Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych

Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych to jedna ze zmian, które szykuje Ministerstwo Finansów w ramach dużej nowelizacji wszystkich ustaw o podatkach dochodowych.

Publikacja: 22.09.2020 13:20

Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych

Foto: Opodatkowanie spółek komandytowy będzie problemem dla przedsiębiorców i doradców podatkowych. Źródło: Adobe Stock

Reforma podatków dochodowych nabiera tempa. Projekt zmian opublikowano i skierowano do konsultacji. To duża i kontrowersyjna nowelizacja, bo spora cześć zmian będzie niekorzystna dla podatników. Jedną z takich propozycji jest opodatkowanie spółek komandytowych.

Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych

Resort finansów chce opodatkowania spółek komandytowych i części jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych, o czym już na naszym portalu informowaliśmy. Te zmiany mają wpłynąć na szczelność systemu podatkowego.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Zakres CIT nie obejmie spółek jawnych, jeśli wszyscy wspólnicy będą zgłoszeni do organów podatkowych. Natomiast w przypadku spółek komandytowych jeśli powiązania między wspólnikami nie będą wskazywać na charakter optymalizacyjny wspólnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia. Jednak uwaga, zwolnienie to będzie ograniczone. W projekcie przewidziano, że zwolnieniu podlegałoby 50 proc. uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tego tytułu, nie więcej jednak niż wartość 60 tys. zł takiego przychodu rocznie. Zdaniem Ministerstwa Finansów przy takim ustaleniu warunków dla spółek komandytowych i wspólników, poziom opodatkowania ma zostać na dotychczasowym poziomie.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT ruszy w październiku

Warto też dodać, że w projekcie znajduje się wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariusza osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Skąd ten pomysł? Z danych MF wynika, że spółki komandytowe, w których komplementariuszem z minimalnym prawem do udziału w zysku jest spółka kapitałowa, są rozpoznanym wehikułem optymalizacyjnym. Wówczas to podatnik uzyskuje korzyść podatkową związaną z jednokrotnym opodatkowaniem dochodu, który wypracowany został za pośrednictwem spółki komandytowej. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy spółka komandytowa powstaje z przekształcenia spółki kapitałowej.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Jak podkreślono w uzasadnieniu objęcie opodatkowaniem spółek komandytowych i części spółek jawnych wyrówna obecne nierówności i przyczyni się do zwiększenia sprawiedliwości społecznej. Trzeba tylko podkreślić, że w efekcie zmian w spółkach komandytowych dojdzie do podwójnego opodatkowania: pierwszy raz na poziomie spółki, drugi raz na poziomie wspólników.

Kto będzie sporządzał sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej?

To niestety nie koniec zmian dla podatników CIT. Będą oni musieli także sporządzać i publikować sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Obowiązek ten ma objąć podatników o przychodach przekraczających w poprzednim roku 50 mln euro, a także takich, którzy działają jako Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ujawnianie takich danych firm ma być m.in. dowodem na to, że nie unika ona opodatkowania. Pytanie tylko, co w takim przypadku z tajemnicą przedsiębiorstwa i jej konkurencyjnością wobec innych podmiotów, działających na tę samą skalę i w takiej samej branży.

Jaki będzie limit przychodów, aby stosować 9 proc. stawki CIT?

W ustawie o CIT zostanie zaproponowano także podwyższenie limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro, uprawniających do stosowania 9 proc. stawki CIT. W konsekwencji, po zmianie podatek według stawki 9 proc. będą płacić podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro.

Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie
Prawo i Podatki
Segregacja odpadów: będą nowe obowiązki dla firm