Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zyska

Publikacja: 05.10.2020 12:32

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zyska

Foto: W ustawie o ryczałcie ma się znaleźć nowa, znacznie szersza definicja wolnego zawodu. To spowoduje, że szersza grupa osób będzie mogła wybrać opodatkowanie ryczałtem. Katalog tych zawodów ma zostać poszerzony m.in. o: architektów. Źródło: Adobe Stock

Zmiany, które szykuje Ministerstwo Finansów w ramach dużej nowelizacji wszystkich ustaw o podatkach dotkną też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ustawie o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zajdzie sporo nowości. Ryczałt zyska mocno na atrakcyjności, zwłaszcza dla części grup zawodowych. Przede wszystkim podniesiony zostanie limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limit przychodów uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu. Ma zniknąć większość przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów, obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Co ciekawe i dość rewolucyjne ma zostać zlikwidowane wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczalne będzie czasowe zwiększenie stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

Ryczałt, a definicja wolnego zawodu

W ustawie o ryczałcie ma się znaleźć nowa, znacznie szersza definicja wolnego zawodu. To spowoduje, że szersza grupa osób będzie mogła wybrać opodatkowanie ryczałtem. Katalog tych zawodów ma zostać poszerzony o: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych. Ponadto, wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. W obowiązującym stanie prawnym wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów, wykluczało kwalifikacje tej działalności jako wolny zawód.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Dodatkowo podwyższony ma być obecny limit uprawniający do korzystania przez przedsiębiorców – osób fizycznych z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego z 250 tys. euro do 2 mln euro.

Ryczałt, a stawki

Pewne istotne nowości zajdą też w obszarze stosowanych stawek ryczałtu. Dziś przepisy określają 7 stawek ryczałtu dla poszczególnych przychodów, tj. 20, 17, 12,5, 8,5, 5,5, 3 oraz 2 proc. Po zmianie ma nastąpić obniżenie niektórych stawek oraz przyporządkowanie poszczególnych przychodów ze świadczenia usług, które dotychczas wyłączone były z tej formy opodatkowania, tj. w ramach wolnych zawodów innych niż wymienionych w dotychczasowej definicji wolnych zawodów oraz wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie. Przepis po zmianie będzie zawierał 8 stawek ryczałtu. Według stawki 17 proc. (zamiast dotychczasowej 20 proc.) opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów.

Według stawki 15 proc. opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17 proc. oraz ze świadczenia większości usług, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej, np.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów. Według stawki 10 proc. opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Świadczenie tych usług, dotychczas wyłączało opodatkowanie ryczałtem. Według dwóch stawek, tj. 8,5 proc. oraz 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Dodatkowo, te dwie stawki przewidziane są dla przychodów ze świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów oraz wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72). Według stawki 8,5 proc. opodatkowane będą te same przychody, co dotychczas.

Dodatkowo, do tej grupy przychodów włączone zostały wszystkie przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (dotychczas były to tylko przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego; pozostałe usługi z działu 85 PKWiU były wymienione w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej) oraz wszystkie przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91) (dotychczas były to tylko przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1); pozostałe usługi z działu 91 PKWiU wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej).

CZYTAJ TEŻ: Ryczałt za firmowe auto obejmuje też paliwo

Ponadto, utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą według stawki 8,5 proc. opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu. W pozostałym zakresie regulacje dotyczące przychodów, które dotychczas opodatkowane były według stawki 5,5, 3 lub 2 proc. pozostają bez zmian. Dostosowane zostały jedynie oznaczenia norm określających te stawki do wyżej opisanych zmian.

Pewne modyfikacje planowane są także w zakresie rozliczania amortyzacji środków trwałych oraz dla spółek nieruchomościowych (opiszemy je w oddzielnym materiale).

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Zmiany, które szykuje Ministerstwo Finansów w ramach dużej nowelizacji wszystkich ustaw o podatkach dotkną też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ustawie o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zajdzie sporo nowości. Ryczałt zyska mocno na atrakcyjności, zwłaszcza dla części grup zawodowych. Przede wszystkim podniesiony zostanie limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limit przychodów uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu. Ma zniknąć większość przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów, obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia