Jak zauważa dziennikarz „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik, fiskusa przekonuje argument, że zapewnienie hotelu współpracownikom jest standardem rynkowym i przyczynia się do sprawniejszego wykonywania powierzonych im zadań.

Potwierdza to jedna z najnowszych interpretacji podatkowych. Dotyczyła ona spółki, która realizuje różne projekty, angażując do nich zleceniobiorców i podwykonawców działających w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wykonują oni swoje zadania zarówno w centrali firmy, jak i w innych lokalizacjach, także zagranicą. Spółka płaci za noclegi w hotelach, a także za przeloty samolotami bądź przejazdy pociągami i autobusami.

Firma była przekonana, że takie wydatki może rozliczyć w kosztach. Wskazała, że są one niezbędne do realizacji projektów, które koordynuje. Wyjazdy zleceniobiorców i podwykonawców mają bowiem związek z tworzeniem dostarczanych przez nią rozwiązań.

Fiskus (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2024 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.193. 2024.2.BD) zgodził się z tym stanowiskiem.

Czytaj więcej

Wydatki na hotele w kosztach firmy