O korzystnej dla przedsiębiorcy interpretacji (nr: 0112-KDIL2-2.4011.147.2022.3.WS) pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Monika Pogroszewska.

Przypomnijmy, iż w 2021 r. przedsiębiorcy płacili 381,81 zł składki zdrowotnej, ale odliczeniu podlegało 328,78 zł – 7,75 proc. podstawy wymiaru. W 2022 r. płacą różne składki w zależności od wybranej formy opodatkowania, jednak żadna forma opodatkowania nie daje możliwości odliczenia składek od podatku (drobne wyjątki ma wprowadzić nowelizacja ustawy o PIT skierowana do Senatu).

Czytaj więcej

Zdrowotna z biznesu do odliczenia za cały rok

Skarbówka w najnowszej interpretacji przyznała preferencje podatnikowi, który pod koniec 2021 r. nadpłacił składki (emerytalne, rentowe i wypadkowe) za niemal cały 2022 r. Dodatkowo w grudniu 2021 r. przez platformę PUE ZUS złożył deklarację ZUS DRA za styczeń, luty i marzec 2022 r., ponieważ system umożliwiał złożenie deklaracji tylko za trzy miesiące. Chciał uzyskać potwierdzenie, że w zeznaniu za 2021 r. może odliczyć składki na starych zasadach.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się na takie rozwiązanie. Zaznaczył, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany rozdzielać dokonaną przez płatnika składek wpłatę na należności z tytułu składek proporcjonalnie na poszczególne fundusze. Wpłata taka zostanie zatem podzielona, a w konsekwencji składka na ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozliczona tylko częściowo. Dlatego nie ma znaczenia, za jaki okres składki zdrowotne są płacone, ale data ich wpłaty.

Dyrektor KIS potwierdził, że zgodnie z przedstawionymi przez wnioskodawcę informacjami zapłata składek za pierwsze 10 miesięcy 2022 r. jest zgodna z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej

Sprytni odliczą składki za 2022 r.

Skierowana do Senatu nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorcy na liniowym PIT, ryczałcie bądź karcie dostaną możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Ci pierwsi odpiszą ją od dochodu albo zaliczą do podatkowych kosztów. Limit na 2022 r. to 8,7 tys. zł. Przedsiębiorcy na ryczałcie odliczą od przychodu połowę składki. A kartowicze obniżą podatek o 19 proc. składki. Te przepisy także mają wejść w życie 1 lipca. Wynika jednak z nich, że odliczyć będzie można też składki zdrowotne zapłacone wcześniej.