Nowi impatrianci we Włoszech - nowe zasady korzystania z ulgi podatkowej od 1 stycznia 2024 r.

Zmiany we włoskich przepisach podatkowych zatwierdzone 29 grudnia 2023 r. dotknęły systemu ulg podatkowych przewidzianych dla osób, które zdecydują się na przeniesienie rezydencji podatkowej do Włoch i chcących skorzystać z systemu ulg podatkowych.

Publikacja: 05.02.2024 14:30

San Remo. Włochy

San Remo. Włochy

Foto: Rafal Wolinski

Chodzi o ulgi dla tzw. nowych impatriantów. Dla osób, które przeniosły swoją rezydencję podatkową przed 1 stycznia 2024 roku, tj. do 31.12.2023 roku obowiązywać będą nadal “stare” zasady. Osoby, które przeniosą swoją rezydencję podatkową po tej dacie, zastosowane już będą miały nowe, mniej korzystne rozwiązania.

Różnice między starym i nowym systemem podatkowym dla nowych impatriantów przedstawiono poniżej.

Zasady obowiązujące do 31.12.2023 r. Zasady obowiązujące od 01.01.2024 r.
Warunki skorzystania z ulgi. Pracownik lub osoba wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą:  ·         była rezydentem innego kraju niż Włochy minimum przez 2 lata przed rokiem przeniesienia rezydencji, ·         zobowiązuje sie do pozostania rezydentem włoskim przez co najmniej 2 lata, ·         świadczona praca lub wykonywana działalność gospodarcza musi być wykonywana głównie na terytorium Włoch. Warunki skorzystania z ulgi. Pracownik lub osoba wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą:  ·         była rezydentem innego kraju niż Włochy minimum przez 3 okresy rozliczeniowe przed rokiem przeniesienia rezydencji, ·         zobowiązuje sie do pozostania rezydentem włoskim przez co najmniej 5 lat, ·         świadczona praca musi być wykonywana na terytorium Włoch na podstawie nowego stosunku pracy i dla innego podmiotu niz podmiot oraz te z jego grupy, dla którego osoba ta wykonywała pracę za granicą przed przeniesieniem rezydencji, ·         praca lub działalność muszą być wykonywane przez większość okresu rozliczeniowego na terytorium Włoch, ·         pracownik lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą muszą spełniać wymogi wysokich kwalifikacji lub specjalizacji zgodnie z przepisami zawartymi w Dekrecie Ustawodawczym N. 108, z 28 czerwca 2012 r. 
Zakres ulg. ·         obniżenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o 70% a w przypadku regionów południowych Włoch aż o 90%, ·         okres zastosowania ulgi to 5 lat, ·         możliwość przedłużenia okresu ulgi o kolejnje 5 lat.  Zakres ulg. ·         Dla dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę, dochodów tożsamych z tymi uzyskiwanymi z umowy o pracę oraz dochodów z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej wytworzone we Włoszech przez osoby, które przeniosły swoją rezydencję do Włoch, stosuje się obniżenie podstawy opodatkowania o 50% dla dochodów do 600 tys. euro. 

Ustawodawca włoski wprowadzając od 1 stycznia 2024 r. nowe zasady potwierdzające wysokie kwalifikacje zawodowe, zawężył znacząco grupę osób spełniających wymogi formalne do skorzystania z ulgi. Chodzi o potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych. Nie będzie już możliwe skorzystanie z ulgi na podstawie doświadczenia zwodowego a wyłącznie na podstawie posiadanego tytułu ukończonych studiów wyższych. Dodatkowym utrudnieniem dla osób, które ukończyły studia poza granicami Włoch, będzie konieczność przejścia procedury tzw. equipollenza, czyli potwierdzenia równoważności tytułu studiów wyższych ukończonych za granicą.

Dobrą informacją dla osób, które chcą skorzystać z ulgi i złożyły wniosek we włoskiej gminie o wpis na listę rezydentów do 31 grudnia 2023 i nadal oczekują na decyzję urzędu jest to, że o zastosowaniu starego lub nowego systemu ulgi decyduje data złożenia wniosku o zmianie rezydencji a nie data jego rozpatrzenia. Zatem jeżeli wniosek o wpis na listę mieszkańców złożono we Włoszech przed 1 stycznia 2024 r., (urząd gminy wydaje w tym celu potwierdzenie z datą wpływu wniosku), zarówno warunki do spełnienia, jak i zakres ulg dla nowych impatriantów, zastosowany będzie na starych zasadach.

Autorka jest doradcą podatkowym we Włoszech na podstawie Ustawy 4/2013. Numer wpisu do Stowarzyszenia Zawdowego A.N.CO.T. 4468.

Chodzi o ulgi dla tzw. nowych impatriantów. Dla osób, które przeniosły swoją rezydencję podatkową przed 1 stycznia 2024 roku, tj. do 31.12.2023 roku obowiązywać będą nadal “stare” zasady. Osoby, które przeniosą swoją rezydencję podatkową po tej dacie, zastosowane już będą miały nowe, mniej korzystne rozwiązania.

Różnice między starym i nowym systemem podatkowym dla nowych impatriantów przedstawiono poniżej.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Włochy
Zmiany we włoskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2024 r.
Włochy
Włochy mogą być gospodarczo jeszcze bliższe Polsce
Włochy
Obowiązki polskiej firmy budowlanej realizującej projekty we Włoszech cz. II
Włochy
Włoski rynek fuzji i przejęć – co warto wiedzieć?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Włochy
Usługi budowlane we Włoszech – jakie są obowiązki przedsiębiorstwa zagranicznego cz. I
Włochy
Jak w praktyce skorzystać z ulgi dla impatriantów biznesowych we Włoszech?