Jak dostać postojowe z ZUS przy umowach cywilnoprawnych

Wypłata świadczeń postojowych z ZUS to m.in. pomoc dla osób na umowach: o dzieło, zlecenia i agencyjnych.

Publikacja: 16.04.2020 00:14

Jak dostać postojowe z ZUS przy umowach cywilnoprawnych

Foto: Postojowe to 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Źródło: Adobe Stock

Świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Co zrobić, aby dostać postojowe?

Po pierwsze trzeba spełnić warunki. Oto one:

 • Trzeba wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Osoba na wskazanych umowach nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Trzeba mieszkać w Polsce i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Po drugie, złożyć wniosek i inne dokumenty:

 • Wzór wniosku do wypełnienia to RSP-C. Jest on dostępny na stronie ZUS.
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenia od umowy zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej, że nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
 • Jeżeli dana osoba zawarła więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii.
 • Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek drogą elektroniczną, pocztą bądź osobiście wrzucając do skrzynki na dokumenty w dowolnej placówce ZUS.
 • Do wniosku zawsze musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: miejsce urlopu

ZUS

Świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
Wakacje od ZUS z pułapkami. Niektórzy powinni się mocno zastanowić zanim skorzystają
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
ZUS
Nowy pomysł na zmiany w składce zdrowotnej. Oto, co proponuje Trzecia Droga
ZUS
Rozliczenie składki zdrowotnej: poszło sprawniej, ale zmiany są konieczne
ZUS
Niektórzy przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ZUS. Raz w roku
ZUS
Dowóz kateringu dla pracowników ze składką? Jest stanowisko ZUS