Może być problem z powrotem na Mały ZUS plus w 2024 roku

Zgodnie z przepisami i interpretacją urzędników, firmy korzystające z tzw. Małego ZUS plus w latach 2019–2021 mogą wrócić do ulgi, ale dopiero w 2025 roku.

Publikacja: 19.01.2024 12:50

Może być problem z powrotem na Mały ZUS plus w 2024 roku

Foto: Adobe Stock

Ulga w ramach tzw. Małego ZUS plus polega na tym, że wysokość podstawy składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy zależy od jego dochodów z działalności gospodarczej z poprzedniego roku kalendarzowego.

Im niższy dochód, tym niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawa nie może przekroczyć standardowej (tj. 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia) ani być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości. Przysługuje ona co do zasady przez 36 miesięcy, choć wyjątkowo przedsiębiorcy, którzy korzystali z niej w 2023 r., mogli wydłużyć do niej prawo o dodatkowe 12 miesięcy.

Czas na zgłoszenie przedsiębiorcy mają do 31 stycznia.

Czytaj więcej

Chcesz płacić niższy ZUS? Masz czas do końca stycznia

Okazuje się jednak, że może być problem z kręgiem uprawnionych do tej preferencji od tego roku. Jak pisze na łamach „Rzeczpospolitej” Paulina Szewioła, z przepisów wynika, że korzystają z niej płatnicy maksymalnie przez trzy lata (36 miesięcy) w ciągu pięciu lat (60 miesięcy). Wydawałoby się zatem, że podmioty będące na małym ZUS+ w latach 2019–2021 mogą ponownie skorzystać z niego od 2024 r. ZUS twierdzi jednak, że uprawnieni do niego będą dopiero od 2025 r., tj. dopiero gdy miną trzy lata przerwy od poprzedniego okresu stosowania tej preferencji. W efekcie przerwa w korzystaniu z ulgi będzie trwać nie dwa, ale trzy lata.

Z takim podejściem nie zgadza się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. W liście do premiera Donalda Tuska zwrócił się o rozstrzygnięcie rozbieżności pomiędzy swoją wykładnią a podejściem urzędników ZUS.

Zapowiedział też, że jeżeli przedsiębiorcy złożą skutecznie w terminie do 31 stycznia 2024 r. wniosek, np. wysyłając listem poleconym albo składając w oddziałach ZUS za potwierdzeniem odbioru, a organ wyda decyzję negatywną, to na polecenie przedsiębiorcy rzecznik MŚP będzie w jego imieniu wstępował do postępowań w takich sprawach przed sądami powszechnymi.

Czytaj więcej

Ustawodawca nie popisał się ws. małego ZUS+. Niektórzy skorzystają z ulgi ponownie
ZUS
Nie każdy przedsiębiorca skorzysta z wakacji od ZUS
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
ZUS
Będzie rewolucja w składce zdrowotnej. Ma być prostsza i niższa
ZUS
Rząd zdecydował: będą wakacje od ZUS. Kto i jak z nich skorzysta
ZUS
Współpraca z firmą byłego prezesa nie wyklucza preferencyjnego ZUS
ZUS
Więcej firm skorzysta z wakacji składkowych. Rząd zmienia projekt ustawy