Polityka nowej szansy – ratunkiem dla przedsiębiorców?

Dziś wchodzą w życie przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach. Chodzi o ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Publikacja: 10.08.2020 12:21

Polityka nowej szansy – ratunkiem dla przedsiębiorców?

Foto: Kolejnym krokiem, w sytuacji gdy wcześniejsze wsparcie okażą się niewystarczające, będzie pomoc na restrukturyzację. Źródło: Adobe Stock

Ustawę, która zapewni długoterminową pomoc dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, związanej z wystąpieniem pandemii koronawirusa przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Z pomocy udzielonej zgodnie z ustawą z 16 lipca 2020 r., będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, znajdujący się w trudnej sytuacji, spowodowanej kryzysem. Pomoc będzie udzielona na ich ratowanie, restrukturyzację lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

CZYTAJ TEŻ: Zaostrzające się kryteria bankowe dotykają MŚP. Coraz trudniej o kredyt

Warunkiem udzielenia pomocy jest przeciwdziałanie i prowadzenie do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w sytuacji gdy bez udzielenia pomocy cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.

Wsparcie na dekadę

Ministerstwo Rozwoju podaje, że wysokość pomocy będzie wynosić 120 mln zł rocznie, przez okres 10 lat. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o uzyskanie ulgi na restrukturyzacje niektórych należności publiczno-prawnych w wysokości 50 mln zł rocznie. Wsparcie, będzie miała charakter zarówno finansowy, jak i ekspercki – przy realizowaniu planów naprawczych. Pomoc będzie udzielana w formie pożyczek. Zgodnie z zapisem ustawy oraz komunikatem Ministerstwa Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu będzie udzielała pomocy w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki.

CZYTAJ TEŻ: Gwarancje dla małych i średnich firm dotkniętych pandemią

Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju podkreśla, że ustawa dotycząca polityki nowej szansy jest kolejnym elementem wsparcia przedsiębiorców dotkniętych trudną sytuacja związaną z wystąpieniem wirusa Covid-19. Wicepremier Emilewicz podkreśla, że skutki pandemii, będą jeszcze przez długi czas odczuwane, ,,a osłonie przedsiębiorców w tym czasie służyć będzie m.in. właśnie ustawa dotycząca polityki nowej szansy.’’

Pomoc na ratowanie

Wsparcie przedsiębiorców w postaci pomocy na ratowanie, będzie udzielane w formie pożyczek. Udzielenie pożyczki może być uzależnione od zabezpieczenia jej zwrotu. Zabezpieczeniem może być hipoteka, zastaw cywilny bądź rejestrowy, cesja wierzytelności, weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wysokość pomocy na ratowanie ograniczone jest do kwoty niezbędnie do utrzymania działalności operacyjnej, przy czym będzie ona udzielana na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

CZYTAJ TEŻ: Nowe warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom

Okres ten może zostać wydłużony do czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską pomocy na restrukturyzację. W ten sposób przedsiębiorca przedłuży okres spłaty do 18 miesięcy. Wnioski będą rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni  od dnia złożenia.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielone przedsiębiorcy, który znajduję się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu wykonywania działalności gospodarczej przez czas potrzebny do wprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Wsparcie to udzielane jest w formie pożyczki.

CZYTAJ TEŻ: Koszty pozyskania kapitału. Jak skalkulować opłacalność różnych form finansowania?

Uwarunkowane jest ono od wdrożenia uproszczonego planu restrukturyzacji. Przedsiębiorca może liczyć na pomoc w wysokości potrzebnej do zapewnienia kontynuowania działalności na maksymalny okres 18 miesięcy. Jeżeli tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne jest poprzedzone bezpośrednio pomocą na ratowanie, okres pomocy na ratowanie wlicza się do okresu 18 miesięcy.

Pomoc na restrukturyzację

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o udzielenie pomocy na restrukturyzację, jeżeli  opracował on plan restrukturyzacyjny, a bez pomocy finansowej przedsiębiorstwo zostałoby zrestrukturyzowane, sprzedane lub zlikwidowane.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Jak zoptymalizować koszty pracy

Wysokość  pomocy na restrukturyzację, szacowana jest jako minimum niezbędne, do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Ustawa określa bardzo szeroki zakres form, w których pomoc na restrukturyzację może zostać udzielona. Obejmuje ona m.in. pożyczki, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Kilkustopniowa pomoc

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że przedsiębiorca w przypadku napotkania problemów z zachowaniem płynności, będzie mógł ubiegać się o pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Gdy pomoc ta okaże się dla niego niewystarczająca, będzie mógł ubiegać się o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Zwolnienia indywidualne i grupowe. Jak to się robi

Kolejnym krokiem, w sytuacji gdy wcześniejsze wsparcie okażą się niewystarczające, będzie pomoc na restrukturyzację. W przypadku dużych przedsiębiorstw niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.

Ustawę, która zapewni długoterminową pomoc dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, związanej z wystąpieniem pandemii koronawirusa przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Z pomocy udzielonej zgodnie z ustawą z 16 lipca 2020 r., będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, znajdujący się w trudnej sytuacji, spowodowanej kryzysem. Pomoc będzie udzielona na ich ratowanie, restrukturyzację lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

CZYTAJ TEŻ: Zaostrzające się kryteria bankowe dotykają MŚP. Coraz trudniej o kredyt

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Firmy ochroniarskie walczą o przetrwanie
Finanse
Afera wizowa to cios w rynek pracy i pracodawców
Finanse
Konsumenci rzadziej zaglądają do restauracji
Finanse
Nowe ubezpieczenia mogą pomóc przy atakach hakerów
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Finanse
Firmy stawiają na krótkoterminowe założenia i inwestycje
Finanse
Firmy częściej oferują pracownikom dodatkowe benefity niż podwyżki