Rodzimi eksporterzy nie korzystają z pomocy państwa

Aż 87 proc. firm, które eksportują nie skorzystała w br. z żadnych instrumentów wsparcia eksportu oferowanych przez instytucje państwowe.

Publikacja: 29.12.2023 15:40

Polscy eksporterzy rzadko korzystają z pomocy państwa.

Polscy eksporterzy rzadko korzystają z pomocy państwa.

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wśród eksporterów we wrześniu-październiku 2023 r.

Dokładnie to nawet ponad 87 proc. przedsiębiorstw sprzedających zagranicę nie korzystało w mijającym roku z żadnych form wsparcia eksportu oferowanych przez instytucje państwowe, a takie są oferowane choćby przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Instrumentami, po które sięgnęło po 9 proc. eksporterów i pozytywnie je oceniło, było wsparcie eksportowe KUKE oraz dofinansowanie kosztów udziału w targach i wystawach.

W świetle tych wyników warto zadać pytanie dlaczego tak niewielu eksporterów korzysta z publicznego wsparcia eksportu. Czy dlatego, że o nim po prostu nie wie czy też dlatego, że instrumenty te są niedostosowane do realnych potrzeb eksporterów?

Wymienione wyżej instytucje starają się zwiększyć swą rozpoznawalność wśród przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. Przykładowo PAIH tworzy w regionach siatkę regionalnych biur handlowych. Mają one stanowić lokalne wsparcie dla rodzimych firm chcących rozwijać działalność na rynkach zagranicznych. Dotychczas Agencja utworzyła 6 takich placówek. Zlokalizowane je w: Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Opolu, Poznaniu i Wrocławiu.

Czytaj więcej

PAIH otworzyła pierwsze z dwunastu regionalnych biur handlowych

Z kolei KUKE stale dostosowuje swe instrumenty zabezpieczające polskich eksporterów, tak w kontekście eksportu towarów i usług, jak i zabezpieczenia inwestycji zagranicznych polskich firm.

Eksporterzy odczuli spowolnienie

Jednoczenie, jak wynika z ankiety PIE, 80 proc. polskich eksporterów odczuło skutki spowolnienia w gospodarce i handlu światowym w 2023 r. To o 4 pkt. proc. więcej niż w 2022 r. Trudności szczególnie dotyczyły firm z sektora MŚP, bardziej narażonych na skutki szoków gospodarczych. Jak wskazują autorzy raportu silniej doświadczyli ich też eksporterzy do państw UE, ze względu na niższy o 2,6 pkt. proc. wzrost gospodarczy w 2023 r. względem 2022 r. To znacznie większy spadek niż w przypadku średniej dla całego świata, który wyniósł 0,5 pkt. proc. Najbardziej odporne okazały się firmy ze 100-proc. kapitałem zagranicznym oraz wysokiej i średniowysokiej techniki.

Wsparcie Ekspansji
PAIH otworzyła kolejne biuro regionalne, tym razem w Lublinie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Wsparcie Ekspansji
KUKE i Credit Agricole Bank Polska wspólnie wesprą eksporterów
Wsparcie Ekspansji
Nowe zagraniczne biuro PAIH w Wilnie
Wsparcie Ekspansji
Polskie MŚP coraz lepiej radzą sobie na emirackim rynku żywności
Wsparcie Ekspansji
Czy polskie MŚP skorzystają na uczestnictwie Wielkiej Brytanii w programie Horyzont Europa?