Informacja o cenach transferowych – kogo dotyczy?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia zakres nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych. Zmienił się sposób w jaki podatnicy przekazują informację o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Do transakcji dotyczących lat 2017-2018 podatnicy składali dokumenty CIT-TP oraz PIT-TP. Natomiast w odniesieniu do transakcji z 2019 r., dokumenty te zastąpiono informacją o cenach transferowych.

Publikacja: 02.10.2020 12:39

Informacja o cenach transferowych – kogo dotyczy?

Foto: Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych. Źródło: Adobe Stock

Informacja o cenach transferowych (TPR) jest zbiorem danych o transakcjach podatnika z podmiotami powiązanymi oraz tymi, które mają siedzibę, miejsce zamieszkania lub zarząd w tzw. ,,rajach podatkowych”.

Kto wypełnia dokument TPR oraz w jakich terminach?

Podmioty powiązane, które zobowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych muszą również sporządzić i przekazać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o cenach transferowych TPR. Oznacza to, że podmioty, które prowadzą transakcje z podmiotami powiązanymi i przekraczają ustawowe progi dokumentacyjne, są zobowiązane do złożenia informacji TPR. Obowiązek ten, dotyczy również podmiotów, które przeprowadzają transakcje z rajami podatkowymi. Ponadto informację TPR muszą przygotować te przedsiębiorstwa, które powiązane są tylko z polskimi podmiotami i są zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych, ze względu na osiągany zysk

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Podatnicy muszą złożyć informacji TPR w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten mija 30 września. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, termin ten przesunięto na 31 grudnia 2020 r.  Dodatkowe trzy miesiące, pozwolą podatnikom na dokładną analizę sytuacji w jakiej się znajdują. Dokumenty należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem formularzy interaktywnych:

  • TPR- C(2) dla osób prawnych;
  • TPR-P(2) dla osób fizycznych.

Informacja TPR powinna zostać podpisana przez kierownika jednostki, jednak zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, może zostać podpisana przez pełnomocnika na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Dane przekazane w dokumentach,  mogą przyczynić się do precyzyjnego wytypowania przez urzędy, podatników do przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz wyszukiwania nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorców.  Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ,,Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.”.

W  jaki sposób określić obowiązek ujęcia danej transakcji w informacji TPR?

Podatnik, musi przeanalizować transakcje, wykonane w przedsiębiorstwie i określić czy podlegają obowiązkowi raportowania. W celu określenia obowiązku składania informacji o cenach transferowych TPR, należy ustalić nie tylko czy transakcje są zawierana z podmiotami powiązanymi lub z rajami podatkowymi, ale również:

„- czy transakcje te podlegały obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumen­tacji cen transferowych, tj. ich wartość przekroczyła progi dokumentacyjne wskazane w art. 11k ust. 2 Ustawy (i nie są objęte zwolnieniem wskazanym w pkt. 3 poniżej) – transakcje te podlegają wykazaniu w Informacji TPR;

  1. c) czy transakcje te podlegały zwolnieniu z  obowiązku sporządzenia do­kumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 2-9 Ustawy (tj. w oparciu o zwolnienie inne niż dla tzw. „transakcji krajowych”) – transak­cje te nie podlegają wykazaniu w Informacji TPR;
  2. d) czy transakcje te podlegały zwolnieniu z obowiązku sporządzenia doku­mentacji cen transferowych na podstawie art. 11n ust. 1 Ustawy (tzw. „transakcje krajowe”) i wartość tych transakcji przekroczyła progi doku­mentacyjne, o których mowa w art. 11k ust. 2 Ustawy – transakcje te podlegają wykazaniu w Informacji TPR.”

Progi, które określono w art. 11k ust. 2 ustalono odrębnie, dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym oraz strony kosztowej oraz przychodowej. Ustawa określa następujące progi transakcji:

  • 10 mln zł – transakcje towarowe,
  • 10 mln zł- transakcje finansowe,
  • 2 mln zł- transakcje usługowe,
  • 2 mln zł – w przypadku innych transakcji.

Kiedy nie trzeba składać informacji o cenach transferowych?

Jeśli wartość transakcji kontrolowanej, nie przekracza określonych progów, nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej, tym samym nie powstaje obowiązek złożenia informacji TPR.

Podmioty, które w 2019 r. realizowały transakcje z podmiotami powiązanymi, ale nie przekroczyły progów dokumentacyjnych i nie miały obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, nie mają obowiązku złożenia dokumentacji TPR

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Zwolnienie na podstawie art. 11 n pkt 2- 9 dotyczy  m.in. spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, przedsiębiorstw, w przypadku których relację wynikają wyłącznie z powiazań ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami, objętych porozumieniem cenowym w okresie trwania tego porozumienia.

CZYTAJ TEŻ: Podmioty powiązane i ceny transferowe pod nadzorem

W TPR należy wykazać wszystkie transakcje kontrolowane, w tym także kontynuowane (zawarte w latach wcześniejszych, np. pożyczka) objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 9 kwietnia 2020 r. na zapytanie poselskie określiło, że każda ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową podlega odrębnie obowiązkowi przekazania informacji o cenach transferowych. Resort potwierdził to stanowisko również w opublikowanych właśnie „pytaniach i odpowiedziach”.

CZYTAJ TEŻ: Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych

Zgodnie z art. 11n pkt 4 ustawy, transakcje kontrolowane pomiędzy spółkami w ramach PGK zwolniono z obowiązku dokumentacyjnego. Spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej, składają informację TPR wykazując wyłącznie transakcję z podmiotami powiązanymi spoza PGK.

Informacja o cenach transferowych (TPR) jest zbiorem danych o transakcjach podatnika z podmiotami powiązanymi oraz tymi, które mają siedzibę, miejsce zamieszkania lub zarząd w tzw. ,,rajach podatkowych”.

Kto wypełnia dokument TPR oraz w jakich terminach?

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia