Nowe zagraniczne biuro PAIH w Wilnie

Otwarte w połowie marca zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu obejmie swą działalnością Litwę, ale także Łotwę i Estonię.

Publikacja: 19.03.2024 17:13

Widok na Wilno z wieży na zamku Giedymina.

Widok na Wilno z wieży na zamku Giedymina.

Foto: adobe stock

O otwarciu zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w stolicy Litwy mówiło się od dłuższego czasu, podobnie zresztą jak i o otwarciu drugiej, poza Kijowem, placówki na Ukrainie (ma powstać we Lwowie). Biuro w Wilnie już działa. Otwarto je oficjalnie w połowie marca. Litewskie biuro Agencji będzie odpowiedzialne za wsparcie przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem współpracy pomiędzy polskim i litewskim, łotewskim oraz estońskim biznesem.

Należące do Unii Europejskiej trzy nadbałtyckie państwa, w których walutą jest euro: Litwa, Łotwa i Estonia to łącznie niemal 7 mln konsumentów, w tym na Litwie to 2,8 mln osób.

Nadwyżka w handlu z Litwą i Estonią

Jak podaje nadzorujący PAIH resort rozwoju i technologii w 2022 r. Litwa eksportowała głównie na Łotwę (12,8%), do Polski (9,1%), Niemiec (7,9%),Rosji (6,2%), Estonii (5,7%), USA (6,3%), Niderlandów (5,4%), USA (5,3%), Szwecji (4,1%), UK (3,5%), Białorusi (3,2%), Ukrainy (2,6%) (źródło: Trade Map).

Największymi partnerami w litewskim imporcie w 2022 r. były: Polska (11,7%), Niemcy (11,6%), Łotwa (7,9%), USA (7,5%), Szwecja (5,2%), Rosja (5,1%), Norwegia (4,8%), Niderlandy (4,5%), Arabia Sudyjska (4,1%), Chiny (3,8%), Włochy (3,7%), Estonia (3,3%), UK (2,7%), Francja (2,6%) (źródło: Trade Map).

W polskim eksporcie Litwa według danych za 2023 r. zajmuje 13 pozycję w Unii Europejskiej i 16 w świecie (udział 1,63%). W imporcie Polski zajmuje 13 pozycję w UE i 24 w świecie (udział 0,92%). Polska natomiast należy do najważniejszych partnerów handlowych Litwy. W 2022 nasz kraj był największym dostawcą na Litwę, z udziałem w imporcie Litwy wynoszącym 11,7% i drugim rynkiem eksportowym Litwy, z udziałem 9,1%. Litwa należy do grupy krajów, z którymi Polska ma znaczącą nadwyżkę handlową.

Czytaj więcej

Rośnie wymiana handlowa Polski z Ukrainą

Najważniejszymi partnerami handlowymi Łotwy w jej eksporcie w 2023 r. były: Litwa (udział 18,2%), Estonia (11,5%), Niemcy (6,9%), Szwecja (5,9%), Rosja (5,9%), Wielka Brytania (4,8%), Dania (4,2%), Polska (3,9%), Finlandia (3,7%), Niderlandy (3%) (źródło: Statistics Latvia).

Największymi dostawcami na Łotwę w 2022 r. były: Litwa (21,2%), Niemcy (11,2%), Polska (10,6%), Estonia (8,5%), Niderlandy (4,3%), Finlandia (4%), Chiny (3,7%), Włochy (3,6%), Szwecja (3,1%), Kanada 2,8%), Rosja (2,6%), (źródło: Statistics Latvia).

Łotwa według danych za 2023 r. jest 24 partnerem Polski w świecie i 16 w UE pod względem wielkości polskiego eksportu (z udziałem 0,69%) i 55 w świecie oraz 21 w UE pod względem importu (z udziałem 0,16%). Polska natomiast jest ważnym partnerem handlowym Łotwy, zajmując 8 pozycję w eksporcie (z udziałem 3,9%) i 3 w imporcie tego kraju (z udziałem 10,6%).

Z kolei Estonia to jeden z mniejszych partnerów handlowych Polski. W roku 2023 uplasowała się na 32 pozycji na liście polskich rynków eksportowych (z udziałem 0,46%), natomiast w imporcie zajęła miejsce 61 (z udziałem 0,13%). Polska jest zaś 7 partnerem importowym Estonii z udziałem 7,6% w 2023 r. w imporcie towarów oraz także 7 parterem eksportowym – udział towarów eksportowanych do Polski w 2023 r. stanowił 3,5% w eksporcie Estonii (wg. Statistics Estonia).

Wsparcie Ekspansji
PAIH otworzyła kolejne biuro regionalne, tym razem w Lublinie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Wsparcie Ekspansji
KUKE i Credit Agricole Bank Polska wspólnie wesprą eksporterów
Wsparcie Ekspansji
Polskie MŚP coraz lepiej radzą sobie na emirackim rynku żywności
Wsparcie Ekspansji
Czy polskie MŚP skorzystają na uczestnictwie Wielkiej Brytanii w programie Horyzont Europa?
Wsparcie Ekspansji
KUKE i ukraiński Oszczadbank będą współdziałać na rzecz odbudowy Ukrainy