O jakie konsekwencje chodzi? Pierwsza to solidarna odpowiedzialność za zapłatę VAT. Druga to brak możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatku udokumentowanego fakturą, z której płatność została uregulowana na rachunek, który nie widnieje na ministerialnej liście.

CZYTAJ TAKŻE: PIT-28 za 2019 r. Ostatnie dni na rozliczenie

Jak uniknąć konsekwencji

Aby przy takiej pomyłce uniknąć wspomnianych skutków, trzeba złożyć do urzędu skarbowego informację o jej zaistnieniu. Służy do tego druk ZAW-NR.

Można go składać od początku roku. Przedsiębiorcy mają 3 dni na dopełnienie tego obowiązku. Okazało się jednak, że te 3 dni to termin zbyt krótki. Problem zauważyło Ministerstwo Finansów i przygotowało projekt zmian w przepisach w tym zakresie.

CZYTAJ TAKŻE: Co po wpłacie ponad 15 tys. zł na niewłaściwe konto

Propozycje modyfikacji znalazły się w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207). Projekt jest obecnie przedmiotem prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Więcej czasu na poinformowanie fiskusa

Co dokładnie się zmieni? Dwa ważne elementy.

Po pierwsze, z 3 do 7 dni zostanie wydłużony termin na złożenie ZAW-NR. Druga zmiana dotyczy właściwości organu podatkowego, do którego zawiadomienie jest składane.

CZYTAJ TAKŻE: Ruszyła akcja PIT 2019. Przedsiębiorcy rozliczają się sami

Obecnie ZAW-NR przedsiębiorca składa do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. To więc oznacza, że najpierw konieczne jest ustalenie, który urząd skarbowy jest właściwy dla sprzedawcy. Po zmianie ZAW-NR będzie trzeba składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla płacącego należność. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, to powinno ułatwić cały proces.

Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. Ale ze względu na korzystny dla podatników charakter mają mieć zastosowanie już w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r. Jak też do kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów po 1 stycznia 2020 r.