Stawki VAT bez zmian, ale SLIM VAT nadal w grze

SLIM VAT trafił do konsultacji publicznych. Program adresowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym założeniem jest uproszczenie procedury rozliczenia podatku VAT.

Publikacja: 08.09.2020 11:34

Stawki VAT bez zmian, ale SLIM VAT nadal w grze

Foto: Rząd planuje, że SLIM VAT wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Źródło: Adobe Stock

Choć w ostatnich dniach sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, który to przewiduje odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 i 7 proc., a ewentualne zmiany w zakresie wysokości podatku od towarów i usług uzależnione będą od trwałej dobrej kondycji budżetu państwa to nadal niezależnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe w zakresie m.in. SLIM VAT. Projekt trafił do konsultacji publicznych.

Procedowane regulacje obejmują pakiet SLIM VAT oraz rozwiązania w zakresie uszczegółowienia niektórych już istniejących konstrukcji VAT.

Program pilotażowy

SLIM VAT czyli Simple Local and Modern VAT to rządowy program pilotażowy, który zawiera pakiet uproszczeń w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług przez przedsiębiorców. Program powstaje w wyniku dialogu prowadzonego z przedsiębiorcami i ma stanowić odpowiedź na potrzeby i oczekiwania biznesu.

CZYTAJ TEŻ: Resort finansów zapowiada SLIM VAT. Ma on ułatwić firmom rozliczenia

Projekt odnosi się do czterech obszarów. Pierwszym jest wprowadzenie systemu prostego fakturowania. Ponadto, ma obejmować ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe. Powstanie projektu SLIM VAT jest wynikiem przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów audytu przepisów, którego celem była następnie ich modyfikacja, tak aby odpowiadały warunkom działania małych i średnich przedsiębiorstw. Epidemia COVID-19 była dodatkowym czynnikiem i bodźcem wprowadzenia do systemu podatkowego regulacji pozwalających na skrócenie czasu koniecznego do wypełniania obowiązków podatkowych. SLIM VAT stanowić ma regulację, którą cechować będzie prosta obsługa, uwzględnienie lokalnej specyfiki państwa oraz nowoczesność. Koncepcją programu jest ograniczenie do minimum formalności po stronie przedsiębiorców przy wykorzystaniu rozwiązań technologicznych i e-usług.

Faktury korygujące

W zakresie obszaru prostego fakturowania program obejmuje dwa aspekty.

1 – Faktury korygujące in-minus – program przewiduje rezygnację z konieczności potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez usługobiorcę lub nabywcę towaru i umożliwienie dokonania obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT w okresie wystawienia faktury korygującej bez konieczności uzyskania oficjalnego potwierdzenia jej otrzymania. Przy czym przedsiębiorca musi dysponować dokumentacją potwierdzająca uzgodnienie warunków transakcji. Proponowana zmiana wyeliminuje konieczność składania korekt deklaracji.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

2 – Faktury korygujące in-plus, czyli zwiększające podstawę opodatkowania. Aktualnie nie istnieją formalne regulacje w tym zakresie. Przedsiębiorcy, którzy potrzebowali dokonać rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania mogli jedynie opierać się na utrwalonym orzecznictwie i interpretacjach. Nowa regulacja zawierać będzie przepisy wprost określające sposób rozliczania faktur korygujących in plus.

Eksport i kursy waluty

W zakresie obszaru obejmującego ułatwienia dla eksporterów projekt przewiduje wydłużenie terminu stosowania stawki 0 proc. od zaliczki w eksporcie towarów poprzez wydłużenie terminu wywozu towarów z aktualnie obowiązujących 2 do 6 miesięcy.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

SLIM VAT odnośnie do obszaru wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym przewiduje możliwość wyboru przez podatnika zasady przeliczenia kursu walut analogicznego jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Proponowane rozwiązanie spowoduje skrócenie czasu koniecznego do ustalenia kursu walut dla jednej transakcji.

CZYTAJ TEŻ: Firmy nie zapłacą mniejszego VAT – stawki pozostaną bez zmian

Obszar korzyści finansowych przewiduje m.in. wydłużenie w przypadku rozliczeń miesięcznych terminu do odliczenia podatku VAT do czterech miesięcy. Zatem faktury VAT będą mogły być rozliczane na bieżąco w ciągu czterech miesięcy. Kolejnym proponowanym w programie rozwiązaniem jest możliwość odliczania VAT od faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży. Przedsiębiorca, który dokona nabycia usługi noclegowej na rzecz swojego klienta biznesowego zgodnie z proponowaną regulacją będzie mógł odliczyć podatek VAT.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Uszczegółowienie wybranych konstrukcji VAT

Natomiast druga część projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe, obejmuje rozwiązania w zakresie uszczegółowienia wybranych konstrukcji VAT. Nowa regulacja przewiduje m.in. wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych, jak również rozszerzenie ochrony w zakresie wiążącej informacji stawkowej tj. WIS w stosunku do towarów lub usług podlegających regulacji podatku VAT zgodnie z numerem PKWiU. W myśl projektowanych zmian ochrona WIS ma zostać ograniczona w sytuacji, gdy wiążąca informacja stawkowa zostanie wykorzystana przy przeprowadzeniu transakcji będących nadużyciem prawa.

CZYTAJ TEŻ: Niższy VAT tylko przy trwałej zabudowie meblowej

Kolejnym doprecyzowaniem będzie możliwość zastosowania przepisów Działu IV ustawy Ordynacja podatkowa w stosunku do kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Powyższe możliwe będzie dzięki zmianom wprowadzonym w ramach nowego JPK_VAT.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT ruszy w październiku

Ostatecznie przygotowywany projekt obejmuje także zmiany typowo redakcyjno-doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT oraz stawek VAT.

Rząd planuje, że SLIM VAT wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Autorka jest adwokatem.

Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie
Prawo i Podatki
Segregacja odpadów: będą nowe obowiązki dla firm