Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (ang. BPCC – British-Polish Chamber of Commerce) w br. obchodzi okrągły jubileusz działalności. Powstała ona w 1992 roku jako Brytyjska Izba Handlowa w Polsce (ang. British Chamber of Commerce in Poland). 5 lat później, zmieniając swój status oraz nazwę na obecną, stała się izbą bilateralną. Zrzesza kilkuset członków. Jest uważana za organizację działającą prężnie i skutecznie. Współpracując z członkami Izby, ambasadami – brytyjską w Polsce i polską we Wielkiej Brytanii – oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi BPCC udziela wsparcia polskim eksporterom, przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla Polaków w Zjednoczonym Królestwie i w Polsce (firmy zrzeszone w Izbie zatrudniają w naszym kraju 150-200 tys. osób), a także promuje na Wyspach polskie regiony wraz ze zlokalizowanymi tu polskimi partnerami ze sfer produkcji, handlu i usług.

Centrala BPCC mieści się w Warszawie przy ul. Zielnej 37. Nowo wybraną prezeską Izby jest Aneta Jóźwicka, osoba z długoletnim doświadczeniem w biznesie korporacyjnym. Stanowisko dyrektora zarządzającego od ponad dekady piastuje Paweł Siwecki, ekspert od marketingu, zarządzania i spraw gospodarczych. Wysokim rangą przedstawicielem Izby, bodaj najbardziej aktywnym w mediach społecznościowych, jest Michael Dembinski, urodzony w Wielkiej Brytanii w rodzinie przybyszów z Polski, lecz już ćwierć wieku mieszkający w kraju pochodzenia swoich rodziców.

Czytaj więcej

Brytyjczycy znają już nieco polskie tekstylia i obuwie

Jeśli chodzi o grupę docelową z Polski, głównym zadaniem BPCC jest udostępnianie firmom i osobom prywatnym aktualnych informacji na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie. Izba organizuje spotkania, takie jak seminaria tematyczne, konferencje, śniadania robocze dla przedstawicieli biznesu czy mniej oficjalne koktajle i bale. Wydarzenia te organizowane są w dużych i ważnych z biznesowego punktu widzenia miastach Polski oraz w Londynie. Jako przykłady krajowe z ostatnich miesięcy można podać choćby czerwcową konferencję w Katowicach zatytułowaną „Doing Business w 2022 roku – inwestycje, rozwój i zarządzanie w czasach dynamicznych zmian”, która rozpoczęła się prelekcją pt. „Polska i Wielka Brytania: wymiana gospodarcza i nowe zasady handlu”, czy zorganizowaną w Rzeszowie we wrześniu konferencję „Doing Business with UK”, gdzie zaprezentowane były przedsiębiorstwa z branży lotniczej, ale i firma spożywcza wyspecjalizowana w handlu bakaliami. Natomiast 13 października w Warszawie odbyła się uroczysta gala 30-lecia BPCC, w której udział wzięli, oczywiście oprócz przedstawicieli samej Izby i jej członków, m.in. ambasadorka Wielkiej Brytanii w Polsce Anna Clunes, członek brytyjskiej Izby Lordów Karan Bilimoria oraz Katarzyna Madera, prezenterka telewizji BBC. Odczytano list od polskiego ambasadora w Zjednoczonym Królestwie Piotra Wilczka, w którym podkreślił on duże znaczenie BPCC dla rozwoju obustronnego handlu i inwestycji oraz określił Izbę jako jedną z kluczowych pozarządowych organizacji biznesowych w Polsce.

Czytaj więcej

Irlandia lubi polskie słodycze. Możemy ich jednak sprzedawać tam więcej

BPCC ma przejrzyście skonstruowaną i pełną interesujących treści dwujęzyczną stronę internetową. Bardzo użyteczna dla małych i średnich przedsiębiorców dopiero rozglądających się w możliwościach zaistnienia na Wyspach Brytyjskich może okazać się sekcja (podzielona na 9 podsekcji) „Wejście na rynek brytyjski”.