Włochy będące ósmą co do wielkości gospodarką świata i jednocześnie trzecią z największych w Unii Europejskiej (po Niemczech i Francji) są jednocześnie kluczowym partnerem handlowym Polski pod względem wielkości obrotów towarowych. Italia odpowiada za 4,8 proc. polskiego eksportu oraz 5,4 proc. importu. W roku 2021 Włochy były naszym piątym rynkiem eksportowym i czwartym importowym. Italia jest też, co ciekawe, jednym z trzech krajów UE, z którymi Polska notuje deficyt w obustronnej wymianie handlowej.

Co się dzieje we włoskiej gospodarce?

Eksperci Allianz Trade wskazują, że obietnice wyborcze we Włoszech skupiają się na kosztownych wydatkach fiskalnych, co może wystawić na próbę i tak już napięte finanse publiczne. Z analiz wynika, że aby zapewnić fundusze, konieczne będzie terminowe wdrożenie reform związanych z NGEU. Ponadto, ryzyko pogorszenia perspektyw fiskalnych wzrośnie, jeśli nowy rząd powróci do rozrzutności fiskalnej sprzed epoki Draghiego. Konieczne jest zwiększenie wydatków w celu ochrony zagrożonych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed szokiem związanym z cenami energii.

Czytaj więcej

Jak w praktyce skorzystać z ulgi dla impatriantów biznesowych we Włoszech?

Allianz Trade wskazuje też, że obecna dynamika zadłużenia Włoch poprawia się dzięki wysokiej inflacji (która również w 2023 roku wyniesie powyżej 5 proc.), ale ustabilizowanie zadłużenia w średnim i długim okresie będzie wymagało większego wysiłku fiskalnego ze względu na oczekiwane spowolnienie aktywności gospodarczej; obecnie spodziewany jest spadek PKB o 0,5 proc. w 2023 roku. Choć Allianz Trade nie przewiduje powtórzenia problemów fiskalnych z 2018 roku, to jednak wiele będzie zależało m.in. od projektu budżetu na 2023 rok.

Współpraca z Polską może nabrać rozpędu

- Rezultat niedzielnych wyborów był do przewidzenia i wpasowuje się w kontekst znaczącej zmiany układu sojuszy i geopolityki, nie tylko europejskiej. Przypomnijmy, że Giorgia Meloni od 2020 r. jest przewodniczącą Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), ugrupowania złożonego w dużej części z polskich członków, i w czasie swojego przewodnictwa zwracała na Polskę wielką uwagę – mówi Alfio Mancani, adwokat z Kancelarii DZP, specjalizujący się w kwestiach infrastrukturalnych i energetycznych.

Czytaj więcej

Jak założyć spółkę z o.o. we Włoszech?

- Możemy bez cienia wątpliwości stwierdzić, że oś polityczna Warszawa-Rzym stanie się osią pierwszorzędnie ważną dla nowego rządu włoskiego, w stopniu być może nie widzianym w dotychczasowej historii. Z perspektywy gospodarczej, taki zwrot spowoduje wzmocnienie już istniejących relacji gospodarczych i, jednocześnie, rozwój nowych – dodaje Mancani.