Wielka Brytania to wicelider odbiorców polskiej żywności

Wielka Brytania jest strategicznym partnerem handlowym Polski w obrocie towarami rolno-spożywczymi, drugim największym odbiorcą polskiej żywności. Wolumen wzajemnej wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi jest wysoki i wykazuje tendencję wzrostową.

Publikacja: 22.03.2024 12:50

Na rynek brytyjski sprzedajemy w pierwszym rzędzie mięso drobiowe (w 2023 roku było to 165 tys. ton

Na rynek brytyjski sprzedajemy w pierwszym rzędzie mięso drobiowe (w 2023 roku było to 165 tys. ton o wartości 584 mln euro).

Foto: adobe stock

W 2023 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych na rynek brytyjski wzrosła o 14 proc. w stosunku do 2022 r. i wyniosła 4,2 mld euro. Przedmiotem eksportu na rynek brytyjski było głównie: mięso drobiowe (584 mln euro, 165 tys. ton), przetwory mięsne (454 mln euro, 108 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (339 mln euro, 81 tys. ton) oraz czekolady i wyroby czekoladowe (332 mln euro, 75 tys. ton). Rośnie również import brytyjskich produktów rolno-spożywczych do Polski – w 2023 r. wyniósł on prawie 517 mln euro. Zatem nastąpił wzrost o 4,4 proc. w stosunku do 2022 r.

W połowie marca br. Jennifer Tyldesley, radczyni Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce spotkała się z Jackiem Czerniakiem, wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Po omówieniu trudności związanych z przepływem towarów rolniczych między Unią Europejską i stanowiącą jej ważną część Polską a jej wschodnimi sąsiadami, przede wszystkim z Ukrainą, część dyskusji poświęcono dalszej intensyfikacji współpracy polsko-brytyjskiej w obszarze rolnictwa.

Czytaj więcej

Dwucyfrowe wzrosty i duża korzyść dla Polski w handlu z Wielką Brytanią

Jennifer Tyldesley pełni swoją obecną rolę od sierpnia 2023 r. Wcześniej przez kilkanaście lat pracując na różnych stanowiskach dla brytyjskiego rządu zajmowała się m.in. bezpieczeństwem ekonomicznym, rozwojem, inwestycjami oraz zmianami klimatycznymi. W styczniu br. z ramienia ambasady współorganizowała wydarzenie pod nazwą „Women in AgriTech” dotyczące roli kobiet w rolnictwie i innowacjach, w którym udział wzięła duża grupa specjalistek i przedsiębiorczyń. Jako przedstawicielka ambasady jest odpowiedzialna za wzmacnianie brytyjsko-polskiej współpracy w zakresie handlowo-inwestycyjnym i naukowym.

8 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim gościł Crispian Wilson, radca Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce. Wziął udział w dyskusji z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem. Tym razem rozmowa była skoncentrowana na tematach: bezpieczeństwa, wojny na Ukrainie, protestów polskich rolników oraz wyborów w Polsce. Natomiast w jej końcowej części przedyskutowano plany dotyczące kolejnych spotkań i wizyt dyplomatycznych, co stwarza możliwości, aby przyszłe spotkania na tym szczeblu skupiały się m.in. na handlu i inwestycjach w kontekście współpracy polsko-brytyjskiej, rozwijającej się dynamicznie nie tylko na szczeblu międzypaństwowym, ale i coraz wyraźniej na regionalnym.

Nowa Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna

7 marca br. powstała nowa Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna dla obecnej kadencji Sejmu i Senatu. Stanowi ona jeden z możliwych kanałów pośredniczących w kontakcie między polskimi i brytyjskimi środowiskami związanymi z biznesem. Przewodniczącym grupy został poseł Arkadiusz Mularczyk.

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych zaplanował wymianę ok. 50 polskich ambasadorów. Według nieoficjalnych informacji podanych przez dziennikarza Witolda Jurasza z portalu Onet wśród tych dyplomatów są też Piotr Wilczek, ambasador RP we Wielkiej Brytanii oraz Arkady Rzegocki, ambasador RP w Republice Irlandii.

Eksport
Czas na dobry sezon trójmiejsko-brytyjski w biznesie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Eksport
Polska wołowina i wieprzowina trafią na ponad stumilionowy rynek
Eksport
Nastroje eksportowe w Niemczech nieco lepsze
Eksport
Dwucyfrowe wzrosty i duża korzyść dla Polski w handlu z Wielką Brytanią
Eksport
Eksport z zadyszką? Mniej eksportujemy i jeszcze mniej importujemy