Niezbędnik przedsiębiorcy. CEIDG tylko w wersji online * Rachunki za energię firmy w domu * Kara umowna w kosztach - nie, a kurs na pilota? * Kto rozlicza benefity dla samozatrudnionych

• Już niedługo biznes założymy wyłącznie przez Internet. • Jak rozliczyć wydatki na prąd, ogrzewanie czy wodę, gdy firma działa w domu?
• Cztery interesujące interpretacje podatkowe: Czy kara umowna to koszt biznesu * Kto ma rozliczać benefity dla samozatrudnionych * Jaki podatek od nagrody w konkursie dla załogi * Kiedy wydatki na zdobycie licencji pilota mogą być kosztem przedsiębiorcy
• Automyjnie wciąż bez kas fiskalnych. Dziwne uzasadnienie resortu finansów
• Ważne terminy podatkowo-kadrowe w tym tygodniu.

Publikacja: 25.09.2022 20:29

Niezbędnik przedsiębiorcy. CEIDG tylko w wersji online * Rachunki za energię firmy w domu * Kara umowna w kosztach - nie, a kurs na pilota? * Kto rozlicza benefity dla samozatrudnionych

Foto: Adobe Stock

Wniosek o wpisanie firmy w CEIDG tylko online

Jeszcze przez 2 lata będzie można na papierze składać wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od 1 października 2024 r. mają być one składanie wyłącznie przez Internet. Pozostałe - o zawieszenie, wznowienie, zakończenie działalności bądź zmianę wpisu – będą przyjmowane w postaci papierowej jeszcze do 1 października 2026 r.

Obecnie prawie prawie 40 proc. przedsiębiorców korzysta z możliwości składania papierowych wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej w urzędzie gminy albo przesyła je pocztą. Elektroniczna rejestracja ma przyspieszyć proces zakładania firmy. Powinna też wyeliminować błędy, jakie pojawiają się przy wnioskach papierowych. Zdaniem ekspertów, e-wnioski nie powinny być dla przedsiębiorców barierą nie do przejścia.

Czytaj więcej

Firmę będzie można założyć tylko przez internet

Jak rozliczyć domowy prąd i ogrzewanie w kosztach firmy

Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców: fiskus potwierdza, że mogą rozliczyć w podatkowych kosztach wiele wydatków związanych z firmą prowadzoną w mieszkaniu. Odliczenie czynszu, energii elektrycznej, ogrzewania, wody musi być jednak proporcjonalne do powierzchni wykorzystywanej do działalności. Tak jak w przypadku pewnej prawniczki, która kancelarię prowadzi w domu. Kobieta wyliczyła, że na firmę wykorzystuje 14 proc. mieszkania tj. pokój, w którym znajduje się biurko i sprzęt. Fiskus się zgodził, by rozliczała w kosztach 14 proc. opłat za mieszkanie, w tym za energię elektryczną i ogrzewanie.

A gdy nie mamy gabinetu? Skarbówka nie wymaga już wyodrębniania na firmę osobnego pomieszczenia. Pewien informatyk wyliczył, że na potrzeby biznesu wykorzystuje 80 proc. sypialni, 25 proc. salonu z aneksem kuchennym oraz połowę korytarza i łazienki. W sumie wyszło mu, że używa w działalności 36,5 proc. mieszkania. Może w takiej proporcji rozliczać wydatki na eksploatację lokalu (czynsz, energię elektryczną, wodę, gaz) – potwierdziła skarbówka.

Do podatkowych kosztów można też zaliczyć wyposażenie firmy. Elektronikę: komputer, skaner, drukarkę. Meble: biurko, krzesło, szafę. Materiały biurowe: papier, spinacze, długopisy. Skarbówka akceptuje też rozliczenie odsetek od kredytu na wykorzystywane w biznesie mieszkanie. Oczywiście przy wyliczaniu kosztów także trzeba zastosować proporcję.

Czytaj więcej

Firma w domu: czy można rozliczyć w kosztach prąd i ogrzewanie

Skarbówka wskazała, jak opodatkować nagrodę w konkursie dla załogi

Pracownik nie zapłaci 10 proc. ryczałtu od wartości nagrody wygranej w konkursie zorganizowanym przez szefostwo - wynika z interpretacji podatkowej. Niestety, zapłaci więcej.

O interpretację wystąpiła spółka, która organizuje dla załogi konkursy w celu podniesienia ich motywacji. Spółka uznała, że wartość nagród stanowi dla zwycięzców przychód z innych źródeł i jako taki podlega opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Skarbówka widzi to inaczej. Przypomniała, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z etatu może być nie tylko wynagrodzenie określone w umowie o pracę, ale również inne rodzaje przysporzeń otrzymanych od pracodawcy: premie, nagrody i nieodpłatne świadczenia. To oznacza, że pracownik zapłaci podatek według stawek 12 i 32 proc. Pracodawca jako płatnik musi pobrać i odprowadzić zaliczki na PIT.

Czytaj więcej

Jaki podatek od nagrody z firmowego konkursu dla pracowników

Kto rozlicza benefity dla samozatrudnionych

Czy spółka, która przyznaje benefity osobom współpracującym z nią na podstawie umów B2B, musi potrącać zaliczki na podatek z tytułu tych benefitów oraz przygotować jakiekolwiek deklaracje, formularze lub inne informacje dotyczące podatku dochodowego, np. PIT-11?

Takie pytanie dostała skarbówka od spółki, która obecnie oferuje swoim etatowym pracownikom wiele dodatków, takich jak: karta lunchowa lub karta podarunkowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, paczki świąteczne, dofinansowanie nauki języków obcych oraz kursów i szkoleń, dofinansowanie komunikacji miejskiej. Ale rozważa też nieodpłatne przekazanie niektórych benefitów osobom zatrudnionym na podstawie umów o współpracę (umowy B2B) prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą. Jak zaznaczyła we wniosku o interpretację, benefity nie będą częścią umów B2B oraz wynagrodzenia z tytułu wykonanych na podstawie tych umów usług, a kontraktorzy nie będą powiększać wynagrodzenia za swoje usługi wykonywane na rzecz spółki o wartość benefitów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „wartość nieodpłatnych świadczeń udzielanych przez spółkę osobom fizycznym, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą – z którymi spółka zawrze kontrakty B2B – stanowi dla tych osób przychód z tej działalności gospodarczej". Oznacza to, że przychody takie podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby. Samozatrudnieni muszą sami rozliczyć takie dochody.

Czytaj więcej

B2B: kto ma rozliczać benefity dla samozatrudnionych

Kara umowna w koszty? Fiskus nie daje się przekonać

Niekorzystne stanowisko skarbówki otrzymała podatniczka, która jest komornikiem sądowym prowadzącym działalność gospodarczą. W 2016 r. zawarła z innym przedsiębiorcą umowę na czas nieoznaczony, ws. bieżącej obsługi organizacyjno-windykacyjnej. Umowa przewidywała też karę 60 tys. zł za jej zerwanie. Komornik zerwała umowę, bowiem uznała, że usługi wykonawcy nie mają większego wpływu na jej przychody. Była przekonana, że może uznać wypłaconą wykonawcy karę za koszt podatkowy, ponieważ dzięki temu znacząco obniżyła koszty prowadzonej działalności i zminimalizowała ryzyko poniesionej straty.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się na takie rozwiązanie. Zaznaczył, że nie kwestionuje racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych, lecz jego zdaniem podatniczka nie wykazała związku poniesionych kosztów wypłaconej kary umownej z zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodów. Dlatego zapłacona przez nią kara umowna nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Czytaj więcej

Skarbówka nie zgadza się, by przedsiębiorca odliczył koszty kary umownej

Licencja pilota w kosztach firmy informatycznej? Czemu nie

Pewien przedsiębiorca, który obecnie świadczy usługi informatyczne, w przyszłości planuje zarabiać także na usługach pilotowania samolotów. Chce wykonywać loty widokowe i wycieczkowe, air taxi, loty ze skoczkami spadochronowymi. Zamierza też prowadzić szkolenia lotnicze jako instruktor. Planuje również zarabiać na reklamach lotniczych. Jednak przed nim cały proces zdobycia uprawnień pilota. Musi uzyskać kilka licencji i przejść specjalistyczne szkolenia. To wszystko sporo kosztuje.

Przedsiębiorca wystąpił o interpretację podatkową, czy takie wydatki może rozliczyć w podatkowych kosztach biznesu informatycznego. Zaznaczył, że poszerzył już zakres działalności gospodarczej o transport lotniczy pasażerski.

Skarbówka zgodziła się. Przypomniała, że wydatki, które pozwolą przedsiębiorcy nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, można uznać za racjonalne i uzasadnione gospodarczo, a to pozwala rozliczyć je w podatkowych kosztach.

Czytaj więcej

Informatyk zdobędzie licencję pilota, a kurs wrzuci w koszty

Mycie samochodów nadal bez kasy fiskalnej

Najpierw kasy fiskalne na myjniach (także samoobsługowych) miały pracować od 1 lipca 2022 r., potem od 1 października 2022 r. Wygląda na to, że termin instalacji znów zostanie przedłużony i to o pół roku. Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Dlaczego myjnie wciąż są zwalniane z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących? Resort finansów twierdzi, że ciągle są problemy z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych „w związku z utrzymującym się stanem zerwanych łańcuchów dostaw". Producenci kas są mocno zaskoczeni takim argumentem.

- Nie mamy żadnych sygnałów o problemach z dostępnością kas rejestrujących. W każdej chwili można je zamówić - mówi Marcin Monkiewicz, prezes zarządu Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej.

Czytaj więcej

Obowiązkowe kasy fiskalne w myjniach przesunięte o pół roku

WAŻNE TERMINY

26 września

PONIEDZIAŁEK

√ zapłata VAT za sierpień 2022 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2022 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2022 r. (część ewidencyjna)

√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień 2022 r. √ złożenie deklaracji VAT-8 za sierpień 2022 r.

√ złożenie deklaracji VAT-9M za sierpień 2022 r.

√ złożenie deklaracji VAT-12 za sierpień 2022 r.

√ złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień 2022 r. przez przedstawiciela podatkowego

√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za sierpień 2022 r. √ rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2022 r.

√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za sierpień 2022 r. (PSD-1)

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2022 r.

30 września

PIĄTEK

√ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za sierpień 2022 r.

√ przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

√ złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

√ przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC za 2021 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata podatku wynikającego z tego zeznania

√ przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC za 2021 r. i wpłata podatku wynikającego z tego zeznania

√ złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

√ przekazanie przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

√ pracodawcy, którzy tworzą obligatoryjnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłacają pozostałą część odpisów podstawowych i zwiększeń na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu

Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności