Błędy mogą być spowodowane zdarzeniem niezależnym lub zależnym od podatnika np.  otrzymaniem faktury z opóźnieniem, otrzymaniem korekty do faktury,  popełnieniem błędu w ewidencji faktur lub udzieleniem rabatu. Są to normalne sytuacje, które zdarzają się  w trakcie  prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak dotąd błędy popełniane w części ewidencyjnej pliku JPK wymagają złożenia czynnego żalu. Jednak od 1 stycznia 2022 r. zmienią się przepisy, które zmniejszą biurokrację w tym zakresie.

Czynny żal – co to jest?

Czynny żal stanowi dobrowolne przyznanie się podatnika do naruszenia przepisów podatkowych. Czynny żal musi złożyć sprawca czynu. Istotne jest, że urząd skarbowy nie może wiedzieć wcześniej o popełnionym czynie zabronionym. Czynny żal nie jest sformalizowanym dokumentem, nie ma określonego wzoru. Jednak elementy, które musi zawierać muszą jednoznacznie identyfikować sprawcę / sprawców oraz czyn zabroniony. Złożenie czynnego żalu może spowodować odstąpienie przez organ podatkowy od ukarania sprawcy. Istotne jest, że czyn zabroniony musi zostać naprawiony. Oznacza to, że konieczne jest złożenie zaległej deklaracji lub jej poprawienie oraz zapłata zaległego podatku i odsetek.

Interwencja Rzecznika MŚP

Plik JPK_VAT składa się z części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej. Dotychczas, błędy popełnione w części ewidencyjnej wymagały nie tylko poprawy, ale również złożenia czynnego żalu. Rzecznik MŚP w wyniku licznych skarg, otrzymywanych od przedsiębiorców, którzy zwracali uwagę na niepotrzebną biurokrację w tym zakresie, postanowił zająć się sprawą. W piśmie do ministra finansów, Rzecznik MŚP wskazał na brak spójności w zakresie skutków niekaralności popełnianych błędów w części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Rzecznik wnioskował o rozszerzenie art. 16a KKS o niekaralność czynów związanych z błędami popełnionymi w części ewidencyjnej pliku JPK. Postulat Rzecznika MŚP uwzględniono w przepisach Polskiego Ładu.

Czytaj więcej

Due diligence - dbasz o bezpieczeństwo inwestycji? Przeprowadź to badanie

Od 1 stycznia 2022 r. art. 16a §1 KKS otrzyma brzmienie: nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.”

Dotychczasowe brzmienie przepisów niepotrzebnie obarczało przedsiębiorców obowiązkiem zbędnej biurokracji. Od 1 stycznia 2022 r., przy korekcie JPK_VAT nie będzie trzeba składać czynnego żalu. Aby uniknąć kary liczyć się będzie czas złożenia korekty oraz zapłata ewentualnego podatku.