Łatwiej o granty inwestycyjne dla firm z sektora MŚP

Rząd chce zachęcić małe i średnie firmy do inwestycji. Dlatego zmienia kryteria dostępu do grantów związanych z inwestycjami.

Publikacja: 27.03.2021 13:12

Łatwiej o granty inwestycyjne dla firm z sektora MŚP

Foto: Granty na inwestycje kluczowe dla polskiej gospodarki przyznaje MRPiT. Źródło: Adobe Stock

Chodzi o granty z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT), a dokładnie o dotacje z „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”. Ten rządowy program wspiera inwestycje, których celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Inwestor może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia, które zgodnie z obowiązującymi kryteriami powinno uzyskać status projektu o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie zarówno dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Premiowane są przedsięwzięcia adaptujące nowoczesne technologie i przewidujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Program sprzyja też nawiązywaniu współpracy sektora gospodarczego z ośrodkami akademickimi.

Kryteria w dół

Kluczowe zmiany, które na wniosek  ministra rozwoju, pracy i technologii przyjęła Rada Ministrów to obniżenie kryteriów ilościowych oceny projektów inwestycyjnych oraz modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji:

  • obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych; stosowany powszechnie podział na kategorie przedsiębiorców rozszerzono o przedsiębiorcę rozwijającego się – zatrudniającego mniej niż 1000 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln euro, a więc zbyt małego, by konkurować z największymi graczami na rynku; ponadto, wprowadzono niższe wymagania dla reinwestycji, co ma na celu zachęcenie do rozwijania istniejących już zakładów;
  • modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji; zmodyfikowano system funkcjonujących już w programie kryteriów jakościowych oceny inwestycji poprzez jego uproszczenie (zero-jedynkowa ocena spełnienia kryterium jakościowego), doprecyzowanie (wprowadzenie opisu weryfikacji spełnienia kryterium) oraz zbliżenie pod względem treści do rozwiązań funkcjonujących w ramach drugiego instrumentu pobudzania inwestycji – zwolnień podatkowych udzielanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
CZYTAJ TEŻ: FENG – 7,9 mld euro w nowym programie dla firm

– Wprowadzone do programu zmiany kryteriów, na podstawie których inwestorzy będą mogli ubiegać się o granty, mają na celu zwiększenie ich dostępności, w szczególności dla sektora MŚP. W ten sposób chcemy ich również zachęcić  i wspierać w realizacji planowanych inwestycji na terenie całej Polski – podkreśla Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii oraz pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych.

Granty z MRPiT – jak otrzymać dotację?

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji w całości finansowanej z budżetu państwa. Odbywa się to na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem rozwoju, pracy i technologii a inwestorem. Umowa reguluje w szczególności warunki wypłaty dotacji oraz harmonogram realizacji inwestycji.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy planujący inwestycje:

  • strategiczne,
  • innowacyjne,
  • centrum usług biznesowych,
  • centrum usług badawczo-rozwojowych B+R.
CZYTAJ TEŻ: Jak wybrać miejsce do inwestowania w Chinach?

Dodatkowo każda inwestycja podlega ocenie zgodnie z kryteriami jakościowymi, określonymi dla danego typu inwestycji. Projekty oceniane są w obszarach rozwoju strukturalnego, naukowego, zrównoważonego terytorialnie, zasobów ludzkich oraz odpowiedzialności społecznej.

Z wnioskiem po granty najpierw do PAIH

Punktem kontaktu dla inwestora jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która zajmuje się obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego. Pierwszym krokiem jest przekazanie przez przedsiębiorcę informacji o projekcie na formularzu aplikacyjnym udostępnianym przez PAIH. Przedstawiciele Agencji udzielają także informacji dotyczących formalnych wymogów udzielenia wsparcia w ramach programu.

Zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” będą obowiązywać do końca 2021 r.

Chodzi o granty z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT), a dokładnie o dotacje z „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”. Ten rządowy program wspiera inwestycje, których celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Inwestor może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia, które zgodnie z obowiązującymi kryteriami powinno uzyskać status projektu o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie zarówno dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Premiowane są przedsięwzięcia adaptujące nowoczesne technologie i przewidujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Program sprzyja też nawiązywaniu współpracy sektora gospodarczego z ośrodkami akademickimi.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Przedsiębiorca dowie się, kto go sprawdzał w BIG
Finanse
Co robią MŚP, gdy klienci nie płacą?
Finanse
Pieniądze na wdrożenie innowacji dla firm z Łodzi
Finanse
E-sklepy wyrastają jak grzyby po deszczu
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Finanse
PARP pomoże polskim firmom wypromować się w Azji