Projekt tarczy antykryzysowej 4.0, którym aktualnie zajmuje się Sejm przewiduje możliwość udzielenia przez pracodawcę pracownikowi, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w terminie wskazanym przez pracodawcę, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, w wymiarze do 30 dni.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Obniżenie pensji o połowę i postojowe

Stan epidemii (m.in. poprzez obowiązujące ograniczenia) powoduje, że pracownicy nie chcą wykorzystywać zaległych urlopów. Skutkuje to kumulacją dni wolnych do wykorzystania za lata ubiegłe i tych nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

CZYTAJ TAKŻE: Minister rozwiewa wątpliwości co do dofinansowania z tarczy dla MŚP

Dlatego też autorzy projektu wskazują, że nie ma uzasadnienia do utrzymywania rozwiązania, w którym takie urlopy można odbierać dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych latach kalendarzowych.