ZUS planuje zmienić termin opłacania składek za pracowników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował strategię na lata 2021-2025. Zakłada ona wiele nowości, m.in. zmianę terminu opłacania składek za pracowników.

Publikacja: 31.05.2021 14:10

ZUS planuje zmienić termin opłacania składek za pracowników

Foto: ZUS ma nową strategię. Źródło: WDnet Studio – stock.adobe.com

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zmiany w latach 2021-2025, mają na celu dalsze rozwijanie systemu e-usług, co wpisuje się w strategię e-państwa. Zmiany i usprawnienia, które zamierza wprowadzić ZUS w najbliższych latach są bardzo ambitne i mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania tej instytucji. W planach jest m.in. automatyzacja procesów przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych, dzięki czemu świadczeniobiorca ma otrzymać szybciej decyzję o przyznaniu świadczenia i jego wypłatę. ZUS planuje również stworzyć Centralny Rejestr Klientów Zakładu, który ma zapewnić łatwy i szybki dostęp „klientów” do pełnych informacji i ograniczyć konieczność osobistych wizyt w placówce ZUS. Dzięki elektronicznej formie dokumentów nie będzie trzeba już wielokrotnie przekazywać tych samych informacji. Ma to również poprawić dynamikę pracy urzędu, ponieważ obieg dokumentacji wewnętrznej w ZUS odbywa się w formie papierowej.

Kluczowe obszary zmian w ZUS

W najbliższych latach ZUS planuje przeprowadzić transformację cyfrową i organizacyjną w czterech obszarach:

  1. nowoczesny e-urząd;
  2. automatyzacja i doskonalenie procesów oraz nowoczesna architektura IT;
  3. elektronizacja procesów, komunikacji i dokumentacji;
  4. wymiana i integracja danych w ramach e-administracji.

Dwie największe zmiany, które wpłyną na sposób prowadzenia działalności przez podatników zajdą w obszarach:

  1. sposobu rozliczania składek przekazywanych do ZUS;
  2. sposobu obliczania i wypłaty zasiłków.

ZUS planuje przejąć na siebie obowiązek ustalania wysokości składek, które należy opłacić oraz zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia. Obliczenia odbywać się będą na podstawie danych przekazach przez przedsiębiorców w Jednolitym Pliku Ubezpieczeniowym, w którym zawarte będą dane dotyczące sytuacji przedsiębiorcy i jego ubezpieczonych. Na podstawie tych danych ZUS będzie dokonywał obliczeń i informował o wynikach. Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał zastrzeżeń do wyliczeń przygotowanych przez ZUS wystarczy, że opłaci składkę. Celem wprowadzenia tej zmiany ma być m.in.: zmniejszenie biurokracji, przejęcie przez ZUS odpowiedzialności za ustalenie podstawy wymiaru składek i ich naliczenie, poprawa jakości danych gromadzonych na kontach płatników składek i kontach ubezpieczonych.

Nowy termin opłacania składek ZUS

Zmienić ma się też termin opłacania składek. Do 10 dnia następnego miesiąca płatnik ma opłacać składki wyłącznie za siebie. Natomiast do 20 dnia następnego miesiąca za pozostałych ubezpieczonych (obecnie termin mija 15 dnia następnego miesiąca). Automatyzacja obliczeń ma na celu ułatwienie pracy przedsiębiorców poprzez minimalizację ich obciążeń, ograniczy czas i koszty, które generowało prowadzenie rozliczeń oraz uszczelni system.

CZYTAJ TEŻ: Składki ZUS 2021 r. to już prawie 1500 zł

Natomiast w zakresie sposobu obliczania i wypłaty zasiłków, ZUS przejmie wszystkie obowiązki z ubezpieczeń społecznych. ZUS będzie obliczał i wypłacał wszystkie zasiłki, także te, które teraz wypłaca pracodawca. Nie będzie trzeba dostarczać dodatkowych dokumentów do ZUS lub składać specjalnych wniosków. Zasiłki będą wypłacane na podstawie udzielonych zwolnień lekarskich lub urlopów macierzyńskich. Zmiana ta ma na celu uproszczenie zasad, które obecnie obowiązują oraz automatyzację procesów a także ograniczenie nadużyć w tym zakresie. Obecnie ZUS rocznie wypłaca zasiłki w wysokości 9,3 mld zł.

Planowana jest również zmiana sposobu obliczania zasiłków np. podstawą wymiaru zasiłku będzie podstawa wymiaru składek oraz brak wyłączenia niektórych składników wynagrodzenia.

CZYTAJ TEŻ: Umorzenie składek na ZUS podczas epidemii koronawirusa

Na razie brakuje informacji o okresach wprowadzania konkretnych zmian a przedstawiony plan jest dość ogólny.

ZUS

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zmiany w latach 2021-2025, mają na celu dalsze rozwijanie systemu e-usług, co wpisuje się w strategię e-państwa. Zmiany i usprawnienia, które zamierza wprowadzić ZUS w najbliższych latach są bardzo ambitne i mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania tej instytucji. W planach jest m.in. automatyzacja procesów przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych, dzięki czemu świadczeniobiorca ma otrzymać szybciej decyzję o przyznaniu świadczenia i jego wypłatę. ZUS planuje również stworzyć Centralny Rejestr Klientów Zakładu, który ma zapewnić łatwy i szybki dostęp „klientów” do pełnych informacji i ograniczyć konieczność osobistych wizyt w placówce ZUS. Dzięki elektronicznej formie dokumentów nie będzie trzeba już wielokrotnie przekazywać tych samych informacji. Ma to również poprawić dynamikę pracy urzędu, ponieważ obieg dokumentacji wewnętrznej w ZUS odbywa się w formie papierowej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
Wakacje od ZUS z pułapkami. Niektórzy powinni się mocno zastanowić zanim skorzystają
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
ZUS
Nowy pomysł na zmiany w składce zdrowotnej. Oto, co proponuje Trzecia Droga
ZUS
Rozliczenie składki zdrowotnej: poszło sprawniej, ale zmiany są konieczne
ZUS
Niektórzy przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ZUS. Raz w roku
ZUS
Dowóz kateringu dla pracowników ze składką? Jest stanowisko ZUS