Pracownik delegowany do Włoch, a koronawirus

Od 3 czerwca pracownicy z innych krajów UE mogą pracować znów w Italii, ale muszą stosować wszelkie normy zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Publikacja: 17.06.2020 11:57

Pracownik delegowany do Włoch, a koronawirus

Foto: Pracownik delegowany do Włoch ma obowiązek stosować wszelkie normy zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Źródło: Adobe Stock

Jak już pisaliśmy (tutaj) pracowników do Włoch można delegować i nie muszą oni przechodzić kwarantanny po wjeździe na Półwysep Apeniński. Pracownik delegowany do Włoch ma jednak obowiązek stosować wszelkie normy zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa covid19 obowiązujące w państwie goszczącym. Jakie są więc zasady w miejscu pracy we Włoszech w związku z koronawirusem?

CZYTAJ TAKŻE: Praca w biurze podczas epidemii koronawirusa – praktyki z Chin

Ministerialna lista zaleceń

Listę zaleceń do stosowania we włoskich zakładach pracy sporządziły włoskie ministerstwa zdrowia oraz pracy.

24 kwietnia 2020 r. do włoskich przepisów regulujących sytuację kryzysową związaną z covid, dołączono protokół zwalczania i zapobiegania zarażenia wirusem Covid 19 w miejscu pracy.

CZYTAJ TAKŻE: Co eksportować do Niemiec podczas pandemii

Dokument zawiera zalecenia i obowiązki pracodawców wskazane w trzynastu punktach:

 1. Informacja – przewiduje obowiązki pracodawcy dotyczące przekazania pracownikowi informacji o zasadach przebywania na terenie zakładu pracy oraz obowiązek pracownika o poinformowaniu pracodawcy o ewentualnych symptomach grypopodobnych.
 2. Zasady wejścia na teren zakładu pracy – zakazem wejścia na teren zakładu pracy są objęte osoby, których temperatura ciała wynosi 37,5 stopni Celsjusza, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni miały kontakt z osobami zarażonymi wirusem covid 19 lub przebywały w strefie ryzyka. Pracownicy, którzy przeszli chorobę covid 19, mają prawo wejścia na teren zakładu pracy po dwukrotnym wyniku negatywnym na obecność wirusa.
 3. Zasady wstępu na teren zakładu pracy dla dostawców zewnętrznych – zaleca się m.in. wyodrębnienie odrębnych przejść dla osób z zewnątrz, tak aby jak najmniej narażać personel na kontakt z osobami odwiedzającymi i w miarę możliwości unikać ich przechodzenia w pobliżu stanowisk pracy. Kierowcy dostarczający towar do zakładu pracy powinni pozostać w kabinie i nie mogą wchodzić na teren biura. Jeżeli ich obecność jest niezbędna przy rozładunku, kierowcy są zobowiązani utrzymywać odległość jednego metra od pracowników. Dla osób z zewnątrz zaleca się wyznaczenie oddzielnej niż dla pracowników toalety.
 4. Utrzymanie czystości i dezynfekcja – punkt ten zawiera instrukcje utrzymania w czystości pomieszczeń, stanowisk pracy oraz dezynfekcji niektórych urządzeń i sprzętu, takich jak np. klawiatura, monitory, myszka komputera itp. W przypadku stwierdzenia wirusa u pracownika, wszystkie pomieszczenia należy przewietrzyć i zdezynfekować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia n.5443 z 22 lutego 2020 r. Dezynfekcję pomieszczeń należy wykonać także przed planowanym ponownym uruchomieniem działalności po przerwie i zamknięciu lokali w okresie lockdown.
 5. Środki higieny osobistej – pracownicy mają obowiązek utrzymania higieny poprzez częste mycie i dezynfekcję rąk. Pracodawca ma obowiązek zapewnić środki higieny oraz umieścić je w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników.
 6. Środki ochrony indywidualnej – pracownicy powinni być wyposażeni w maseczki spełniające kryteria Światowej Organizacji Zdrowia. W przypadku braków w dostępie do tego typu ochrony, dopuszczalne jest używanie masek spełniających standardy ustalane przez władze sanitarne. W zależności od charakteru pracy oraz przy niemożności zapewnienia odległości jednego metra między pracownikami, należy stosować odpowiednie środki ochrony, takie jak rękawiczki, okulary, czepki, fartuchy ochronne itp. Wewnątrz wspólnych pomieszczeń dla pracowników, obowiązuje noszenie maseczek chirurgicznych.
 7. Pomieszczenia wspólnego użytku takie jak stołówki, szatnie, palarnie, dystrybutory kawy, napojów i przekąsek – dostęp do tych pomieszczeń powinien być organizowany w taki sposób, aby były one na bieżąco wietrzone, okresowo dezynfekowane oraz aby liczba przebywających w nim osób gwarantowała zachowanie wymaganej odległości 1 m między pracownikami.
 8. Organizacja pracy – punkt ten reguluje takie aspekty jak planowanie zmian pracy, wyjazdy służbowe, praca zdalna, zmiany w modelach produkcyjnych. Pracodawca powinien planować zmiany pracownicze w taki sposób, aby unikać nadmiernego grupowania się pracowników oraz zapewnić rozpoznawalność pracowników obecnych na danej zmianie. Zaleca się zorganizowanie pracy zdalnej dla wszystkich prac, które można wykonać na odległość. Pracodawca powinien unikać obecności dużych grup pracowniczych poprzez korzystanie z tzw. narzędzi wsparcia zatrudnienia (wł. cassa integrazione) oraz urlopów. Do momentu odwołania, wstrzymane są wszelkie wyjazdy służbowe na terytorium Włoch oraz zagraniczne.
 9. Wejścia i wyjścia pracowników – zaleca się zaplanowanie takich godzin wejścia oraz wyjścia z zakładu pracy, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się pracowników w wejściu głównym czy szatniach. Tam gdzie jest to możliwe, należy zapewnić oddzielne wejście oraz wyjście do zakładu, odpowiednio je oznakowując.
 10. Przemieszczanie się wewnątrz zakładu, zebrania, szkolenia – przemieszczanie się wewnątrz zakładu pracy należy ograniczyć do minimum. Jeżeli to możliwe nie należy organizować zebrań wymagających fizycznej obecności. W przypadkach, kiedy nie można zastosować połączenie na odległość, należy zapewnić odpowiednią odległość między osobami, wietrzenie pomieszczeń oraz zgodne z normami czyszczenie pomieszczeń. Wstrzymane są wszelkie szkolenia wewnątrz auli. W miarę możliwości należy organizować szkolenia na odległość.
 11. Zasady postępowania w przypadku osoby z objawami covid wewnątrz zakładu pracy – w przypadku pracownika z gorączką oraz objawami infekcji górnych dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od pozostałego personelu i dokonać zgłoszenia na odpowiedni regionalny lub ministerialny numer kontaktowy Covid 19. Pracodawca jest zobowiązany współpracować z administracją służby zdrowia w celu udzielenia informacji o osobach przebywających w ścisłym kontakcie z zarażonym pracownikiem. Pracownik w momencie izolacji ma obowiązek używać maseczki chirurgicznej.
 12. Nadzór sanitarny – należy zapewnić stały kontakt między pracodawcą, lekarzem oraz osobami wyznaczonymi w zakładzie do kontroli i monitorowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nieprzerwany nadzór lekarski stanowi jedno z podstawowych narzędzi zapobiegania i zwalczania zarażenia wirusem Covid 19.
 13. Komitet nadzorczy – w zakładach pracy należy powołać komitet, którego zadaniem, we współpracy ze związkami zawodowymi, będzie monitorowanie oraz kontrola zaleceń przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa covid 19. W zakładach pracy, gdzie nie są obecne związki zawodowe, komitety mogą mieć charakter terytorialny lub być organizowane dla danego sektora działalności.

CZYTAJ TAKŻE: Zatoka Perska (Arabska) to region szukający żywności

Informacja także po polsku

Pełną informację o zasadach delegowania pracowników obowiązujących od lipca 2020 r. można znaleźć w formie przewodnika zredagowanego we wszystkich językach UE na stronie: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ac7320a-170f-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en

Autorka jest doradcą podatkowym i księgowym. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Maceracie – Studio Tributarista Anna Czerwińska, partner Studio Farina &Torresi.

Jak już pisaliśmy (tutaj) pracowników do Włoch można delegować i nie muszą oni przechodzić kwarantanny po wjeździe na Półwysep Apeniński. Pracownik delegowany do Włoch ma jednak obowiązek stosować wszelkie normy zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa covid19 obowiązujące w państwie goszczącym. Jakie są więc zasady w miejscu pracy we Włoszech w związku z koronawirusem?

CZYTAJ TAKŻE: Praca w biurze podczas epidemii koronawirusa – praktyki z Chin

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Abonament dla firm z branży e-commerce. Wznieś swój biznes na wyższy poziom
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Promocyjny
Jakich benefitów pracownicy pragną najbardziej?
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY