Ochrona dla eksporterów przed skutkami pandemii koronawirusa

Epidemia koronowirusa w Polsce bardzo utrudnia, a wręcz uniemożliwia terminową realizację dostaw eksporterom. W sukurs przychodzi Krajowa Izba Gospodarcza.

Publikacja: 24.03.2020 10:43

Ochrona dla eksporterów przed skutkami pandemii koronawirusa

Foto: Auta dostawcze z polskimi towarami nie krążą po Europie tak szybko jak dotychczas. Źródło: Adobe Stock

Eksport to jeden z trzech głównych motorów polskiej gospodarki. W 2019 r. nasi przedsiębiorcy wyeksportowali towary o wartości 235,8 mld euro. Oznacza to wzrost o 5,5 proc. względem roku 2018. Co prawda granice krajów UE, a do Unii eksportujemy niemal 80 proc. dóbr (w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 79,8 proc.), pozostają otwarte dla przepływu towarów, to w praktyce trudno jest szybko przez nie przejechać. Nastręcza to wiele trudności i skutkuje nieterminowymi dostawami. Ich konsekwencją mogą być kary finansowe dla eksporterów. Jak uniknąć kar finansowych za nieprzestrzeganie terminów w eksporcie?

CZYTAJ TAKŻE: Soroczyński: koronawirus już źle wpływa na nasz eksport i import

Dokument z KIG

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) wydaje „zaświadczenie o działaniu siły wyższej”. Pomaga ono zwolnić od odpowiedzialności kontraktowej lub odpowiedzialności z tytułu przekroczenia terminów odprawy czasowej. Izba czyni to zgodnie z zapisami uregulowań prawnych. A także ze zwyczajami międzynarodowymi, w myśl których narodowe izby gospodarcze, jako instytucje zaufania publicznego, są upoważnione do ich wystawiania. Dokumenty są wystawiane w związku z działaniami polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Od razu pojawia się jednak pytanie – czy zaświadczenie jest honorowane na całym świecie?

– Oczywiście, samo wystawienie tego zaświadczenia dla polskiego przedsiębiorcy, nie jest warunkiem jedynym dla uznania okoliczności zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w realizacji kontraktu. O tym decyduje prawodawstwo kraju partnera biznesowego, zapisy umów i kontraktów, a także decyzja samego zagranicznego klienta. Wieloletnie doświadczenie z wystawiania przez KIG kilkuset tego rodzaju zaświadczeń wskazuje jednak na to, że dokument ten bardzo często był decydujący przy uznawaniu wystąpienia tzw. „siły wyższej” – tłumaczy Wojciech Januszko, dyrektor Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Dla małych i dużych firm

Nasze zaświadczenia powinny być honorowane we wszystkich państwach, lecz decydują o tym uwarunkowania prawne danego kraju. Nie spotkaliśmy się jednak z odrzuceniem zaświadczenia z przyczyn wystawienia go przez Krajową Izbę Gospodarczą – dodaje ekspert KIG. I jak przypomina, podobne sprawy z przeszłości dotyczyły m.in. dostaw sprzętu o bardzo dużej wartości. Gdzie w skutek zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej zaburzeń u zagranicznego dostawcy podzespołów (wprowadzenie nowych uregulowań dla eksportu) realizacja kontraktu dla innego kontrahenta zagranicznego nie mogła być zrealizowana w terminie. Zaświadczenia wydawano dla różnych firm, począwszy od przemysłu ciężkiego do małych firm wykonujących podzespoły. Wielkość firmy nie jest więc ograniczeniem.

CZYTAJ TAKŻE: Polski eksport – coraz więcej przeszkód

Język nie gra roli

Izba wydaje zaświadczenia w języku polskim i angielskim. – Jesteśmy przygotowani na wydawanie ich w dowolnym języku w ramach potrzeb. W tych przypadkach konieczne jest tłumaczenie uznanego przez kontrahenta zagranicznego tłumaczenia przysięgłego – zastrzega Januszko. KIG w sprawach nie budzących wątpliwości wydaje zaświadczenia w ciągu kilku dni. W przypadkach skomplikowanych, wymagających dodatkowej dokumentacji, sprawa może trwać ok. 14 dni. Zaś najbardziej skomplikowane sytuacje, wymagające sięgnięcia do zaświadczeń instytucji zewnętrznych, trwają ok. miesiąca.

CZYTAJ TAKŻE: Ubezpieczenia eksportowe nie są drogą fanaberią

Jak długo ważne jest zaświadczenie? – Jego ważność wynika z uwarunkowań prawnych i kontraktowych. Jest ważne w dniu jego wystawienia i w stanie wiedzy, jaką KIG posiadała w tym dniu. Posługiwanie się tym zaświadczeniem uzależnione jest od przedsiębiorcy w terminach przez niego uznanych za właściwe dla celu i właściwości przedmiotu, o którym mowa w tym zaświadczeniu – wyjaśnia Januszko.

– Zaświadczenie nie może być używane w innym celu, jak ten, w którym zostało wystawione. Użycie go w innym celu grozi odpowiedzialnością karną przedsiębiorcy, który przyjmuje tę odpowiedzialność, składając wniosek o wystawienie zaświadczenia – przestrzega ekspert KIG.

CZYTAJ TAKŻE: Zawirowania w światowym handlu niepokoją eksporterów

Jak uzyskać zaświadczenie z KIG?

  1. Wniosek należy złożyć w KIG w Biurze Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA. Można to zrobić osobiście w siedzibie KIG (ul. Trębacka 4, Warszawa) lub online, wysyłając dokumenty na adres: legalizacja@kig.pl. Po złożeniu wniosku elektronicznie przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia oryginałów dokumentów przy odbiorze zaświadczenia.
  2. Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie KIG w zakładce zaświadczenia: https://kig.pl/uslugi/karnety-ata-legalizacja-swiadectwa-pochodzenia-certyfikacja/dla-eksporterow/zaswiadczenia-kig/
  3. Zaświadczenie można uzyskać w języku polskim i angielskim, a w razie potrzeby również w innych językach.
  4. Koszt wystawienia zaświadczenia zależy od złożoności wnioskowanej sprawy i wynosi od 300 do 600 zł (w przypadkach skomplikowanych dotyczących spraw o dużych wartościach kontraktowych do 1200 zł).
  5. Średni czas oczekiwania na zaświadczenie, w zależności od skomplikowania sprawy, wynosi standardowo od kliku dni do dwóch tygodni. Czas oczekiwania zależy od kompletności przekazanej dokumentacji.
  6. Zaświadczenie można odebrać osobiście w siedzibie KIG lub otrzymać pocztą.

Eksport to jeden z trzech głównych motorów polskiej gospodarki. W 2019 r. nasi przedsiębiorcy wyeksportowali towary o wartości 235,8 mld euro. Oznacza to wzrost o 5,5 proc. względem roku 2018. Co prawda granice krajów UE, a do Unii eksportujemy niemal 80 proc. dóbr (w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 79,8 proc.), pozostają otwarte dla przepływu towarów, to w praktyce trudno jest szybko przez nie przejechać. Nastręcza to wiele trudności i skutkuje nieterminowymi dostawami. Ich konsekwencją mogą być kary finansowe dla eksporterów. Jak uniknąć kar finansowych za nieprzestrzeganie terminów w eksporcie?

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Eksport
Polska i Katar chcą zacieśnić relacje gospodarcze
Eksport
Czy świetna passa ekonomiczna między Polską a Irlandią jest trwała?
Eksport
Fotoniczne czipy szyte na miarę trafiają z Polski na cały świat
Eksport
Biznes po arabsku. WhatsApp zastąpił maila
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Eksport
Polsko-irlandzka wymiana gospodarcza rośnie jak na drożdżach