Jakie podatki płaci spółka z o.o. we Włoszech?

To jedno z pierwszych pytań, które stawia sobie inwestor planujący utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa włoskiego.

Publikacja: 09.01.2021 14:33

Jakie podatki płaci spółka z o.o. we Włoszech?

Foto: Podatki we Włoszech to skomplikowana materia. Źródło: Adobe Stock

Spółka z o.o. to po włosku società a responsabilità limitata w skrócie s.r.l. Choć obciążenia podatkowe nie są jedynym czynnikiem decydującym o internacjonalizacji działalności to dla inwestora są bardzo ważnym elementem decyzji biznesowej. Podatki mają bezpośredni wpływ na wynik z działalności oraz na naszą pozycję na nowym rynku. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności we Włoszech. Sięgają po nią również inwestorzy zagraniczni, ponieważ forma ta oferuje:

 • ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
 • odseparowanie majątku przeznaczonego na prowadzenie działalności,
 • łatwość dostosowania postanowień statutu do potrzeb przedsiębiorców.

Jakie jest opodatkowanie włoskiej spółki z o.o.?

Dochód włoskiej s.r.l. jest opodatkowany proporcjonalnie i sięga 27,9 proc. Na to zobowiązanie składa się podatek dochodowy od spółek 24 proc. IRES oraz 3,9 proc., czyli maksymalna stawka IRAP. Ten drugi podatek to regionalny podatek od działalności produkcyjnej i jest przeznaczony na finansowanie publicznej służby zdrowia we Włoszech.

Presja podatkowa i efektywne zobowiązania podatkowe włoskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być różne. Efektywne zobowiązanie podatkowe spółki oraz wspólników, zwłaszcza w momencie wypłacenia przez nich zysków może się różnić. Bardzo ważne jest zatem poznanie „przyszłości podatkowej” naszej działalności gospodarczej we Włoszech oraz jej zaplanowanie jeszcze przed utworzeniem spółki.

""

Opodatkowanie spółek i wspólników srl

firma.rp.pl

Główne konfiguracje podatkowe dla spółek s.r.l.

Opodatkowanie klasycznej spółki z o.o. będącej MŚP

Zakładając, że spółkę zakłada dwóch wspólników, osoby fizyczne, posiadające 50 proc. udziałów i każdy ze wspólników pełni rolę członka zarządu, zobowiązania fiskalne obejmą również opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Zakładamy, że spółka prowadzi działalność handlową. Dochody z działalności spółki są jedynym źródłem dochodów dla wspólników. Kiedy w danym roku spółka osiągnie zysk, dla ułatwienia obliczeń zakładamy szacunkowo, że jest to 100 tys. euro i podjęta zostanie uchwała o jego wypłacie wspólnikom, włoska srl oraz jej wspólnicy znajdą się w następującej sytuacji:

 • spółka zapłaci IRES 24 proc. i IRAP 3,9 proc. (27.900,00 euro)
 • wspólnicy zapłacą składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, 24 proc. od swojej kwoty zysku (12.000,00 euro) oraz podatek dochodowy od dywidendy w wymiarze 26 proc. (9.373,00 euro). W takiej konfiguracji każdemu ze wspólników zostanie wypłacone 36.050,00 euro, od których każdy z nich będzie musiał odprowadzić 21.373,00 euro podatków i składek (12.000,00 + 9.373,00 euro).

Presja podatkowa w powyższej konfiguracji nie jest korzystna dla wspólników. Czy, respektując obowiązujące przepisy, można płacić niższe podatki prowadząc włoską s.r.l.? Tak i należy to prawidłowo zaplanować.

Inne sposoby opodatkowania w przypadku włoskich s.r.l.

 1. Trasparenza fiscale: jest to opcja, która zmienia proporcjonale opodatkowanie dochodu spółki na progreswyne opodatkowanie dochodu wspólników spółki ( 115 oraz 116 włoskiej ustawy podatkowej, TUIR). Biorąc pod uwagę, że opodatkowanie progresywne dochodów dla osób fizycznych we Włoszech przewiduje progi od 23 proc. do 43 proc., wybór ten może wydawać się z góry skazany na skreślenie z listy wariantów. Może się jednak okazać, że ta opcja pozwoli na zmniejszenie zobowiązań podatkowych. Od zakładanych 100 tys. euro zysku:
 • Spółka: zapłaci 3,9 proc. IRAP (3.900,00 euro),
 • Wspólnicy: zapłacą składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, każdy z nich 24 proc. od swojej kwoty zysku (12.000,00 euro) oraz podatek dochodowy pro quota, ale progresywnie, odliczając od podstawy opodatkowania opłacone składki społeczne. Pozwoli to zredukować podatek dochodowy każdego ze wspólników do 10.919,00 euro. Zobowiązania podatkowe w opcji progresywnej są niższe dzięki możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki społeczne.
CZYTAJ TEŻ: Przewodnik „Jak robić biznes z Włochami i we Włoszech”
 1. Holding: schemat holdingu, czyli spółki, która posiada udziały innej spółki (tzw. operatywnej). Taka organizacja pozwala na obniżenie opodatkowania poprzez zastosowanie przepisów PEX, Partecipation Exemption, regulowanej we włoskiej ustawie podatkowej w art. 87. W konfiguracji tej mamy:

Spółka A, holding, której udziały należą po 50 proc. do dwóch wspólników,

Spółka B, operatywna, kontrolowana w 100 proc. przez Spółkę A.

Zakładając, że zysk spółki B wyniesie jak w poprzednich przykładach 100 tys. euro, spółka B opodatkuje swój dochód proporcjonalnie w wysokości 27.900,00 euro (24 proc. IRES i 3,9 proc. IRAP). Następnie dokona transferu dochodu netto do spółki A, która, zgodnie z przepisami PEX, opodatkuje jedynie 5 proc. tej wartości stawką podatku ok. 1,2 proc.  Jest to doskonała opcja dla grup spółek powiązanych. Nie eliminuje jednak problemu odpodatkowania od dochodu dla wspólników osób fizycznych chcących wypłacić zyski z prowadzonej działalności. Nie zapewnia bowiem obniżenia zobowiązań podatkowych np. dla włoskich MSP zarządzanych w klasycznym modelu rodzinnym, gdzie wspólnikami są członkowie rodziny i wypłacone zyski z działalności są ich głównym lub jedynym dochodem.

CZYTAJ TEŻ: Sztuczna inteligencja pomaga włoskiej gospodarce i fiskusowi
 1. Zatrudnienie wspólników w spółce: takie rozwiązanie pozwala na optymalizację kosztów składek ubezpieczeń społecznych dotyczących osób wspólników. Wspólnicy zatrudnieni na umowę o pracę przez spółkę mogą pobierać miesięczne wynagrodzenie i opłacać składki społeczne na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę. Jako “zwykli wspólnicy” administrujący spółką, wypłacający sobie zyski po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zapłaciliby składki jak w powyższych przykładach, czyli na zasadach przewidzianych dla działalności gospodarczej. Trudnością przy tej konfiguracji może być konieczność powołania osoby trzeciej, nie będącej wspólnikiem i pełniącej efektywnie rolę prawnego przedstawiciela spółki, czyli prezesa.
CZYTAJ TEŻ: Superbonus czyli włoska szansa dla polskich firm
 1. Wspólnik kapitałowy: sytuacja, w której wspólnicy angażują swój kapitał, ale nie biorą bezpośrednio udziału w administrowaniu działalnością spółki. Wtakim przypadku, możemy nie rejestrować wspólników do systemu zabezpiczeń społecznych INPS. Jest to sytuacja możliwa, kiedy wspólnicy pracują na podtsawie umowy o pracę poza spółką, u innego pracodawcy. Aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek również z tytułu bycia wspólnikiem spółki s.r.l., należy mieć zewnętrzną umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Jeżeli wymiar pracy jest part time, włoski urząd INPS może zakwestionować prawo do zwolnienienia z opłacania składek dla wspólników i z urzędu wprowadzić wspólników na listę osób zobowiązanych do ich odprowadzenia. Odwołanie od takiej decyzji nie jest łatwe i zwykle bardzo czasochłonne.
CZYTAJ TEŻ: Jak założyć spółkę z o.o. we Włoszech?
 1. Wynagrodzenie prezesa i członków zarządu: wspólnicy mają możliwość ustalenia wynagrodzenia dla prezesa oraz członków zarządu. Dzięki temu rozwiązaniu, od wynagrodzeń członków zarządu można stosować zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPEF). Dla członków zarządu będzie też można stosować narzędzie zwrotu poniesionych kosztów np. z tytułu wyjazdów do klientów lub dostawców, wydatki na reprezentację spółki. Odpowiednio dokumentując poniesione wydatki, zwrotowi kosztów poniesionych przez członków zarządu podlegają m.in. posiłki, noclegi, koszty podróży. W ramach przewidzianych limitów, nie stanowią one podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
CZYTAJ TEŻ: Jakie są obowiązki księgowe włoskiej spółki z o.o.?
 1. Wypłata dywidendy: alternatywą do wypłaty wynagrodzeń jest wypłata dywidend. Jest to możliwe po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, z kórego wynika, że spółka osiągnęła zysk. Zgromadzenie wspólników może zatem zdecydować o podziale osiągniętego zysku między wspólników. Unikniemy dzięki temu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od tego dochodu. Pobrane dywidendy są dla wspólników dochodami natury kapitałowej i nie nalicza się od nich składek społecznych INPS. Wypłacone dywidendy podlegają opodatkowaniu w wymiarze 26 proc.

Powyższa lista możliwych konfiguracji planowania podatkowego w spółkach prawa włoskiego nie jest oczywiście wyczerpująca, a jedynie ilustruje wybrane opcje. W inwestycjach przewidujących uczestnictwo wspólników będących rezydentami zgaranicznymi, czyli także polskimi, należy zawsze bardzo dokładnie przeanalizować również przyszłe zobowiązania podatkowe tych osób jako płatników podatku PIT/IRPEF między Polską a Włochami.

Spółka z o.o. to po włosku società a responsabilità limitata w skrócie s.r.l. Choć obciążenia podatkowe nie są jedynym czynnikiem decydującym o internacjonalizacji działalności to dla inwestora są bardzo ważnym elementem decyzji biznesowej. Podatki mają bezpośredni wpływ na wynik z działalności oraz na naszą pozycję na nowym rynku. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności we Włoszech. Sięgają po nią również inwestorzy zagraniczni, ponieważ forma ta oferuje:

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Włochy
Nowi impatrianci we Włoszech - nowe zasady korzystania z ulgi podatkowej od 1 stycznia 2024 r.
Włochy
Zmiany we włoskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2024 r.
Włochy
Włochy mogą być gospodarczo jeszcze bliższe Polsce
Włochy
Obowiązki polskiej firmy budowlanej realizującej projekty we Włoszech cz. II
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Włochy
Włoski rynek fuzji i przejęć – co warto wiedzieć?