Gospodarka lekko zwalnia, ale coraz mniej firm upada

Źródło: KUKE, autor: Dariusz Iwański

W sierpniu 2019 r. upadłość ogłosiły 42 firmy. Oznacza to spadek liczby upadłości przedsiębiorstw o 16 proc. w porównaniu z danymi z sierpnia 2018 r

Jak informuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) liczba rozpoczętych restrukturyzacji wyniosła 38, a więc o 5,6 proc. więcej niż przed miesiącem, za to aż o 28,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Łącznie wszczęto 80 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. To powtórka wyniku z lipca br. i rezultat o 20,8 proc. lepszy niż w 2018 r. Suma niewypłacalności z ostatnich dwunastu miesięcy spadła w sierpniu br. do 998. To poziom najniższy od marca 2018 r.

Gospodarka lekko hamuje

Polska gospodarka w II kw. nieznacznie wyhamowała. Tempo wzrostu PKB spadło do 4,5 z 4,7 proc. w I kw. Jak wskazują eksperci KUKE wynikało to z osłabienia w kategoriach: spożycie publiczne oraz nakłady inwestycyjne. Motorem gospodarki pozostaje popyt konsumpcyjny. Jest on pobudzany obniżeniem obciążeń podatkowych oraz uruchomieniem dodatkowych świadczeń społecznych.

– Niezmiennie negatywnie na prowadzenie biznesu w Polsce oddziałuje otoczenie międzynarodowe. W tym przede wszystkim słabnąca koniunktura u naszych głównych partnerów handlowych ze strefy euro. Utrzymują się też czynniki niepewności w postaci brexitu i relacji handlowych USA-Chiny, co wpływa niekorzystnie na gospodarkę w skali globalnej – mówi Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.

CZYTAJ TAKŻE: Ubezpieczenia eksportowe nie są drogą fanaberią

Wskazuje on, że wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) po II kwartale br. nastrajają optymistycznie. W szczególności sektor budowy mieszkań jest wciąż napędzany poprawiającą się kondycją budżetów domowych. Wydaje się, że poza nielicznymi przypadkami, większość firm budowlanych, zmagających się od pewnego czasu ze spadkiem rentowności spowodowanym wzrostem kosztów operacyjnych, ma te problemy za sobą. Jednocześnie paradoksem jest, że w tym samym czasie przeżywają problemy przedsiębiorstwa handlowe, dla których wzrost konsumpcji powinien być czasem żniw. W ich przypadku problemem jest olbrzymia konkurencja w ramach branży. Dodatkowe kłopoty powodują brak pracowników oraz dynamicznie rosnące płace.

Upadłości w branżach

Indeks upadłości w budownictwie w sierpniu 2019 r. zmalał do poziomu 1,68 proc. z 1,77 proc. notowanego miesiąc wcześniej. Mimo utrzymywania się ostatnio spadkowego trendu, indeks pozostaje na podwyższonym poziomie – w maju 2017 r. wynosił 1,29 proc. Po pierwszym półroczu wskaźnik rentowności netto w budownictwie wzrósł do 2,9 proc. z 1,3 proc. przed rokiem. Dotyczy to zarówno budownictwa budynków (z 2,6 do 4,3 proc.), budownictwa infrastrukturalnego (z -0,4 do 1,0 proc.), jak i budownictwa specjalistycznego (z 3,5 do 3,7 proc.).

W przemyśle indeks upadłości utrzymał się na poziomie sprzed miesiąca i wyniósł 0,67 proc. Przed rokiem był nieznacznie wyżej (0,84 proc.). Obecny wynik jest najlepszy w okresie ostatnich czterech lat. Jednakże dane GUS dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających 50 osób i więcej pokazują, że wskaźnik rentowności netto po dwóch kwartałach bieżącego roku spadł do 4,8 proc. wobec 5,0 proc. rok wcześniej. Za to udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto na koniec pierwszego półrocza zwiększył się do 78,9 proc. z 78,5 proc. przed rokiem.

Sytuacja na rynku pracy nie pomaga

W handlu indeks upadłości po sierpniu ustabilizował się na poziomie sprzed miesiąca i wyniósł 0,88 proc. Z danych GUS wynika, że po pierwszej połowie roku udział firm wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie podmiotów z branży spadł zarówno w handlu hurtowym (z 79,8 do 79,3 proc.) oraz detalicznym (z 65,3 do 65,0 proc.). Wzrost płac oraz brak wystarczającej liczby chętnych do pracy w handlu powodują, że sytuacja przedsiębiorstw w branży staje się trudniejsza. Mimo to, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym w sierpniu wzrósł do 3,6 pkt z 2,5 pkt miesiąc wcześniej.

W transporcie i logistyce indeks upadłości również utrzymuje się na podwyższonym poziomie, chociaż w ostatnim miesiącu obniżył się do 0,55 proc. z 0,65 proc. W grudniu 2016 r. wynosił on jedynie 0,16 proc.

Jeśli idzie o usługi to sierpień 2019 r. przyniósł delikatny spadek indeksu upadłości do poziomu 0,80 proc. z notowanego miesiąc wcześniej 0,81 proc. Rok wcześniej sięgał on 1,06 proc. Sytuacja na rynku pracy spowodowała znaczący wzrost cen usług, a co za tym idzie poprawę sytuacji finansową firm działających w tym segmencie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Będą dotacje dla producentów urządzeń grzewczych

Małe i średnie, ale też duże firmy będą mogły skorzystać z pieniędzy z nowego ...

Stawki VAT po nowemu i z opcją sprawdzenia

Nowa matryca stawek VAT oraz możliwość otrzymania wiążącej informacji stawkowej – to rozwiązania, które ...

Centrum dla MSP w Poznaniu

Pod koniec września Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomi kolejne regionalne Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Tym razem ...

Polska firma w elitarnym gronie

Creotech Instruments doceniony. Firma wysoko w rankingu 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w ...

Hotele i restauracje zastosują kasy online później

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem, które odroczy termin używania kas fiskalnych online dla branż ...

Jarosińska-Jedynak: Może POIRytujemy koronawirusa

Firmy mogą już sięgać po unijne pożyczki płynnościowe, bez opłat i odsetek – zachęca ...