Hotele i restauracje zastosują kasy online później

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem, które odroczy termin używania kas fiskalnych online dla branż hotelarskiej i gastronomicznej. Nowy termin, który mają określać przepisy to 1 stycznia 2021 r.

Publikacja: 08.05.2020 09:24

Hotele i restauracje zastosują kasy online później

Foto: Świadczący stale lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem poczekają jeszcze na kasy online. Źródło: Adobe Stock

W dniu, w którym rozporządzenie ministra finansów wejdzie w życie przedsiębiorcy zyskają pół roku, aby zacząć stosować nowe obowiązki. Jak podkreśla resort finansów to odpowiedź na prośby biznesu w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa.

Kasy online – co to jest?

Wyjaśnijmy na początek, że kasy online to urządzenia służące do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego od sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przesyłające dane bezpośrednio po sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego – tzw. Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Kasa mająca postać oprogramowania nadal będzie musiała przechodzić proces fiskalizacji i zostać wpisana do Centralnej Ewidencji Kas Fiskalnych. Otrzyma też specjalny identyfikujący ją certyfikat. Będzie też każdego dnia pobierać specjalny token upoważniający ją do rejestrowania sprzedaży.

Trzy etapy

Warto też wiedzieć, że kasy fiskalne online to nie jest nowy pomysł. Początkowe założenia zakładały, że przedsiębiorcy będą je stosować już w 2018 r. Jednak później resort finansów swoje plany zmienił. Sfinalizował je w roku 2020, ale rozkładając nowy obowiązek na 3 etapy.

I tak od stycznia 2020 r. kasy online stosują przedsiębiorcy, którzy:

– świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

– sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza finansowa dla MŚP – gdzie składać wnioski

Drugi etap miał nastąpić w lipcu 2020 r. i nowym obowiązkiem mieli zostać objęci przedsiębiorcy:

– świadczący stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

– zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

I ostatni, trzeci etap ma nastąpić 1 stycznia 2021 r. Z kolei od tego dnia kasy online będą musieli stosować świadczący usługi:

– fryzjerskie;

– kosmetyczne i kosmetologiczne;

– budowlane;

– w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

– prawnicze;

– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

CZYTAJ TAKŻE: Jak złożyć wniosek o pożyczkę z urzędu pracy

Na ten moment Ministerstwo Finansów informuje o odroczeniu terminu dla branż hotelarskiej i gastronomicznej (projektu rozporządzenia w tym zakresie jeszcze nie ma). Niewykluczone jednak, że pojawi się konieczność zmian w tym obszarze dla innych przedsiębiorców, którzy już borykają się ze skutkami COVID-19 i wystąpią oni do resoru z takim postulatem.

W dniu, w którym rozporządzenie ministra finansów wejdzie w życie przedsiębiorcy zyskają pół roku, aby zacząć stosować nowe obowiązki. Jak podkreśla resort finansów to odpowiedź na prośby biznesu w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa.

Kasy online – co to jest?

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS