Pierwsze forum rektorów uczelni Polski i Uzbekistanu, czyli od nauki po biznes

Ostatnie tygodnie przyniosły Uzbekistanowi szereg ważnych wydarzeń o charakterze politycznym. Pod koniec kwietnia przeprowadzono referendum dotyczące zmian w konstytucji. W pierwszej dekadzie maja prezydent Szawkat Mirzijojew ogłosił przedterminowe wybory prezydenckie. Odbędą się one już 9 lipca br.

Publikacja: 14.05.2023 11:06

Park ofiar represji to jedna z atrakcji turystycznych Taszkentu

Park ofiar represji to jedna z atrakcji turystycznych Taszkentu

Foto: Adobe Stock

Wydarzenia te świadczą z jednej strony o konsolidacji władzy w rękach prezydenta, z drugiej zaś - o kontynuacji trendu powolnej liberalizacji gospodarki i systemu społecznego. W czasie, gdy Uzbekistan żył przygotowywaniami do referendum do tego kraju zawitała szeroka delegacja rektorów polskich uczelni. To dobry prognostyk na ożywienie dwustronnych relacji nie tylko w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Uzbekistan otwiera się na współpracę z uczelniami zagranicznymi

Szawkat Mirzijojew, zwany także czasem uzbeckim Gorbaczowem, jako prezydent poprawił wizerunek Uzbekistanu na arenie międzynarodowej. Niezależnie od różnych ocen jego działalności bez wątpienia otworzył kraj na relacje z uczelniami zagranicznymi.

Liberalizacja w tym zakresie była wymuszona m.in. przez demografię. Duża liczba młodych ludzi wymagała stworzenia dostatecznej liczby placówek edukacyjnych. O zwiększonej otwartości władz w Taszkencie na relacje ze szkołami wyższymi z innych krajów świadczy rosnąca liczba filii uczelni zagranicznych otwieranych w Uzbekistanie w ostatnich latach i zróżnicowane geograficznie pochodzenie tych placówek. Wśród nich znalazła się także szkoła wyższa z Warszawy – Collegium Humanum. Wedle Ambasadora Uzbekistanu w RP, Bahroma Babajewa,, obecnie co najmniej jedna kolejna uczelnia z Polski przygotowuje się do otwarcia swojej filii w tym kraju.

Czytaj więcej

Rolnictwo i doradztwo - Uzbekistan może być ciekawym kierunkiem

Z kolei zapaść demograficzna w Polsce powoduje, że nasze uczelnie zmuszone są coraz aktywniej pozyskiwać studentów z krajów charakteryzujących się dużą liczbą ludzi młodych, takich właśnie jak Uzbekistan.

O ożywiających się relacjach pomiędzy naszymi krajami w dziedzinie szkolnictwa wyższego świadczą także dane statystyczne odnoszące się do liczby studentów z Uzbekistanu studiujących nad Wisłą. Jeszcze w roku akademickim 2010/2011 było ich zaledwie 52, w 2017/2018 – już 340, a w 2021/2022 liczba ta wzrosła do 2141. Teraz szacuje się, że w Polsce mamy ok. 3 tys. studentów z tego najludniejszego kraju Azji Centralnej. W raporcie Fundacji Perspektywy „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, Uzbekistan uznano za przyszłościowy rynek dla polskich uczelni.

Pierwsze Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu

W ten trend wpisuje się kwietniowa wizyta rektorów polskich. - W okrągłym stole z udziałem rektorów obu krajów wzięła udział delegacja 55 osób z 20 polskich uczelni wyższych, w tym rektorzy i prorektorzy. W forum uczestniczyło również ponad 30 rektorów i prorektorów z Uzbekistanu - zauważył ambasador Babajew. Z kolei podczas targów w Taszkencie i Samarkandzie, młodzież uzbecka zapoznała się z ofertą polskich szkół wyższych. Polska Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zapewni 6 stypendiów w polskich uczelniach dla przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Taszkencie. Na obozy letnie, organizowane w br. w Taszkenckim Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym, zostanie skierowanych 15 polskich żaków, a 15 studentów tej uzbeckiej uczelni zostanie wysłanych na wakacyjne obozy organizowane przez polskie uczelnie. Co więcej Taszkencki Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Instytut Budowy Maszyn w Andiżanie, Politechnika w Taszkencie mają zamiar angażować w wykłady online i offline wykładowców z ośrodków akademickich z Poznania i Warszawy.

Czytaj więcej

Czemu warto rozważyć otwieranie filii polskich uczelni w Azji Środkowej?

Taka współpraca akademicka tworzy potencjalnie warunki do tworzenia oferty przez firmy z branży usług mieszkaniowych, transportowych czy wsparcia w aklimatyzacji przybyszów z innych kręgów kulturowych.

Nauka i biznes – razem możemy więcej

Przedstawiciele Fundacji Perspektywy wskazują, że „Forum było mocnym argumentem dla elity i władz Uzbekistanu za wspieraniem wyjazdów edukacyjnych do Polski” . Podkreślają, iż „w roku 2018 program „Study in Poland” zainicjował szeroką współpracę akademicko-rekrutacyjną z Uzbekistanem, organizując wyjazd promocyjno-rekrutacyjny polskich uczelni do Taszkientu, Samarkandy i Buchary. Po tym wydarzeniu liczba młodych Uzbeków na polskich uczelniach zaczęła konsekwentnie wzrastać – i to w sposób spektakularny.”

Tegoroczne Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu to dobry prognostyk na przyszłość. Polscy przedsiębiorcy działający w tej części świata od lat wskazują bowiem na potrzebę ożywienia współpracy w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego z krajami regionu Azji Centralnej. Studenci kształceni przez polską kadrę naukową mają szanse na lepsze poznanie naszego kraju i mentalności. Mogą być w przyszłości dobrymi pracownikami firm z udziałem kapitału polskiego w Azji Centralnej, stać się doskonałymi „oficerami łącznikowymi” Polski i Uzbekistanu w różnych sferach współpracy dwustronnej. Podobnie młodzi ludzie z Polski, którzy będą mieć związki z uczelniami w Uzbekistanie, mogą stać się atrakcyjnymi pracownikami dla rodzimych firm inwestujących w państwie, które niedługo będzie podobnie ludne, jak Polska.

Czytaj więcej

Polska żywność może teraz trafić szerszym strumieniem do Uzbekistanu

Wzrost wymiany akademickiej tworzy szanse na rozwój wspólnych projektów pomiędzy polskim biznesem aktywnym na wschodzie a naszymi rodzimymi uczelniami kształcącymi młodych obywateli tych krajów. Dobry przykład modelowej współpracy z partnerami z Uzbekistanu daje polski Adamed, który od lat aktywnie angażuje się w projekty związane z edukacją i nauką. Zyskuje tym samym przychylność tamtejszego społeczeństwa i władz

Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych, analitykiem ds. Azji Centralnej, członkiem zarządu Fundacji Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma.

Azja centralna
Kazachstan inwestuje w Korytarz Środkowy i szuka partnerów w Europie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Azja centralna
Kazachstan to nie tylko surowce, to również nowoczesne usługi finansowe
Azja centralna
Rok 2024 może stać się okresem nowego otwarcia w relacjach Polski z Uzbekistanem
Azja centralna
Kazachstan pokazuje jak dbać o małych i średnich inwestorów
Azja centralna
Czy wyniki ekonomiczne uzbeckiej gospodarki przyciągną inwestorów?