PIT-2 i ulga dla klasy średniej to zupełnie co innego

Niewątpliwie w 2022 r. wzrosła ranga formularza PIT-2, na który dotychczas niewiele osób w ogóle zwracało uwagę. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele pytań, dotyczących obowiązku jego złożenia. Wyjaśniamy kto i kiedy powinien złożyć PIT-2.

Publikacja: 01.02.2022 05:21

PIT-2 i ulga dla klasy średniej to zupełnie co innego

Foto: lutra82

Dodatkowo obowiązująca od nowego roku ulga dla klasy średniej również budzi liczne wątpliwości.

Formularz PIT-2 jest oświadczeniem pracownika, w którym wyraża on zgodę, aby pracodawca przy wyliczeniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych uwzględnił kwotę wolną od podatku. W rezultacie pracownik dostaje każdego miesiąca wyższą kwotę, gdyż comiesięczne zaliczki są pomniejszane o przypadającą na każdy miesiąc kwotę wolną. Jeszcze w ubiegłym roku zmniejszenie to wynosiło 43,76 zł. Różnica ta nie była więc tak mocno zauważalna. Jednak od stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł, z związku z tym kwota zmniejszająca podatek rocznie wyniesie 5 100 zł. Natomiast miesięcznie jest to kwota 425 zł.

Kiedy składamy PIT-2?

Co do zasady PIT-2 pracownik wypełnia na początku zatrudnienia. Raz wypełniony formularz ma również zastosowanie w kolejnych latach. Podatnik, który złożył decyzję o uwzględnianiu kwoty zmniejszającej, nie ma obowiązku składania jej powtórnie, jeśli nie chce jej zmienić. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Ministerstwa Finansów nie ma przeszkód, aby pracodawca przyjął formularz PIT-2 od pracownika w dowolnym miesiącu w roku i stosował kwotę.  Dlatego pracownicy, którzy złożyli już PIT-2 w momencie zatrudnienia nie muszą robić tego ponownie. Gdy nie są pewni czy to zrobili, muszą dopytać w dziale płac lub zweryfikować swój odcinek z wynagrodzenia i sprawdzić, czy została tam naliczona i odliczona kwota zmniejszająca podatek. Gdy u pracownika zaistnieją zmiany lub rozmyśli się to może w każdym momencie roku wycofać PIT-2.

Jeżeli ktoś nie złoży formularza PIT-2 to też ostatecznie nie musi się martwić, gdyż odliczy kwotę 5100 zł w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kiedy warto rozważyć nieskładanie PIT-2?

W niektórych sytuacjach pracownik musi rozważyć czy chce składać PIT-2 a jeśli już ten dokument złożył to czy go nie wycofać. W takiej sytuacji są wieloetatowcy czyli osoby, które są zatrudnione na kilku etatach. Powinny one złożyć PIT-2 tylko u jednego z pracodawców. Jeżeli pracownik jest emerytem to również nie powinien składać PIT-2, ponieważ podatek jest odliczony od emerytury. Analogiczna sytuacja dotyczy pracownika, który jest przedsiębiorcą i kwotę zaliczek odlicza od podatku na działalność gospodarczą. Złożenie PIT-2 w kilku miejscach a co za tym idzie, dokonanie odliczenia kilka razy, będzie skutkować oddaniem pieniędzy fiskusowi tzn. dopłatą w rozliczeniu rocznym.

Od 1 stycznia 2022 r. wyższa kwota wolna i wyższa kwota zmniejszająca podatek dotyczą wszystkich podatników. Niezależnie od wysokości ich zarobków. Dotyczą również podatników, którzy przekraczają próg podatkowy tzn. zarabiają w skali roku więcej niż 120 000 zł.

Ulga dla klasy średniej - komu przysługuje i kto ją nalicza?

PIT-2 i ulga dla klasy średniej to zupełnie inne pojęcia. Nie można ich utożsamiać. Z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy kto uzyska przychód z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) lub z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Ulgę tę pracodawca stosuję z urzędu. Pracownik nie musi więc występować do pracodawcy o jej stosowanie. W sytuacji gdy pracownik nie chce, żeby pracodawca stosował przy obliczeniu jego wynagrodzenia tej ulgi, powinien o tym pracodawcę poinformować.

Pracodawca stosuje ulgę w miesiącach, w których pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. Za przychody ze stosunku pracy uznaje się też świadczenia rzeczowe lub nieodpłatne (np. pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia, PPK w części finansowanej przez pracodawcę). W kwocie przychodów nie uwzględnia się jednak przychodów zwolnionych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym również w sytuacji, gdy są one wypłacane przez zakłady pracy.

Dodatkowo obowiązująca od nowego roku ulga dla klasy średniej również budzi liczne wątpliwości.

Formularz PIT-2 jest oświadczeniem pracownika, w którym wyraża on zgodę, aby pracodawca przy wyliczeniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych uwzględnił kwotę wolną od podatku. W rezultacie pracownik dostaje każdego miesiąca wyższą kwotę, gdyż comiesięczne zaliczki są pomniejszane o przypadającą na każdy miesiąc kwotę wolną. Jeszcze w ubiegłym roku zmniejszenie to wynosiło 43,76 zł. Różnica ta nie była więc tak mocno zauważalna. Jednak od stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł, z związku z tym kwota zmniejszająca podatek rocznie wyniesie 5 100 zł. Natomiast miesięcznie jest to kwota 425 zł.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Wykreślenie z rejestru VAT. Kiedy jest możliwe?
PIT & CIT & VAT
Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy w 2022 roku
PIT & CIT & VAT
Korekta pliku JPK a czynny żal
PIT & CIT & VAT
Błędny NIP na fakturze – korekta pliku JPK?
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
PIT & CIT & VAT
Zmiana formy prawnej spółki – czy przekształcając trzeba zapłacić podatek VAT?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą