Zmiany we włoskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2024 r.

Włoski Parlament zatwierdził 29 grudnia 2023 r. ustawę budżetową na rok 2024 a wraz z nią bardzo istotne zmiany we włoskim systemie podatkowym. Nowości dotyczą także systemu podatkowego w wymiarze międzynarodowym.

Publikacja: 04.01.2024 14:58

Włoskie miejscowości to często prawdziwe "perełki" architektury.

Włoskie miejscowości to często prawdziwe "perełki" architektury.

Foto: Adobe Stock

Nowe zasady obejmą m.in. progi podatku dochodowego od osób fizycznych, wybrane przepisy z zakresu wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, ulgi podatkowe dla pracodawców zatrudniających młodych pracowników, kobiety oraz osoby dotychczas pobierające świadczenie tzw. dochodu podstawowego (wł. reddito di cittadinanza).

Poniżej przedstawiamy te zmiany, które mogą zainteresować przedsiębiorców ekonomicznie obecnych na rynku włoskim oraz osoby fizyczne prywatnie rozliczające się podatkowo z tytułu dochodów uzyskiwanych we Włoszech.

Zmiany w podatku od osób fizycznych (wł. IRPEF)

W 2024 r. progi podatku dochodowego zostaną zredukowane z czterech do trzech, poprzez połączenie dotychczasowych pierwszych dwóch progów w jeden. Do 28 000 euro stawka podatku IRPEF wyniesie 23%. Ponadto próg dochodu zwolnionego z podatku podniesiono do 8 500 euro.

Zmiany w podatku dochodowym zilustrowano w tabeli:

Progi IRPEF obowiązujące do 31.12.2023 Progi IRPEF obowiązujące od 01.01.2024
23 % do 15.000 euro dochodu 23 % do 28.000 euro dochodu
25%  od 15.001 euro do 28.000 euro dochodu
35% od 28.001 euro dochodu do 50.000 dochodu 35% od 28.001 euro do 50.000 euro dochodu
43% od 50.001 euro dochodu 43% od 50.001 euro dochodu

Zmiana IRPEF dotyczyć będzie zatem wyłącznie grupy podatników uzyskujących dochody z tytułu o pracę lub dochodów z nią tożsamych, w przedziale od 15.001 euro do 28.000 euro. Według szacunków Ministerstwa Finansów, dzięki zmniejszeniu stawki podatku z 25% na 23%, ta grupa podatników otrzyma wypłatę wynagrodzenia wyższą o 1298 euro rocznie.

Nowości w prawie pracy

Włochy mają najniższy w Unii Europejskiej udział kobiet pracujących zawodowo. Według danych Eurostatu we Włoszech wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 20–64 lat w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł 55 proc., podczas gdy średnia w UE wyniosła 69,3 proc. Aby wesprzeć obecność kobiet na włoskim rynku pracy, od 2024 roku przewidziano zwolnienie podatkowe przysługujące pracującym matkom z dziećmi z całkowitym zwolnieniem ze składek na ubezpieczenie społeczne (maksymalnie do 3000 euro rocznie) na okres jednego roku dla kobiet z dwójką dzieci (do 10 roku życia dla najmłodszego) oraz, na zasadzie eksperymentalnej, na okres trzech lat w przypadku osób posiadających troje lub więcej dzieci (do 18. roku życia najmłodszego dziecka).

Rozliczenie wynagrodzenia we Włoszech przewiduje wypłatę tzw. fringe benefint, czyli świadczeń dodatkowych wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę. Można z niej opłacić rachunki za media, czynsz i odsetki od kredytu hipotecznego. Dla wypłącanego fringe benfit od 2024 roku zmienia się próg zwolnienia i wyniesie do 1000 euro dla każdego pracownika i do 2000 euro dla pracowników z dziećmi.

Czytaj więcej

Włoski rynek fuzji i przejęć – co warto wiedzieć?

Przewidziane jest też zwolnienie z opodatkowania za pracę nocną i weekendową dla pracowników w strukturach turystyczno-hotelarskich.

Dla pracodawców istotną zmianą jest wprowadzenie zmian podatkowych z tytułu zatrudnienia. Przewidziane są większe potrącenia, od 120% do 130%, w przypadku stałego zatrudniania młodych ludzi, kobiet, pracowników z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i osób otrzymujących wcześniej tzw. dochód podstawowy, zwany też obywatelskim.

Zmiany podatkowe w zakresie międzynarodowym

Od 2024 roku Włosi wprowadzają tzw. global minimum tax, czyli globalny podatek minimalny w wysokości 15% dla grup międzynarodowych o rocznym obrocie przekraczającym 750 mln euro.

Czytaj więcej

Opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej we Włoszech

Nowym rozwiązaniem jest też reshoring. Przewiduje on 50% obniżki podatku dochodowego dla firm i działalności produkcyjnych, które wracają do inwestycji we Włoszech.

Zmiany w systemie tzw. nowych impatriantów

Od 2024 r. dotychczasowy system podatkowy dla osób decydujących się na przeniesienie rezydencji do Włoch zostanie zastąpiony nowymi przepisami. Są one niestety bardziej zaostrzone i mniej korzystne w porównaniu do zasad obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. Nowa norma przewiduje 50 procentową ulgę podatkową dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub osób prowadzących działalność na własny rachunek o wysokich wymaganiach w zakresie kwalifikacji i specjalizacji. Ulga dla pracowników powracających z zagranicy do Włoch z dziećmi wzrasta z 50% do 60%. W przypadku profesorów i badaczy w dalszym ciągu obowiązuje stary system ulg.

Czytaj więcej

Jak robić biznes z Włochami i we Włoszech – przewodnik

Szczegółowe zasady korzystania z ulgi dla impatriantów na nowych zasadach zostaną przedstawione w odrębnym artykule.

Autorka jest doradcą podatkowym we Włoszech na podstawie Ustawy 4/2013. Numer wpisu do Stowarzyszenia Zawodowego A.N.CO.T. 4468.

Nowe zasady obejmą m.in. progi podatku dochodowego od osób fizycznych, wybrane przepisy z zakresu wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, ulgi podatkowe dla pracodawców zatrudniających młodych pracowników, kobiety oraz osoby dotychczas pobierające świadczenie tzw. dochodu podstawowego (wł. reddito di cittadinanza).

Poniżej przedstawiamy te zmiany, które mogą zainteresować przedsiębiorców ekonomicznie obecnych na rynku włoskim oraz osoby fizyczne prywatnie rozliczające się podatkowo z tytułu dochodów uzyskiwanych we Włoszech.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Włochy
Nowi impatrianci we Włoszech - nowe zasady korzystania z ulgi podatkowej od 1 stycznia 2024 r.
Włochy
Włochy mogą być gospodarczo jeszcze bliższe Polsce
Włochy
Obowiązki polskiej firmy budowlanej realizującej projekty we Włoszech cz. II
Włochy
Włoski rynek fuzji i przejęć – co warto wiedzieć?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Włochy
Usługi budowlane we Włoszech – jakie są obowiązki przedsiębiorstwa zagranicznego cz. I
Włochy
Jak w praktyce skorzystać z ulgi dla impatriantów biznesowych we Włoszech?