Jak dostać postojowe z ZUS przy umowach cywilnoprawnych

Wypłata świadczeń postojowych z ZUS to m.in. pomoc dla osób na umowach: o dzieło, zlecenia i agencyjnych.

Publikacja: 16.04.2020 00:14

Jak dostać postojowe z ZUS przy umowach cywilnoprawnych

Foto: Postojowe to 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Źródło: Adobe Stock

Świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Co zrobić, aby dostać postojowe?

Po pierwsze trzeba spełnić warunki. Oto one:

 • Trzeba wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Osoba na wskazanych umowach nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Trzeba mieszkać w Polsce i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Po drugie, złożyć wniosek i inne dokumenty:

 • Wzór wniosku do wypełnienia to RSP-C. Jest on dostępny na stronie ZUS.
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenia od umowy zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej, że nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
 • Jeżeli dana osoba zawarła więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii.
 • Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek drogą elektroniczną, pocztą bądź osobiście wrzucając do skrzynki na dokumenty w dowolnej placówce ZUS.
 • Do wniosku zawsze musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: miejsce urlopu

ZUS

Świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
ZUS
Wakacyjny bonus dla pracownika bez ZUS
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
ZUS
Od dofinansowania pobytu w sanatorium pracownika trzeba zapłacić ZUS
ZUS
Firma daruje pracownikowi lojalkę, ale ZUS weźmie swoją dolę
ZUS
Od wypłaty za czas pozostawania bez pracy trzeba zapłacić ZUS
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
ZUS
Od 1 września limit dofinansowania jedzenia dla pracowników w górę
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej