W rankingu na podium, tuż za Polską, znalazły się Niderlandy (wzrost o 2,3 pp.) i Słowacja (2 pp.). Bezrobocie w UE wróciło w III kwartale 2021 r. do poziomu sprzed kryzysu.

Analizy Eurostatu wskazują, iż w III kwartale wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wynosił w Unii Europejskiej  73,5 proc. (wzrost o 0,7 pp.), zaś luka na rynku pracy spadła do poziomu 12,9 proc. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano w Niderlandach – niemal 83 proc., ale wynik powyżej 80 proc. zanotowały też Szwecja, Niemcy i Czechy. Polska z wynikiem 75,7 proc. znalazła się powyżej średniej europejskiej. Najniższy wskaźnik zatrudnienia zanotowały Włochy (63,1 proc.).

Czytaj więcej

W tych zawodach trzeba będzie płacić więcej. Kto pójdzie po podwyżkę?

- Biorąc pod uwagę wskaźniki notowane w IV kwartale 2019 r., czyli z okresu sprzed pandemii, zatrudnienie spośród wszystkich krajów UE najmocniej wzrosło w Polsce. Nasz kraj notuje systematyczną poprawę tego wskaźnika od 2013 r. Rodzimy rynek pracy odrodził się szybko, by w ostatnim czasie bić kolejne rekordy pod względem zatrudnienia czy liczby miejsc pracy - komentuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Według Eurostatu, w III kwartale ub. r. bez pracy pozostawało 13,8 mln osób, a unijna stopa bezrobocia, wyrównana sezonowo, wynosiła 6,7 proc. (0,4 pp. mniej niż w II kwartale). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Czechach (2,7 proc.). Polska z wynikiem 3,2 proc. znalazła się na drugim miejscu.