Alkohol z integracji – czy można go wrzucić w koszty?

Przedsiębiorca, który organizuje letnie spotkanie integracyjne dla pracowników zaliczy do kosztów podatkowych poniesione na ten cel wydatki. Wyjątkiem będą kwoty wydane na alkohol.

Publikacja: 15.07.2021 12:52

Alkohol z integracji – czy można go wrzucić w koszty?

Foto: Lato to w wielu firmach okres organizacji spotkań integracyjnych dla pracowników. Źródło: Adobe Stock

Lato to w wielu firmach okres organizacji spotkań integracyjnych dla pracowników. Podobnie jest i w tym roku, gdy przedsiębiorcy próbują powoli wracać do normalności po pandemii i planują tego typu wydarzenia dla swych kadr. Integracja często połączona jest ze szkoleniem pracowników. Pracodawcy oferują udział w takim spotkaniu zarówno dla swoich pracowników i ich rodzin, współpracowników (zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych) i ich bliskich czy w ogóle firm zewnętrznych, np. podwykonawców. Pojawia się więc pytanie, czy poniesione na taki cel kwoty, w tym na zakwaterowanie, wyżywienie, a także alkohol, firma będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Lepsza atmosfera ma wpływ na przychód…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, wydatki na organizację spotkania szkoleniowego dla pracowników i ich rodzin, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Również organy podatkowe w dostępnych interpretacjach wskazują, że spotkania pracowników poza miejscem pracy w oderwaniu od codziennych problemów firmowych w towarzystwie bliskich im osób sprzyjają polepszeniu komunikacji, umocnieniu więzi z pracodawcą oraz mają wpływ na integrację zespołu.

CZYTAJ TEŻ: Przedsiębiorco zostałeś oszukany? Nie zapłacisz VAT-u

Udział rodzin pracowników w wydarzeniu firmowym ma wpływ na wytworzenie bardziej swobodnej atmosfery i zadowolenia pracowników oraz buduje w nich poczucie akceptacji przyjętych wartości społecznych, co z kolei wpływa na większą motywację do pracy oraz głębszą i silniejszą integrację zespołu. Wydatki w tym zakresie zmierzają do poprawy atmosfery pracy, co w konsekwencji zwiększa wydajność i w efekcie nie pozostaje bez wpływu na uzyskiwane przychody przedsiębiorstwa. W efekcie, wydatki na organizację wyjazdu szkoleniowego – w części dotyczącej pracowników wraz z członkami ich rodzin – mogą stanowić koszty podatkowy.

… ale alkohol już nie

Jak podkreślają organy podatkowe w dostępnych interpretacjach, kosztem uzyskania przychodu nie będzie wydatek na alkohol, który jest udostępniany podczas spotkań integracyjnych. Według fiskusa wydatki na zakup alkoholu nie przyczyniają się do osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te, nawet jeżeli uznawane są za zwyczajowo przyjęte i zostaną dostosowane do charakteru spotkania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem administracji podatkowej trudno powiązać wydatek na alkohol dla uczestników spotkania integracyjnego z zakładanym celem poprawy relacji pomiędzy osobami zatrudnionymi w firmie, zwiększeniem motywacji do pracy oraz budowania lojalności wobec pracodawcy. Fundowanie bezpłatnego alkoholu należy uznać za pozostające poza związkiem przyczynowym, którego istnienie warunkuje uznanie danego wydatku za koszt podatkowy.

Współpraca z gorszym podejściem

Planując spotkanie integracyjne dla współpracowników trzeba pamiętać, że fiskus nie pozwala na zaliczenie do kosztów wydatków na ten cel. Chodzi o kwoty wydane na spotkania integracyjne na rzecz osób wykonujących pracę na podstawie umowy współpracy tj. osób prowadzących działalność gospodarczą (współpracownicy), a także na rzecz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (np. umowy zlecenie). Według dostępnych interpretacji, takie wydatki nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

CZYTAJ TEŻ: Pracodawca zapłaci VAT za owocowe czwartki

Organizowanie wyjazdów integracyjnych dla osób, które nie są pracownikami firmy, nie ma wpływu na wykonanie umowy łączącej pracodawcę z tymi osobami, co w konsekwencji powoduje, że nie została spełniona podstawowa przesłanka uznania takiego wydatku za koszt uzyskania przychodu. To oznacza, że wydatki te stanowią wydatki na reprezentację (te są w przepisach podatkowych wyłączone z opcji zaliczenia ich do kosztów), ponieważ ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku przedsiębiorcy wobec osób trzecich, niebędących pracownikami. Umowa cywilnoprawna zakłada bowiem równorzędność i niezależność podmiotów i stwarza warunki do przyjęcia założenia, że jeden podmiot chce wykreować swój pozytywny wizerunek względem drugiego, w celu ułatwienia wzajemnej współpracy.

CZYTAJ TEŻ: Błędnie wykazany podatek VAT na paragonie – co zrobić?

Taką interpretację przepisów przedstawił m.in. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 21 stycznia 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.705.2020.1.KR.

Lato to w wielu firmach okres organizacji spotkań integracyjnych dla pracowników. Podobnie jest i w tym roku, gdy przedsiębiorcy próbują powoli wracać do normalności po pandemii i planują tego typu wydarzenia dla swych kadr. Integracja często połączona jest ze szkoleniem pracowników. Pracodawcy oferują udział w takim spotkaniu zarówno dla swoich pracowników i ich rodzin, współpracowników (zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych) i ich bliskich czy w ogóle firm zewnętrznych, np. podwykonawców. Pojawia się więc pytanie, czy poniesione na taki cel kwoty, w tym na zakwaterowanie, wyżywienie, a także alkohol, firma będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy