Polskie firmy przy wsparciu KUKE rozbudują uczelnię w Angoli

Polskie przedsiębiorstwa coraz skuteczniej konkurują o duże kontrakty na rynkach afrykańskich, będąc w stanie oferować rozwiązania „pod klucz” nawet w dużych projektach infrastrukturalnych.

Publikacja: 10.02.2023 16:45

Luanda, stolica Angoli, ktora jest siódmym producentem diamentów na świecie.

Luanda, stolica Angoli, ktora jest siódmym producentem diamentów na świecie.

Foto: Adobe Stock

Najnowszym przykładem jest umowa na rozbudowę Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Angoli pomiędzy rządem tego kraju a polską Grupą Quenda, która jako generalny wykonawca będzie odpowiedzialna za całe przedsięwzięcie. W celu realizacji projektu stworzono grupę polskich eksporterów, w którym rolę partnera konsorcjum pełni gdyńska firma Torhamer, odpowiedzialna m.in. za dostawy wyposażenia obiektów.

KUKE zabezpiecza

Udział krajowych firm w inwestycji jest wsparty obecnością KUKE, która jako agencja kredytów eksportowych, gwarantuje spłatę finansowania udzielonego władzom Angoli przez konsorcjum banków kierowane przez brytyjski Standard Chartered.

- Inwestycja w Angoli pokazuje, że polskie firmy są w stanie zdobywać kontrakty na rynkach, na których ich dotychczasowa obecność była marginalna. Co więcej, potrafią samodzielnie podjąć się realizacji projektów infrastrukturalnych na dużą skalę. W przypadku transakcji z Angolą KUKE spełniła ważną rolę, łącząc uczestników projektu i zabezpieczając jego finansowanie - mówi prezes KUKE Janusz Władyczak. I jak przypomina, to kolejne, po projekcie budowy oddziałów ginekologiczno-położniczych w Wybrzeżu Kości Słoniowej, przedsięwzięcie z udziałem polskich podmiotów, które ma pozytywny wpływ na społeczeństwo, tym razem w obszarze edukacji. Ten aspekt jest dla nas niezmiernie ważny, gdyż chcemy, aby międzynarodowa ekspansja była zarówno motorem rozwoju naszych firm, jak i przyczyniała się do podnoszenia poziomu życia lokalnych społeczności.

Z Pomorza do Afryki

Polscy wykonawcy będą odpowiedzialni za trzeci etap rozbudowy uczelni Namibe i jej wyposażenia. Tak też było z dwoma poprzednimi etapami. Budowa i uruchomienie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Angoli była i jest największą polską inwestycją w Afryce, a zarazem największym projektem edukacyjnym Unii Europejskiej na tym kontynencie. Polska wsparła projekt budowy uczelni morskiej kredytami: 14 mln dolarów w I etapie i 60 mln euro w II etapie. Bezpośrednio za inwestycję odpowiadała pomorska spółka Navimor, a koncepcję organizacyjną i edukacyjną stworzyła Akademia Morska w Gdyni. Z kolei Ministerstwo Finansów oraz Bank Gospodarstwa Krajowego realizowały swe obowiązki wynikające z zawartych z rządem Angoli umów kredytowych.

Dla Grupy Quenda, która koncentruje się na projektach infrastrukturalnych w Afryce Subsaharyjskiej, ta inwestycja też jest już trzecią realizowaną w Angoli. - Rozbudowa uczelni Namibe to pierwszy projekt Grupy Quenda, który jest finansowany przez międzynarodowy bank Standard Chartered, a którego ubezpieczenie gwarantuje rodzima agencja wsparcia eksportu KUKE. Jesteśmy przekonani, że przyjęte zasady realizacji przyczynią się do budowy pozytywnego wizerunku Polski jako nowoczesnego partnera, który ma dla Afryki bogatą ofertę – mówi Małgorzata Szymczuk, prezes Grupy Quenda.

Czytaj więcej

Współpraca z Rwandą celem polskiej administracji i biznesu

- Podczas gdy bazowe prace budowlane realizowane będą w dużej części przez firmy miejscowe, to już niemal cały sprzęt i wyposażenie, w tym zaawansowane systemy instalacyjne i teleinformatyczne dostarczymy wraz z firmą Torhamer z Polski. Polscy specjaliści będą też odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji, zarządzanie pracami oraz za logistykę projektu o międzykontynentalnym zasięgu. Nadszedł czas, aby polskie firmy zaczęły występować na międzynarodowych rynkach nie tylko jako poddostawcy i podwykonawcy. Dla sukcesu na lokalnym rynku kluczowe znaczenie ma wieloletnia, stała obecność. To jedyna droga do poznania jego specyfiki, a także zbudowania trwałych relacji z miejscowymi kontrahentami – podkreśla Szymczuk.

Na kolejne międzynarodowe kontrakty, również w Afryce, liczy gdyńska firma Torhamer, która uczestniczy już m.in. w projektach na Litwie i w RPA. - Projekt w Angoli to ciekawe wyzwanie dla naszej spółki zarówno pod względem organizacyjnym, jak i operacyjnym. Wraz z naszym partnerem konsorcjum Grupą Quenda liczymy na zdobycie doświadczenia we współpracy z lokalnymi kooperantami i lepsze poznanie rynku, co będzie owocować kolejnymi kontraktami. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli potwierdzić udział w innych realizacjach projektów infrastrukturalnych w Afryce, ale jesteśmy zainteresowani i otwarci na działalność także w innych rejonach świata. Dla nas ekspansja międzynarodowa to możliwość poszerzania doświadczeń, jak i ważny sposób na dywersyfikację biznesu, zwłaszcza gdy w zagranicznych projektach możemy liczyć na wsparcie KUKE. Wiele polskich firm budowlanych jest już na takim etapie rozwoju, że powinny zdecydowanie częściej oferować swoje kompetencje i możliwości inwestorom z innych krajów – mówi Maciej Chamerski, prezes spółki Torhamer.

Angola leży w południowo-zachodniej Afryce.

Angola leży w południowo-zachodniej Afryce.

Adobe Stock

Angola - jakie perspektywy rozwoju?

Polskie przedsiębiorstwa muszą być jednak przygotowane na wymagającą konkurencję ze strony firm europejskich, azjatyckich i południowoamerykańskich, w tym dużych międzynarodowych korporacji, obecnych w Angoli, jak i w innych krajach Afryki Subsaharyjskiej od wielu lat. Coraz mocniejszą pozycję mają też w Afryce firmy tureckie.

Czytaj więcej

Stawki frachtu nie powrócą do poziomu sprzed pandemii

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), w tym roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) Angoli będącej członkiem Unii Afrykańskiej zwiększy się o 8,6 proc. w dużej mierze dzięki wysokim cenom ropy naftowej, której kraj jest drugim producentem w Afryce. Eksperci uważają, że dzięki ożywieniu Angola awansuje na 3. miejsce pod względem dochodu narodowego w Afryce Subsaharyjskiej zmieniając na tym miejscu Kenię. Angola jest też siódmym producentem diamentów na świecie. Jednak gospodarka kraju leżącego w południowo-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim, który był portugalską kolonią, wciąż jest zdominowana przez sektor państwowy, bo ambitny program prywatyzacji realizowany jest w wolnym tempie.

Największą gospodarką na kontynencie ma, według MFW, pozostać nigeryjska.

Jak wynika z ostatnich tzw. tymczasowych danych GUS polski eksport na kontynent afrykański wyniósł w 2022 r. nieco ponad 4 mld euro wzrastając o 19,1 proc. względem roku 2021. Import z Afryki wyniósł zaś ponad 5 mld euro, rosnąc r/r o 49,3 proc. Polskie saldo w handlu z Afryką okazało się więc ujemne wynosząc: - 974,6 mln euro.

Firma
Kończy się trend niskich cen na stacjach paliw
Firma
Własna firma nie jest atrakcyjnym pomysłem na przyszłość i zarobek dla Polaków
Materiał Promocyjny
Jakie są korzyści z posiadania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji?
Firma
Pracownicy stawiają wysokie wynagrodzenie ponad swój rozwój
Firma
Bliski Wschód jest otwarty na polskie artykuły spożywcze
Firma
Koniunktura przemysłu w strefie euro poprawia się