Małe firmy chętnie korzystają z pożyczek TISE

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych ogółem udzieliło już pożyczek wartych 1 mld zł, z czego prawie 800 mln zł trafiło do mikro, małych i średnich firm.

Publikacja: 29.02.2020 20:10

Małe firmy chętnie korzystają z pożyczek TISE

Foto: Źródło: Adobe

Pozostałe ponad 200 mln zł pożyczyły podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe. 10 proc. stanowią pożyczki dla start-up’ów.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) funkcjonuje w Polsce już od prawie 30 lat. Jego działalność pożyczkowa (rozpoczęta w 2009 r.) skierowana jest do mikro, małych i średnich firm oraz podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Łącznie do wszystkich tych podmiotów trafił już 1 mld zł.

Wiele niewielkich pożyczek

– „Miliardowy portfel” składa się z 7000 pożyczek inwestycyjnych, które ułatwiły uruchomienie działalności, wspierają rozwój i przedsiębiorczość, finansują innowacje społeczne i technologiczne, pomagają w realizacji ważnych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i generujących korzyści społeczne – wskazuje Joanna Wardzińska, wiceprezeska TISE. I jak dodaje, Towarzystwo od lat mierzy tzw. social impact czyli wpływ społeczny udzielonej pomocy.

CZYTAJ TAKŻE: Gwarancje napędzają mikro-, małe i średnie firmy

Średnia wysokość pożyczki udzielonej przez TISE wynosi 143 tys. zł. Najwyższej pożyczki (5 mln zł) TISE udzieliło w ramach programu finansującego innowacje w województwie pomorskim (program Pomorze Przyszłości). Zaś najniższa pomoc (1,8 tys. zł) umożliwiła jednej z warmińsko-mazurskich spółdzielni socjalnych zakup niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej oprogramowania komputerowego.

Pieniądze europejskie

Większość pieniędzy, którymi operuje TISE, bo aż 700 mln zł, pochodzi ze środków Unii Europejskiej, funduszy krajowych lub regionalnych, z których TISE korzysta dzięki wygranym konkursom, przetargom (organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, fundusze regionalne, Europejski Fundusz Inwestycyjny czy innych menadżerów funduszy funduszy). Pozostałe 300 mln zł to środki własne Towarzystwa.

CZYTAJ TAKŻE: Jarosińska-Jedynak: Chcemy rozszerzyć definicję MŚP

– TISE jest jedną z instytucji  finansujących, z którą BGK współpracuje przy realizacji wielu programów dla przedsiębiorców. TISE towarzyszy BGK również od początku istnienia programu wsparcia ekonomii społecznej, dzięki któremu pieniądze trafiają m.in. do najbardziej potrzebujących. Łącząc siły z zaangażowanym i tak profesjonalnym partnerem, nasz bank może jeszcze skuteczniej wpierać rozwój gospodarczy Polski – mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK.

Oferta dla MŚP w każdym regionie

Jak wynika z analizy „Rzeczpospolitej” aktualnie TISE udziela co najmniej jednego rodzaju pożyczek dla firm z sektora MŚP w każdym z szesnastu województw. Środki na nie pochodzą z różnych programów operacyjnych. Przykładowo na Mazowszu małe i średnie firmy mogą skorzystać z: pożyczki UE wsparcie dla Mazowsza, pożyczki inwestycyjnej Mazowsze Jeremie 2 (obu tych pożyczek TISE udziela w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków województwa mazowieckiego i UE) oraz pożyczki szerokopasmowej (środki na nią pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Również na Pomorzu i w Małopolsce oraz Wielkopolsce są dostępne trzy rodzaje pożyczek. W przypadku tej ostatniej, podobnie jak na Mazowszu, pożyczka szerokopasmowa oraz Wielkopolska pożyczka inwestycyjna i unijna pożyczka aktywna Wielkopolska. Na Dolnym Śląsku do wyboru są nawet cztery rodzaje finansowego wsparcia.

CZYTAJ TAKŻE: 95 mln zł dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku

W pozostałych województwach dostępne są dwa rodzaje finansowania (Lubuskie, Opolskie, Podlaskie, Śląskie) lub jeden (Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie).

TISE udziela też, choć na dużo mniejszą skalę, pożyczek przedsiębiorstwom społecznym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dzieje się tak na Słowacji, w Chorwacji, w Słowenii, na Węgrzech i w Rumunii. Wartość udzielonych tam pożyczek stanowi 2 proc. portfela TISE.

Pozostałe ponad 200 mln zł pożyczyły podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe. 10 proc. stanowią pożyczki dla start-up’ów.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) funkcjonuje w Polsce już od prawie 30 lat. Jego działalność pożyczkowa (rozpoczęta w 2009 r.) skierowana jest do mikro, małych i średnich firm oraz podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Łącznie do wszystkich tych podmiotów trafił już 1 mld zł.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Cyberprzestępcy czyhają na branżę e-commerce. Jak chronić firmę przed atakami
Materiał Promocyjny
Rewolucja w Rozliczeniach Podatkowych - Krajowy System e-Faktur (KSeF) już wkrótce obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców!
Finanse
Co dalej z cenami diesla i benzyn? Polska dalej w czołówce najtańszych krajów
Finanse
Przedsiębiorcy sami godzą się na opóźnienia w płatnościach
Finanse
Ile handel może zarobić w grudniu? Święta to najlepszy okres w roku dla firm
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości