Badania Kincentric przeprowadzone w III kwartale br. na grupie ponad 26 tys. polskich pracowników pozwalają dostrzec alarmujące sygnały spadku zaangażowania pracowników. O motywacji mówi jedynie 45 proc. ankietowanych. Oznacza to, że tylko mniej niż połowa pracowników czuje się wystarczająco zaangażowanych w pracy i chce ja polecać. Trend spadkowy utrzymuje się od początku roku (w I kwartale wskaźnik zaangażowania pracowników wynosił 57 proc., zaś przed pandemią - 51 proc.).

– Trend może wynikać przede wszystkim z przedłużającej się niepewności związanej z pandemią oraz potrzeby dostosowania infrastruktury do pracy w modelu hybrydowym. Do tego dochodzi oczekiwanie większego wsparcia ze strony pracodawców w rozwoju potrzebnych kompetencji. Drugim ważnym czynnikiem jest obecna sytuacja na polskim rynku pracy, która sprzyja decyzjom o zmianie pracy – tłumaczy Zofia Dukielska z Kincentric Polska.

Odsetek osób myślących o zmianie pracy wzrósł – w porównaniu do I kwartału – aż o 13 pkt. proc. Z przeprowadzonych badań wynika, że wraz z nadejściem kolejnej fali koronawirusa, spada wśród pracowników poczucie, że ich firmy przywiązują wagę do bezpieczeństwa. W III kwartale tylko 59 proc. pracowników deklarowało, że pracodawcy o to dbają (to spadek o 18 p.p. względem II kwartału).