Włoski rynek fuzji i przejęć – co warto wiedzieć?

Włochy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski. Po I kwartale br. zajmują 5. pozycję w naszym eksporcie i 4. pod względem udziału w imporcie. Coraz więcej polskich firm myśli o nabyciu włoskiego podmiotu.

Publikacja: 16.07.2022 20:03

Włochy to ciekawy kierunek dla polskiego biznesu także w erze kryzysu.

Włochy to ciekawy kierunek dla polskiego biznesu także w erze kryzysu.

Foto: jovansiles1985

Ubiegły rok był czasem wyraźnego ożywienia wymiany handlowej Polski z Włochami. W 2021 r. polski eksport do Italii zwiększył się o 27 proc. i osiągnął 13,2 mld euro, a import wzrósł o 21 proc. i wyniósł 14,3 mld euro. Włoskie firmy aktywnie inwestują w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Strefy Inwestycji. Od 2000 r. do końca 2021 r. liczba nadal aktywnych inwestycji przedsiębiorstw włoskich wyniosła 145, a deklarowana wartość inwestycji – 7,7 mld zł, a liczba zadeklarowanych nowych miejsc pracy – 6 241. Włoskie firmy zajmują 3. miejsce pod względem liczby inwestycji i 5. pod względem nowo tworzonych miejsc pracy.

- Nasza wzajemna wymiana handlowa oraz całe relacje gospodarczo-społeczne między Polską a Włochami są bardzo silne i wzajemnie korzystne. Będziemy je nadal rozwijać. Również poprzez zachęcanie polskich przedsiębiorców do inwestowania we Włoszech – mówi Aldo Amati, ambasador Republiki Włoskiej w Polsce.

Czytaj więcej

Ulgi podatkowe dla osób, które przeprowadzą się wraz z działalnością do Włoch

- Mówiąc o naszej wzajemnej wymianie handlowej warto zanalizować trendy inwestycyjne między Włochami a Europą Środkowo-Wschodnią. Inwestycje, pomimo kryzysu sanitarnego i wojskowego, utrzymały stabilność. I mogą jeszcze wzrosnąć jeśli wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą potrwa dłużej niż można przewidzieć. W naszej części Europy będzie odczuwalna też jednak potrzeba przeniesienia środków do krajów bardziej oddalonych od strefy działań wojennych – ocenia Alfio Mancani, adwokat prowadzący Italian Desk w kancelarii DZP w Warszawie.

- W ostatnim czasie coraz więcej polskich inwestorów spogląda na rynek włoski z rosnącym zainteresowaniem, niezależnie od jego specyfiki. Chodzi zarówno o nieruchomości, jak i możliwości otwarcia filii i oddziałów we Włoszech w celu poszerzenia rynku przedsiębiorstw polskich na Półwyspie Apenińskim – dodaje Mancani.

Rynek włoski się zmienia

Co zaś dzieje się na rynku włoskim, którym interesuje się wielu polskich przedsiębiorców? O tym mówią Gabriele Capecchi i Sven von Mensenkampff, partnerzy w kancelarii Legance - Legali Associati, uznani specjaliści w dziedzinie fuzji i przejęć (ang. M&A) zarówno na rynku włoskim, jak i międzynarodowym.

Zdaniem adwokata Gabriele Capecchiego dla dużych inwestorów przesłanie powinno być jasne - w erze (post) pandemicznej, w świetle istotnych wyzwań, które czekają Włochy i cały Zachód, inwestycje należy oceniać z nieco innym podejściem niż w przeszłości. I pod tym względem powiedzenie „bigger is better” w odniesieniu do inwestorów zyskuje na znaczeniu. Coraz istotniejsze staje się również podejście etyczne dotyczące miejsca inwestycji. I w tym przypadku niezbędna jest analiza podejścia danego kraju. Pod tym względem Włochy są państwem, które znacząco ucierpiało z powodu COVID-19, ale zareagowało odpowiedzialnym stosowaniem reguł i przyjęciem masowej kampanii szczepień. Te czynniki przyczyniają się do stworzenia obrazu kraju wiarygodnego w oczach inwestorów, którzy zdaniem Capecchiego dostrzegą, że „nasz półwysep i nasz rynek jest godny zaufania”. Wiarygodność tyczy się również kwestii ESG, tj. ratingu zrównoważonego rozwoju dotyczącego wpływu środowiskowego, społecznego i oceny kryteriów zarządczych. W erze zmian ekologicznych i wobec kryzysu łańcucha dostaw dla wielkich inwestorów zrównoważony rozwój jest kluczowym czynnikiem.

Czytaj więcej

Jak w praktyce skorzystać z ulgi dla impatriantów biznesowych we Włoszech?

Z kolei jeśli idzie o kwestie kulturowe to sprzyjają one inwestycjom Polaków we Włoszech. - Oba kraje mają w istocie silną wspólnotę wartości, a w sferze gospodarczej są szanowanymi partnerami – ocenia Gabriele Capecchi.

MŚP też są w grze

Z kolei zdaniem adwokata Svena von Mensenkampffa warto ogólnie wytłumaczyć charakter operacji M&A wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Jakie są np. różnice pomiędzy „straight sale” i „auction sale”? Pomiędzy „share deal” a „auction deal”? Czy proces przejęcia warto ubezpieczyć? W ocenie eksperta przy każdym przejęciu niezbędne jest nie tylko bycie perfekcyjnie świadomym odpowiedzialności i obowiązków (w szczególności wobec pracowników), ale oprócz tego warto zawrzeć umowę ubezpieczenia, aby pokryć swe deklaracje i gwarancje. Również i on podkreśla wagę ESG, gdyż zrównoważony rozwój ze strony funduszy private equity i inwestorów jest coraz istotniejszym punktem porządku obrad w sprawach przejęć.

Czytaj więcej

Usługi budowlane we Włoszech – jakie są obowiązki przedsiębiorstwa zagranicznego cz. I

Zdaniem von Mensenkampffa, konkurencja we Włoszech jest mniejsza niż w innych krajach zachodnich np. w Wielkiej Brytania czy w Niemczech, co jest stwierdzeniem ciekawym, zważywszy na fakt, że on sam jest Niemcem, który od wielu lat mieszka i pracuje we Włoszech. Mniejsza konkurencja to z pewnością dobra wiadomość dla polskich inwestorów planujących wejście na włoski rynek. Natomiast przeszkodę może stanowić dla nich tzw. Golden Power, a więc możliwość zablokowania przez włoski rząd operacji zmierzających do przejęcia podmiotów o znaczeniu strategicznym (np. w sektorze obronności, infrastruktury, komunikacji), które mogłoby naruszyć interesy narodowe. W tym kontekście również narodowość inwestorów może mieć znaczenie dla podjęcia interwencji przez rząd.

Upadłość i restrukturyzacja

Innym ważnym aspektem są procedury upadłościowe i restrukturyzacyjne niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych nabywców włoskich przedsiębiorstw, których liczba wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat za sprawą kryzysu związanego z COVID-19. Inwestor powinien jednak brać pod uwagę fakt, że Włosi są doskonałymi negocjatorami i z tego powodu, jeśli to możliwe, warto wykorzystać dobre relacje osobiste. Ważnym atutem jest też znajomość języka włoskiego przez osoby odpowiedzialne za zajmowanie się daną fuzją czy przejęciem.

Z punktu widzenia organizacyjnego fundamentalna jest z kolei kwestia scoutingu inwestycyjnego. Analizując potencjalną okazję przejęcia warto zasięgnąć wszelkich, bardzo często publicznie dostępnych, informacji o interesującym nas przedsiębiorstwie. Takie działanie pozwala inwestorom wkroczyć na rynek włoski będąc już dobrze przygotowanym. To ważne np. przy kwestii konsultacji związkowych, których charakter zależy od sektora, położenia i wielkości przedsiębiorstwa. Jeśli zatrudnia ono 15 pracowników konsultacje z organizacją związkową są obligatoryjne przed rozpoczęciem procesu przejęcia. Zazwyczaj, jak twierdzi von Mensenkampff, wbrew dość powszechnemu przekonaniu, konsultacje te nie wymagają przesadnie dużo czasu i mogą być całkiem przydatne. Inną istotną kwestią fazy organizacyjnej jest ubezpieczenie. W tym przypadku Gabriele Capecchi sugeruje bezpośredni kontakt z brokerem ubezpieczeniowym, pod warunkiem że rozumie on wszystkie rodzaje implikacji prawnych, które wynikają z tego typu instrumentów w kwestii M&A.

Ubiegły rok był czasem wyraźnego ożywienia wymiany handlowej Polski z Włochami. W 2021 r. polski eksport do Italii zwiększył się o 27 proc. i osiągnął 13,2 mld euro, a import wzrósł o 21 proc. i wyniósł 14,3 mld euro. Włoskie firmy aktywnie inwestują w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Strefy Inwestycji. Od 2000 r. do końca 2021 r. liczba nadal aktywnych inwestycji przedsiębiorstw włoskich wyniosła 145, a deklarowana wartość inwestycji – 7,7 mld zł, a liczba zadeklarowanych nowych miejsc pracy – 6 241. Włoskie firmy zajmują 3. miejsce pod względem liczby inwestycji i 5. pod względem nowo tworzonych miejsc pracy.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Włochy
Włochy mogą być gospodarczo jeszcze bliższe Polsce
Włochy
Obowiązki polskiej firmy budowlanej realizującej projekty we Włoszech cz. II
Włochy
Usługi budowlane we Włoszech – jakie są obowiązki przedsiębiorstwa zagranicznego cz. I
Włochy
Jak w praktyce skorzystać z ulgi dla impatriantów biznesowych we Włoszech?
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Włochy
Delegowanie pracowników do Włoch – nowe obowiązki weszły już w życie
Włochy
Opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej we Włoszech