Badania pokazują, że co trzeci pracownik planuje poprosić aktualnego pracodawcę o więcej pieniędzy, zaś co piąty rozejrzy się za lepiej płatnym zajęciem. Co prawda firmy, pomimo trudnego otoczenia społeczno-gospodarczego, są gotowe odpowiedzieć na oczekiwania pracowników, to jednak skala podwyżek może nie wszystkich zadowolić. Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022”, przygotowanego przez Personnel Service, połowa przedsiębiorców ma plan podnoszenia wynagrodzenia, jednak co piąty z nich szykuje podwyżki wyłącznie w związku z podniesieniem płacy minimalnej. Z kolei kolejne 17 proc. chce wyrównać inflację.

W lutym przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 11,7 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 6220 zł brutto. - To dużo powyżej prognoz ekonomistów. Jest to zgodne z oczekiwaniami pracowników, którzy mierząc się m.in. z inflacją, która w marcu przekroczyła 10 proc., rosnącymi stopami procentowymi czy Polskim Ładem, na którym stracił co trzeci zatrudniony, chcą zarabiać więcej - wskazuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Czytaj więcej

Kobiety w pracy wciąż mają trudniej. Sytuację pogorszyła pandemia

45 proc. zatrudnionych dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, 38 proc. widzi ją jako neutralną, a zaledwie 14 proc. osób twierdzi, że jest źle. 60 proc. osób deklaruje, że będzie się starało o podwyżkę swojego wynagrodzenia.