Współpraca polsko-ukraińska przy odbudowie Ukrainy ma zyskać szersze ramy i nabrać rozpędu

Reaktywację biura handlowego PAIH w Kijowie oraz powstanie drugiej placówki Agencji w zachodniej Ukrainie oraz wzmocnienie roli Polski w międzynarodowych instytucjach ds. odbudowy Ukrainy zapowiada Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

Publikacja: 26.05.2023 00:20

Współpraca polsko-ukraińska przy odbudowie Ukrainy ma zyskać szersze ramy i nabrać rozpędu

Foto: SENKI

- Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Kijowie zamierzamy ponownie otworzyć do 21 czerwca br. A później chcemy otworzyć drugie biuro PAIH zlokalizowane w zachodniej części Ukrainy. To naturalny wybór, zważywszy na obserwowaną mocną relokację firm ukraińskich ze wschodu na zachód do regionu Zakarpacia. Ma to być biuro w stylu one-stop-shop przedstawiające nie tylko ofertę PAIH, ale też m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), która ma gwarantować kontrakty polskich firm związane z odbudową Ukrainy, co wymaga zmiana ustawy o Korporacji – wyjaśnia Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. I jak dodaje, trwają też prace na powołaniem międzyresortowego zespołu dotyczącego polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowo-gospodarczej, w którego skład mają wejść przedstawiciele kluczowych polskicj resortów, w tym m.in. MRiT, MF, MAP, MŚ i MI. We współpracę instytucji i agend rządowych mają następnie włączyć się stowarzyszenia biznesowe. Dobrym przykładem jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), który ma już biuro w Kijowie. A jak podkreśla Emilewicz potrzebna będzie budowa ekosystemu polskich MŚP z firmami ukraińskimi. Sporą wiedzę jak działają te ostatnie posiada należący do PKO BP Kredobank będący największym aktywem polskim działającym na Ukrainie. Co ważne KredoBank działa też w rejonach objętych walkami. Jego pracownicy posiadają unikalną wiedzę w zakresie tego jak funkcjonuje ukraiński biznes. Drugi największy polski podmiot działający na Ukrainie to PZU i w tym przypadku chodzi o zwiększenie rozpoznawalności polskiego ubezpieczyciela.

Czytaj więcej

Odbudowa Ukrainy będzie wymagała ubezpieczeń od skutków działań wojennych

Biznes ma też uczestniczyć w tzw. okrągłych stołach branżowych, które będą dotyczyły najbardziej zaangażowanych w odbudowę Ukrainy branż. A warto przypomnieć, że do PAIH, która prowadzi rejestr rodzimych firm zainteresowanych odbudową Ukrainy zgłosiło się juz ponad 2 tys. przedsiębiorstw. Jak wskazuje wiceminister Emilewicz są to przede wszystkim firmy budowlane (30 proc.) zarówno te trudniące się inwestycjami liniowymi, jak i kubaturowymi oraz wykończeniami, ale też firmy transportowe, logistyczne, a także te związane z cyfryzacją i ochroną zdrowia. PAIH przygotowuje aktualnie katalog przetargów, które będą wkrótce uruchamiane w różnych regionach Ukrainy. Regiony ukraińskie mają dużą autonomię, stąd zdaniem byłej wicepremier warto szybko nawiązać relacje z regionami zachodniej Ukrainy.

Aktywność na globalnych forach wsparcia Ukrainy

Polska ma też skoncentrować się na dyplomacji ekonomicznej związanej z odbudową Ukrainy na forach międzynarodowych. Chodzi tu o co najmniej trzy inicjatywy. Pierwsza to utworzona przez G7 wielostronna Platforma Koordynacji Darczyńców, która ma koordynować mechanizmy udzielania Ukrainie bieżącego, ale i długoterminowego wsparcia, także przy odbudowie kraju naszych wschodnich sąsiadów. W jej prace zaangażowane są też takie instytucje jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. – Chcemy, aby Polska została włączona w prace Komitetu Sterującego Platformą. Liczymy na wsparcie w tym zakresie ze strony m.in. Ukrainy i USA. Spotkam się wkrótce z ambasadorami wielu krajów w tej sprawie. A 21 czerwca br. w Londynie odbędzie się najbliższe spotkanie uczestników Platformy, w którym udział weźmie premier Mateusz Morawiecki – tłumaczy Emilewicz podkreślając, że udział przedstawiciela Polski w Komitecie jest niezbędny. - Towary i usługi od darczyńców będą finalnie przechodzić przez jedną granicę, a mianowicie granicę polsko-ukraińską, a naturalnym centrum spedycyjnym będzie Podkarpacie – dodaje była wicepremier.

Czytaj więcej

Oczeretiana: 60 proc. ukraińskiego eksportu trafia teraz do krajów UE

Po drugie, Polska chce uczestniczyć finansowo w nowym instrumencie Europejskiego Banku Inwestycyjnego pn. EIB E4 Ukraine, który będzie oferował pomoc w postaci transferu ryzyka kredytowego dla inwestorów publicznych i prywatnych realizujących inwestycje przy odbudowie Ukrainy. Osobą w EBI zajmującą się tym instrumentem jest prof. Teresa Czerwińska, aktualnie wiceprezes EBI, a wcześniej polska minister finansów.

Po trzecie, nasz kraj chce wzmocnienia prac Sekretariatu ds. Odbudowy Ukrainy oraz jej akcesji do UE w Komisji Europejskiej o polskich ekspertów. – W tej sprawie będę w przyszłym tygodniu rozmawiać podczas spotkań w Brukseli – zapowiada Emilewicz, której zdaniem to Polska powinna prowadzić konsulting akcesyjny Ukrainy.

Pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej zamierza się też następnie udać do Kijowa, gdzie ma być omawiana m.in. paląca kwestia budowy nowych przejść granicznych na polsko-ukraińskiej granicy oraz dalszy rozwój stosunków handlowych po zażegnaniu kryzysu zbożowego. Dynamika wzajemnych obrotów handlowych jest bardzo wysoka. Według danych GUS eksport Polski do Ukrainy wyniósł w 2022 r. 9,7 mld euro (+55,1 proc.), a import 6,1 mld euro (+43,3 proc.). Polska stała się dla Ukrainy 1. partnerem handlowym zaś Ukraina jest teraz naszym 9. partnerem w eksporcie i 15. w imporcie.

- Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Kijowie zamierzamy ponownie otworzyć do 21 czerwca br. A później chcemy otworzyć drugie biuro PAIH zlokalizowane w zachodniej części Ukrainy. To naturalny wybór, zważywszy na obserwowaną mocną relokację firm ukraińskich ze wschodu na zachód do regionu Zakarpacia. Ma to być biuro w stylu one-stop-shop przedstawiające nie tylko ofertę PAIH, ale też m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), która ma gwarantować kontrakty polskich firm związane z odbudową Ukrainy, co wymaga zmiana ustawy o Korporacji – wyjaśnia Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. I jak dodaje, trwają też prace na powołaniem międzyresortowego zespołu dotyczącego polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowo-gospodarczej, w którego skład mają wejść przedstawiciele kluczowych polskicj resortów, w tym m.in. MRiT, MF, MAP, MŚ i MI. We współpracę instytucji i agend rządowych mają następnie włączyć się stowarzyszenia biznesowe. Dobrym przykładem jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), który ma już biuro w Kijowie. A jak podkreśla Emilewicz potrzebna będzie budowa ekosystemu polskich MŚP z firmami ukraińskimi. Sporą wiedzę jak działają te ostatnie posiada należący do PKO BP Kredobank będący największym aktywem polskim działającym na Ukrainie. Co ważne KredoBank działa też w rejonach objętych walkami. Jego pracownicy posiadają unikalną wiedzę w zakresie tego jak funkcjonuje ukraiński biznes. Drugi największy polski podmiot działający na Ukrainie to PZU i w tym przypadku chodzi o zwiększenie rozpoznawalności polskiego ubezpieczyciela.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Wsparcie Ekspansji
Już tuzin biur PAIH w regionach. Dwunaste powstało w Rzeszowie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Wsparcie Ekspansji
PAIH otworzyła kolejne biuro regionalne, tym razem w Lublinie
Wsparcie Ekspansji
KUKE i Credit Agricole Bank Polska wspólnie wesprą eksporterów
Wsparcie Ekspansji
Nowe zagraniczne biuro PAIH w Wilnie
Wsparcie Ekspansji
Polskie MŚP coraz lepiej radzą sobie na emirackim rynku żywności