Tak przynajmniej twierdzi Konfederacja Lewiatan, która chce stworzenia jednego formularza wniosku o zmianę danych w rejestrach Urzędu Patentowego (UP). Dzięki czemu możliwa będzie równoczesna aktualizacja danych właściciela wszystkich dóbr niematerialnych.

CZYTAJ TEŻ: Zmienią się formularze PIT

Obecnie jest wymóg złożenia do Urzędu Patentowego wniosku o zmianę danych właściciela konkretnego dobra niematerialnego oddzielnie dla każdego z nich. Dodatkowo, za konieczne przyjęto dołączenie dowodu uiszczenia opłaty urzędowej jednorazowo w przypadku każdego z praw własności intelektualnej.

CZYTAJ TEŻ: Zmienią się druki PIT, CIT i VAT

– Mechanizm ten jest uciążliwy, przede wszystkim dla dużych podmiotów gospodarczych, które niejednokrotnie zmuszone są do częstych aktualizacji danych właściciela praw własności intelektualnej, co skutkuje multiplikacją wymaganych wniosków oraz załączników – tłumaczy Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jak usprawnić rejestry Urzędu Patentowego?

Firmy zrzeszone w konfederacji proponują, by oprzeć się na praktykach Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i stworzyć jeden formularz, w którym możliwe byłoby wpisanie listy konkretnych dóbr niematerialnych (znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów na wynalazki). Byłaby też możliwość wniesienia jednej opłaty urzędowej (w wysokości iloczynu określonego prawa własności przemysłowej i kwoty opłaty urzędowej.

Elżbieta Dziuba twierdzi, że dzięki temu wystarczający będzie jeden wniosek dla wielu spraw, który jednocześnie można podpiąć pod elektroniczne systemy Urzędu Patentowego przy każdej sprawie.