Niewątpliwą korzyścią jest to, że przez dwanaście miesięcy wysokość zaliczki jest stała. Podatnik nie musi co miesiąc dokonywać obliczeń wysokości podatku, nie stresuje się też możliwością popełnienia błędu.

Do końca 2018 roku podatnicy, którzy chcieli skorzystać z możliwości płacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, musieli najpóźniej do 20 lutego (roku, w którym chcieli skorzystać z tej formy płacenia podatku), złożyć do urzędu stosowne oświadczenie. Od roku 2019 formalności te zniesiono. Obecnie podatnik, który chce skorzystać z możliwości płacenia zaliczki na podatek w formie uproszczonej, nie musi już składać do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenia. Wystarczy przez cały rok wpłacać zaliczkę w tej samej wysokości a po zakończeniu roku w informacji rocznej zawrzeć informację o tym, że w danym roku wpłacano zaliczki w formie uproszczonej. Uregulowano to w art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wyliczyć kwotę zaliczki uproszczonej?

Wysokość zaliczki uproszczonej ustala się na podstawie wysokości podatku wykazanego w zeznaniu rocznym CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Oznacza to, że w roku 2022 podatnicy mogą płacić zaliczkę uproszczoną obliczoną na podstawie zeznania podatkowego złożonego za rok 2020 (deklaracja CIT złożona w roku 2021). Gdy w roku 2020 podatnik nie wykazał podatku, wtedy ma możliwość ustalenia wysokości zaliczki na podstawie zeznania za rok 2019 (złożonego w roku 2020). Wysokość zaliczki uproszonej jest stała przez cały rok. Podatnik wpłaca do urzędu kwotę w wysokości 1/12 kwoty podatku wykazanego w omówionej deklaracji.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja - jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?

Z takiej formy opłacania podatku nie mogą korzystać podatnicy, który dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku. A także, przedsiębiorcy którzy nie wykazali podatku w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy oraz w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Podatnicy, którzy zdecydowali się korzystać z tej formy muszą stosować zaliczkę uproszczoną przez cały rok podatkowy pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej. Uproszczone zaliczki wpłaca się do 20 dnia kolejnego miesiąca tzn. zaliczkę za styczeń podatnicy płacą do 20 lutego. Nie ma możliwości kwartalnego opłacania zaliczek w formie uproszczonej.