Zabłoński: Przedstawicielstwa BGK promują polską gospodarkę

Działalność finansowa, w tym zwłaszcza banku rozwoju, wiąże się z koniecznością stałego monitorowania sytuacji gospodarczej w regionie i na świecie - mówi Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu w BGK.

Publikacja: 24.11.2022 13:42

Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu w Banku Gosp

Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Foto: K. Pacholak

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) posiada już cztery przedstawicielstwa zagraniczne, wszystkie w Europie (Amsterdam, Bruksela, Frankfurt nad Menem, Londyn). Jaka jest ich rola we wspomaganiu polskich firm?

Przedstawicielstwa BGK za granicą są jednostkami relacyjno-promocyjnymi, które rozbudowują sieć kontaktów z partnerami zagranicznymi i promują polską gospodarkę oraz BGK. Nawiązując współpracę z różnego rodzaju agendami, w tym zwłaszcza bankami rozwoju, instytucjami finansowymi oraz organizacjami otoczenia biznesu, budujemy warunki współpracy międzynarodowej dla polskich firm. Naszym celem jest pozyskiwanie informacji na temat możliwości inwestycyjnych dla polskich firm za granicą, jak również wyszukiwanie szans pozyskania środków zagranicznych na współfinansowanie ekspansji. Dodatkowo, za pośrednictwem przedstawicielstw współpracujemy z instytucjami legislacyjnymi (takimi jak KE) i stowarzyszeniami, prowadząc aktywny lobbing na rzecz wdrażania postulatów i propozycji banków rozwoju. Do jednych z najważniejszych działań przedstawicielstw zaliczamy promocję inicjatywy Trójmorza oraz idei 3W skupiającej się na inwestycjach w nowe technologie.

Czy po brexicie wzrosło zainteresowanie działalnością biura BGK w Londynie?

Rynek brytyjski jest dość specyficzny, z silną pozycją Londynu jako jednego z najważniejszych ośrodków finansowych świata. Jest to jednak rynek dojrzały i stabilny, na którym prowadzenie działalności nie wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie zmieniło zasadniczo charakteru tego rynku. Stąd też zainteresowanie firm ofertą BGK jest na podobnym poziomie i dotyczy głównie dużych transakcji eksportowych oraz inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Oni mogą pomóc w wejściu na rynek brytyjski

Zwiększyła się natomiast rozpoznawalność BGK wśród partnerów zagranicznych. Wiąże się to przede wszystkim z rozwojem i promocją inicjatywy Trójmorza oraz ofertą emisji obligacji BGK.

Wciąż planujecie otwarcie placówek w USA i w Azji?

Działalność finansowa, w tym zwłaszcza banku rozwoju, wiąże się z koniecznością stałego monitorowania sytuacji gospodarczej w regionie i na świecie. Dynamicznie zmieniające się relacje handlowe i przepływy kapitału, spotęgowane zmianami w łańcuchach dostaw wywołanymi przez pandemię, skłaniają do poszukiwania możliwości rozwoju na nowych rynkach. USA i Azja to bez wątpienia dominujący gracze zarówno pod względem handlu, jak i zdolności inwestycyjnych. Dlatego też nawiązujemy relacje z partnerami biznesowymi z Azji i Ameryki. Wierzymy, że owocne kontakty pozwolą nam zaangażować się bezpośrednio na wybranych rynkach i otworzyć przedstawicielstwa BGK.

O jakie kraje azjatyckie konkretnie chodzi?

Pandemia oraz sytuacja geopolityczna weryfikują możliwości współpracy z wybranymi rynkami. Nie budzi wątpliwości fakt, że do największych i najstabilniejszych rynków azjatyckich można zaliczyć Koreę Płd., Singapur, czy Japonię. Stale zacieśniamy współpracę z partnerami z tych krajów i analizujemy potencjał i zasadność bezpośredniej obecności na tych rynkach.

Wsparcie Ekspansji
PAIH otworzyła kolejne biuro regionalne, tym razem w Lublinie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Wsparcie Ekspansji
KUKE i Credit Agricole Bank Polska wspólnie wesprą eksporterów
Wsparcie Ekspansji
Nowe zagraniczne biuro PAIH w Wilnie
Wsparcie Ekspansji
Polskie MŚP coraz lepiej radzą sobie na emirackim rynku żywności
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Wsparcie Ekspansji
Czy polskie MŚP skorzystają na uczestnictwie Wielkiej Brytanii w programie Horyzont Europa?