Rusza program współdziałania skarbówki z dużymi firmami

1 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące współdziałania Krajowej Administracji Skarbowej z podatnikami. To „oferta” dla największych firm.

Publikacja: 23.07.2020 12:10

Rusza program współdziałania skarbówki z dużymi firmami

Foto: Wymogiem koniecznym do zawarcia umowy o współdziałanie jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu podatkowego – wstępnego. Źródło: Adobe Stock

Uregulowanie zasad kooperacji dodano do ustawy Ordynacja Podatkowa na podstawie art. 111 pkt 5 ustawy z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

CZYTAJ TAKŻE: W przyszłym roku polskie firmy skorzystają z estońskiego CIT

Regulacja ta umożliwia szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zawieranie – na wniosek podatnika – umowy o współdziałaniu w zakresie podatków pozostających we właściwości KAS. Celem wprowadzonego rozwiązania jest zapewnienie przestrzegania prawa podatkowego przez podatników przy uwzględnieniu zasady wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem a podatnikiem, przejrzystości podejmowanych wobec podatnika działań, a także przy wzięciu pod uwagę charakteru prowadzonej przez niego działalności.

Program dla największych firm

Program skierowany jest do największych przedsiębiorców. Z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie wystąpić może podatnik, którego wykazana w zeznaniu wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. Wnioski o zawarcie umowy współdziałania można składać od 1 lipca 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Jakie są korzyści dla przedsiębiorstw?

Korzyścią dla przedsiębiorców, płynącą z programu współdziałania, jest przede wszystkim indywidualne podejście organu podatkowego poprzez dostosowanie formy i częstotliwości czynności weryfikacyjnych dotyczących wykonywania przez podatnika obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Obsługa podatnika, będącego stroną umowy o współdziałanie, ma być w pełni zindywidualizowana tj. dostosowana zarówno do charakteru prowadzonej przez niego działalności, jak i uwzględniająca obowiązujące u podatnika wewnętrzne procedury nadzoru w zakresie przepisów podatkowych.

CZYTAJ TAKŻE: Na indywidualną interpretację podatkową poczekamy dużo dłużej

Tym samym obsługa prowadzona w ramach programu współdziałania ma być swego rodzaju monitoringiem wdrożonych u podatnika wewnętrznych regulacji mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa podatkowego i wykonywania wynikających z nich obowiązków. Jest to odejście od ścisłej kontroli podatkowej na rzecz wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym realizowaniu obowiązujących wewnętrznych procedur.

CZYTAJ TAKŻE: Ryczałt za jazdy lokalne w dalszym ciągu opodatkowany

Ministerstwo Finansów w ramach pozytywnych aspektów programu wskazuje także na brak odsetek za zwłokę czy obowiązku raportowania MDR (z wyjątkiem schematów transgranicznych) oraz przyjęcie istnienia dobrej wiary po stronie podatnika. Podatnicy objęci programem będą mogli także skorzystać z nowej formy zaliczki uproszczonej CIT.

Najpierw audyt podatkowy

Wymogiem koniecznym do zawarcia umowy o współdziałanie jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu podatkowego – wstępnego. Audyt ten przeprowadza szef Krajowej Administracji Skarbowej. A jego celem jest weryfikacja prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych oraz skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.

CZYTAJ TAKŻE: Danina solidarnościowa a raportowanie schematów podatkowych

Audyt wstępny w części dotyczącej prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych, przeprowadzany jest w zakresie dwóch lat podatkowych poprzedzających rok wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy wraz z okresem od początku roku podatkowego, w którym wniosek został złożony, aż do dnia zakończenia audytu. W ramach procedury audytu podatkowego konieczne jest także wykonanie niezależnego audytu funkcji podatkowej. Niezależny audyt funkcji podatkowej przeprowadzany jest na zlecenie podatnika przez niezależnego audytora podatkowego.

CZYTAJ TAKŻE: Resort finansów zapowiada SLIM VAT. Ma on ułatwić firmom rozliczenia

Przy czym zgodnie z treścią art. 20zo § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa niezależnym audytorem podatkowym może być spółka doradztwa podatkowego, firma audytorska, doradca podatkowy lub biegły rewident, z wyjątkiem podmiotu wykonującego na rzecz podatnika czynności rewizji finansowej, usługi doradztwa podatkowego lub prawnego w okresie objętym tym audytem podatkowym oraz w trakcie jego przeprowadzania. Powyższe wyłączenie nie jest w jakikolwiek sposób uzależnione. Zatem nawet sporadyczna obsługa w zakresie doradztwa podatkowego w okresie objętym audytem eliminuje podmiot z możliwości przeprowadzenia audytu funkcji podatkowej.

CZYTAJ TAKŻE: Czesi wprowadzają podatek ryczałtowy. Od 2021 r. trzy daniny w jednym podatku

W trakcie trwania umowy o współdziałanie wykonywany będzie wobec podatnika audyt monitorujący. Audyt ten wykonywany będzie w sposób ciągły, a zalecenia i opinie z przeprowadzanych audytów przekazywane podatnikowi niezwłocznie.

Program tylko dla 20 firm?

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z treścią przepisu art. 127 ustawy z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie przepisów regulujących program współdziałania szef Krajowej Administracji Skarbowej może ograniczyć do 20 liczbę podmiotów, z którymi zostanie podpisana umowa o współdziałanie, jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań Krajowej Administracji Skarbowej.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga B+R – oszczędności nie tylko dla największych firm

W myśl ust. 2 powołanego przepisu wybór podmiotów, z którymi zawarta zostanie umowa o współdziałanie, dokonywany będzie przy uwzględnieniu gospodarczego i społecznego ich znaczenia oraz zróżnicowania pod względem prowadzonej działalności gospodarczej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może także wziąć pod uwagę kolejność wpływu wniosków.

CZYTAJ TAKŻE: Ministerstwo Finansów objaśnia kwestie podatkowe związane z COVID-19

Autorka jest adwokatem.

Uregulowanie zasad kooperacji dodano do ustawy Ordynacja Podatkowa na podstawie art. 111 pkt 5 ustawy z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

CZYTAJ TAKŻE: W przyszłym roku polskie firmy skorzystają z estońskiego CIT

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0 ma ułatwić życie przedsiębiorcom
Prawo i Podatki
Ważny wyrok NSA dla spółek w likwidacji. Chodzi o podatek od nieruchomości
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy