Koronawirus. Włoski dekret płynności. Co da firmom?

Włoski rząd wprowadza kolejne dekrety pomocowe dla przedsiębiorców, ale ci nie kryją zniecierpliwienia. Chcą otwarcia gospodarki. Liczy się każdy dzień.

Publikacja: 25.04.2020 12:36

Koronawirus. Włoski dekret płynności. Co da firmom?

Foto: Piazza Vecchia w Bergamo we włoskiej Lombardii, która we Włoszech najbardziej ucierpiała z powodu koronawirusa. Źródło: Adobe Stock

Okres pandemii okazał się prawdziwym wyzwaniem dla Włochów i włoskich przedsiębiorstw. Włoski rząd, uwzględniając opinie epidemiologów, ale też zdania organizacji przedsiębiorców, pracuje nad wdrożeniem tzw. fazy numer dwa. Będzie to stopniowy powrót do funkcjonowania przedsiębiorstw, które zmuszono do zaprzestania działalności z powodu pandemii.

Jakie propozycje na ratowanie włoskich firm ma włoski rząd?

Właściciele oraz organizacje zrzeszające włoskie przedsiębiorstwa nie kryją zniecierpliwienia i podkreślają, że w sytuacji w jakiej się znalazły włoskie firmy liczy się każdy dzień. Oczekiwanie na skuteczne rozwiązania nie może się według nich przedłużać. Wstrzymana działalność, nawet w krótkim okresie, dla wielu firm oznacza utratę płynności finansowej. Pojawiły się też głosy niepokoju, że Włochom grozi niekontrolowany wykup przedsiębiorstw przez kapitał zagraniczny.

Rząd publikuje swe propozycje w następujących po sobie dekretach. Ich opracowywanie ma miejsce w atmosferze konfrontacji pomocy oferowanej przedsiębiorcom przez inne kraje członkowskie UE. Włosi oczekują zdecydowanej konsolidacji i wspólnej postawy Unii wobec kryzysu spowodowanego wirusem.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Włoska tarcza dla firm

Dekret Płynności z 8 kwietnia 2020 r. (wł. Decreto Liquidità n.23/2020) to po Cura Italia (pol. Uzdrowić Włochy), kolejny dokument o mocy ustawy, mający na celu pomoc włoskim przedsiębiorstwom w wyjściu z kryzysu spowodowanego wirusem. Zawiera on rozwiązania finansowe warte 400 mld euro. To dostęp do kredytów, wsparcie eksportu i kontynuacji działalności przedsiębiorstw, odroczenie niektórych zobowiązań dla firm a także specjalne regulacje chroniące sektory strategiczne włoskiej gospodarki tzw. golden power.

Co przewiduje Dekret Płynności?

Najważniejsze rozwiązania Dekretu Płynności to m.in.:

 • Kontynuacja zawieszenia płatności podatku VAT oraz składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianego w dekrecie Cura Italia z przedłużeniem na kwiecień i maj, a w szczególności:
 • zawieszenie płatności podatku VAT, zaliczek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych dla podmiotów, które odnotowały spadek o co najmniej 33 proc. dla przychodów lub wynagrodzeń do 50 mln euro oraz spadek o co najmniej 50 proc. powyżej tego progu. Dla pięciu prowincji najbardziej dotkniętych przez covid (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) zawieszenie płatności stosuje się kiedy spadek obrotów był na poziomie co najmniej 33 prorc. bez względu na próg obrotów;
 • zawieszenie powyższych płatności bez dodatkowych warunków dla podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą począwszy od 1 kwietnia 2019 r.;
 • wznowienie zawieszonych płatności od czerwca, z możliwością rozłożenia zobowiązań na 5 rat;
 • gwarancje dla kredytów dla włoskich MSP zatrudniającym do 499 pracowników udzielanych przez banki oraz inne uprawnione instytucje finansowe:

– 100 proc. na kredyty do 25 tys. euro, bez zastosowania procedury weryfikacji zdolności kredytowej;

– 100 proc. na kredyty do 800 tys. euro, bez zastosowania procedury weryfikacji zdolności kredytowej;

– 90 proc. na pozostałe kredyty do maksymalnego pułapu 5 mln euro, z zastosowaniem procedur weryfikacji zdolności kredytowej na podstawie danych finansowych sprzed kryzysu. Również w tym przypadku możliwe jest uzyskanie 100 proc. gwarancji zwracając się do Confidi czyli konsorcjów udzielających gwarancji kredytowych.

CZYTAJ TAKŻE: Co eksportować do Niemiec podczas pandemii

Kredyty są, ale firmy boją się ich zaciągać

Celem kredytów jest uzyskanie pozytywnego efektu dźwigni dla właścicieli włoskich przedsiębiorstw, czyli sytuację, kiedy zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań finansowych przełoży się na poprawę rentowności kapitału własnego.

Nadal jednak obserwuje się duże obawy włoskich przedsiębiorstw przed zadłużaniem się w dobie kryzysu oraz przeświadczenie o czekających ich zbyt długich procedurach w rozpatrywaniu wniosków. Rząd zapewnia o maksymalnym uproszczeniu i usprawnieniu formalności.

Wysokość kredytu objętego gwarancją nie może przekroczyć 25 proc. przychodów wnioskodawcy, udokumentowanych ostatnim zatwierdzonym bilansem lub deklaracją podatkową. Firmy powstałe po 1 stycznia 2019 r. będą mogły potwierdzić uzyskane przychody za pomocą innej odpowiedniej dokumentacji, także poprzez oświadczenie, czyli włoskie autocertificazione.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. EXPO coraz bliższe przesunięcia

Kredyty udzielane będą na okres 6 lat zaś początek spłaty kapitału jest przewidziany po upłynięciu dwóch lat od daty jego przyznania. Dla kredytów do 25 tys. euro przewiduje się oprocentowanie roczne w wymiarze od 1,2 do 2 proc. Gwarancja udzielana będzie automatycznie i nieodpłatnie. Bank będzie zatem mógł udzielić kredytu jedynie po sprawdzeniu czy wnioskodawca spełnia formalne wymogi i nie czekając na zakończenie procedury przyznania gwarancji przez fundusz.

Centralny Fundusz Gwarancyjny

Gwarancjami kredytowymi dla MSP będzie zarządzał Centralny Fundusz Gwarancyjny:

 • gwarancje dla kredytów przyznawanych średnim i dużym przedsiębiorstwom w wymiarze od 70 do 90 proc. Przewidywana wartość kredytów to 200 mld euro. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie gwarancjami dla tej grupy kredytobiorców będzie SACE[1].
 • firmy z liczbą pracowników do 5000 i obrotami do 1,5 mld euro mogą uzyskać pokrycie gwarancyjne w wymiarze 90 proc. wartości kredytu korzystając z uproszczonej procedury przyznania gwarancji;
 • pokrycie gwarancji zmniejsza się do 80 proc. dla firm zatrudniających powyżej 5 tys. pracowników i posiadających obroty w przedziale od 1,5 do 5 mld euro, oraz do 70 proc. przy obrotach powyżej 5 mld euro;
 • wysokość gwarancji nie może przekroczyć 25 proc. obrotów uzyskanych w 2019 r. lub podwójnego rocznego kosztu zatrudnionego w firmie personelu;
 • SACE przewidziała nieodpłatną gwarancję kredytową do 30 mld euro również dla małych i średnich przedsiębiorstw pod warunkiem, że wyczerpią one gwarancje przewidziane przez Centralny Fundusz Gwarancyjny.

Gwarancją SACE objęte będą kredyty przyznane do 31 grudnia 2020 r. na okres nie dłuższy niż 6 lat. Wysokość udzielonego kredytu objętego gwarancją nie może przewyższyć:

 • 25 proc. obrotów uzyskanych w 2019 r., udokumentowanych ostatnim zatwierdzonym bilansem lub deklaracją podatkową;
 • podwójnego rocznego kosztu zatrudnionego w firmie personelu za rok 2019, wynikających z zatwierdzonych sprawozdań finansowych, a w przypadku ich braku, z poświadczonych danych.

CZYTAJ TAKŻE: Na Bliskim Wschodzie pojawiają się nowe szanse dla producentów żywności

Finansowanie na jakie udzielona jest gwarancja musi zostać przeznaczone na pokrycie kosztów personelu, inwestycje lub kapitał obrotowy w firmach wytwórczych oraz w działalności gospodarczej zlokalizowanej we Włoszech, zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przyznanie gwarancji dla firm zatrudniających do 5 tys. pracowników i obrotami poniżej 1,5 mld euro odbywa się na podstawie procedury uproszczonej. Gwarancje dla firm przekraczających te progi udzielane są w drodze dekretu Ministerstwa Gospodarki i Finansów po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, na podstawie procedury przeprowadzonej przez SACE.

200 mld euro na wsparcie eksportu

W 400 mld euro przewidzianych w Dekrecie Płynności, 200 mld euro przeznaczonych jest na gwarancje kredytowe dla firm. Kolejne 200 mld euro dotyczy wsparcia eksportu i umiędzynarodowienia włoskich firm. 

Proponowane 200 mld euro przewidziano na system koasekuracji zobowiązań wynikających z działalności ubezpieczeniowej SACE gdzie udział w gwarancji byłby następujący:

 • w wymiarze 90 proc. udział państwa;
 • dla pozostałych 10 proc. udział SACE.

W ten sposób SACE jest w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie zabezpieczenia operacji strategicznych dla gospodarki narodowej, których nie byłby w stanie pokryć bez wsparcia państwa.

Ochrona sektorów strategicznych

Wraz z Dekretem Płynności włoski rząd ustanowił również nowe zasady obowiązujące w sektorach strategicznych dla włoskiej gospodarki, tzw. golden power. Jeszcze przed okresem covid, przepisami chroniącymi kapitał włoski w sektorach strategicznych objęte były: sektor obronny, telekomunikacyjny i energetyczny. Aktualnie rząd rozszerzył rozwiązania ochronne dla takich sektorów jak spożywczy, służby zdrowia, bankowy i ubezpieczeniowy. Rząd może teraz zgłosić veto dla strategicznych branż włoskiej gospodarki nie tylko przy nabyciu pakietów kontrolnych wewnątrz UE, ale również przy nabyciu udziałów powyżej 10 proc.

14 kwietnia 2020 r. włoski Dekret Płynności otrzymał zielone światło Komisji Europejskiej, co pozwala na wdrażanie przewidzianych w nim rozwiązań dla przedsiębiorstw, przedstawicieli rzemiosła, osób samozatrudnionych oraz przedstawicieli wolnych zawodów.

[1] SACE wł. Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, nazwa w języku polskim to Instytut Ubezpieczeń Handlu Zagranicznego. Polskim odpowiednikiem dla porównania jest KUKE.

Autorka jest doradcą podatkowym i księgowym. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Maceracie – Studio Tributarista Anna Czerwińska, partner Studio Farina &Torresi.

Okres pandemii okazał się prawdziwym wyzwaniem dla Włochów i włoskich przedsiębiorstw. Włoski rząd, uwzględniając opinie epidemiologów, ale też zdania organizacji przedsiębiorców, pracuje nad wdrożeniem tzw. fazy numer dwa. Będzie to stopniowy powrót do funkcjonowania przedsiębiorstw, które zmuszono do zaprzestania działalności z powodu pandemii.

Jakie propozycje na ratowanie włoskich firm ma włoski rząd?

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Włochy
Nowi impatrianci we Włoszech - nowe zasady korzystania z ulgi podatkowej od 1 stycznia 2024 r.
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Włochy
Zmiany we włoskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2024 r.
Włochy
Włochy mogą być gospodarczo jeszcze bliższe Polsce
Włochy
Obowiązki polskiej firmy budowlanej realizującej projekty we Włoszech cz. II
Włochy
Włoski rynek fuzji i przejęć – co warto wiedzieć?