Rolnictwo regeneracyjne odpowiedzią PepsiCo na aktualne zagrożenia dla światowego systemu żywnościowego

W ramach pakietu działań dla rozwoju upraw rolnych pod nazwą „Pozytywne Rolnictwo”, firma PepsiCo ogłosiła nowe cele, jakie zamierza zrealizować do roku 2030. Obejmują one wdrożenie praktyk rolnictwa regeneracyjnego na obszarze 2,8 mln hektarów na całym świecie, co jest praktycznie jednoznaczne z całością obszaru wszystkich upraw prowadzonych na potrzeby działalności PepsiCo.

Publikacja: 23.04.2021 09:50

Rolnictwo regeneracyjne odpowiedzią PepsiCo na aktualne zagrożenia dla światowego systemu żywnościowego

Foto: PepsiCo stawia na rolnictwo regeneracyjne. Źródło: materiały prasowe

W ten sposób do końca bieżącej dekady firma zamierza zredukować emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 3 mln ton. Działania ujęte w programie podejmowane będą także w Polsce, gdzie PepsiCo na stałe współpracuje z 80 gospodarstwami dostarczającymi ziemniaki produkowane w 100 proc. w sposób zrównoważony na łącznym obszarze 5800 hektarów.

Rolnictwo stanowi podstawę systemu żywnościowego, jednak w ciągu minionego stulecia konwencjonalne praktyki rolnicze przyczyniły się do znacznej degradacji i zanieczyszczenia gleb, wody, powietrza, a także fragmentacji siedlisk naturalnych. System produkcji żywności to także źródło około jednej trzeciej uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych. Odpowiedzią na te wyzwania jest rolnictwo regeneracyjne, czyli zestaw praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do odbudowy ekosystemów, a jednocześnie zapewnić odporność systemu żywnościowego i stały rozwój społeczności rolniczych. – Nasze uprawy muszą być bardziej odporne na zmiany klimatu i prowadzone w taki sposób, aby mogły pozytywnie wpływać na naszą planetę. Cele te zrealizujemy poprzez współpracę, a także przyspieszenie transformacji praktyk rolniczych – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę.

Silviu Popovici CEO PepsiCo Europe

Silviu Popovici CEO PepsiCo Europe
Silviu Popovici CEO PepsiCo Europe. Źródło: materiały prasowe

Nadszedł czas na cyfrową rewolucję w gospodarstwach
rolnych, dzięki której dane staną się równie ważne jak traktor,
co pozwoli na bardziej zrównoważoną uprawę roślin.

– Będziemy podejmować współpracę z interesariuszami, w tym z rolnikami dostarczającymi dla nas surowce rolne, a także przyspieszyć przejście na stosowanie praktyk rolnictwa regeneracyjnego w większej skali, aby praktyki te stały się dla rolników standardem. Wreszcie nadszedł też czas na rewolucję cyfrową gospodarstw rolnych, która sprawi, że dane będą tak samo ważne jak traktor i przyczynią się do prowadzenia upraw w bardziej zrównoważony sposób – dodał Silviu Popovici.

Jednym z kluczowych elementów programu „Pozytywne Rolnictwo” jest pozyskiwanie wszystkich składników do produkcji spożywczej (takich jak ziemniaki, kukurydza, owies czy pomarańcze) wyłącznie w sposób zrównoważony. PepsiCo pozyskuje surowce rolne w 60 krajach na świecie, zapewniając w ten sposób utrzymanie ponad 100 000 miejsc pracy w rolniczym łańcuchu dostaw. Na koniec 2020 roku bezpośrednie dostawy surowców rolnych w 28 krajach świata pozyskiwane były przez PepsiCo wyłącznie z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony. Bazując na pozytywnych efektach rozwijanego od prawie dekady Programu zrównoważonego rolnictwa (SFP), PepsiCo zamierza kontynuować współpracę z rolnikami z 60 krajów, w tym z Polski, którzy będą stopniowo wdrażać korzystne dla ziemi praktyki rolne.

– Przez ostatnie 3 lata wspólnie z naszymi dostawcami ziemniaków w Polsce przeszliśmy długą, a często nieco wyboistą drogę, aby jak najpełniej wdrożyć i stosować w praktyce zasady Programu zrównoważonego rolnictwa. Nasze wysiłki i praca zaowocowały ogromnym sukcesem – pod koniec 2019 przeszliśmy pozytywnie audyt przeprowadzony przez Control Union, który potwierdził, że ziemniaki nabywane od polskich rolników są w 100 proc. uprawiane w sposób zrównoważony. Kolejny audyt z końca 2020 roku potwierdził poprzednią weryfikację – powiedział Krzysztof Stankowski, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych w PepsiCo w Polsce.

– W Polsce na potrzeby rozwoju rolnictwa regeneracyjnego PepsiCo podejmie współpracę z 5 rolnikami aktualnie dostarczającymi surowce rolne na potrzeby naszej działalności. Wśród nich są 2 gospodarstwa z woj. mazowieckiego i po jednym gospodarstwie z woj. wielkopolskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego, które będę współtworzyły europejską grupę roboczą – jej celem będzie wypracowanie dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem. Rolnicy będą dzielić się wiedzą podczas wirtualnych spotkań i rozmów – dodał Jan Borowski-Komenda, kierownik Działu Agro w PepsiCo w Polsce. W 2022 roku firma zamierza rozszerzyć stosowanie plonów ograniczających degradację gleb oraz stale zwiększać udział energii pozyskiwanej z paneli słonecznych. Takie rozwiązania pojawiają się coraz częściej, a rolnicy uznają inwestycje w OZE za bardzo ważne dla rozwoju ich agrobiznesów.

– W naszym gospodarstwie zamontowaliśmy 160 paneli o łącznej mocy instalacji prawie 50kW. Energia z fotowoltaiki pokrywa zapotrzebowanie energetyczne naszego gospodarstwa w około 15 proc. – powiedział Tomasz Kowalski, współpracujący z PepsiCo w Polsce rolnik z woj. dolnośląskiego, prowadzący uprawy na powierzchni 500 ha. – Uważam to za bardzo korzystną inwestycję, która przy obecnych cenach energii może
nam się zwrócić za ok. 7-8 lat, a może jeszcze szybciej. Dodatkowa korzyść polega jednak na uniezależnieniu się od dostawców energii i możliwości produkcji zgodnie z zasadami rolnictwa regeneracyjnego – dodał Tomasz Kowalski.

Dla rozwoju praktyk regeneracyjnych istotne znaczenie będzie miało rolnictwo precyzyjne, dostarczając zarówno danych pomiarowych, jak i dodatkowych informacji zarządczych. Dzięki nim rolnicy uzyskają zwiększoną wydajność upraw przy zastosowaniu mniejszych ilości zasobów naturalnych. Działania PepsiCo w dążeniu do magazynowania materii organicznej w glebie wspiera technologia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie redukcji emisji. PepsiCo zamierza szerzej wykorzystać doświadczenia brytyjskich rolników, którzy do nawożenia upraw już teraz stosują niskowęglowy, a jednocześnie bogaty w składniki odżywcze nawóz powstały z obierzyn ziemniaczanych zbieranych w procesie produkcji chipsów. Opisywana praktyka zostanie przetestowana na brytyjskich polach w 2021 roku, a w 2022 roku zostanie wdrożona na pozostałych rynkach europejskich, w tym także w Polsce.

PepsiCo będzie mierzyć postępy w realizacji celów programu „Pozytywnego Rolnictwa”, monitorując stan upraw na polach oraz działania osób zaangażowanych w inicjatywę, co z biegiem czasu przełoży się na efekty. Wśród nich kluczowa będzie poprawa stanu i żyzności gleb, zmagazynowanie dwutlenku węgla w glebie i redukcja emisji, poprawa stanu wododziałów, zwiększanie bioróżnorodności, a także poprawa warunków życia rolników. W tym celu PepsiCo współpracuje z wiodącymi światowymi organizacjami, m.in. z Science Based Targets Network oraz World Wildlife Fund.

Program „Pozytywne Rolnictwo” jest w pełni zgodny z niedawną deklaracją PepsiCo osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2040, a także realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40 proc. w ujęciu bezwzględnym do roku 2030.

W ten sposób do końca bieżącej dekady firma zamierza zredukować emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 3 mln ton. Działania ujęte w programie podejmowane będą także w Polsce, gdzie PepsiCo na stałe współpracuje z 80 gospodarstwami dostarczającymi ziemniaki produkowane w 100 proc. w sposób zrównoważony na łącznym obszarze 5800 hektarów.

Rolnictwo stanowi podstawę systemu żywnościowego, jednak w ciągu minionego stulecia konwencjonalne praktyki rolnicze przyczyniły się do znacznej degradacji i zanieczyszczenia gleb, wody, powietrza, a także fragmentacji siedlisk naturalnych. System produkcji żywności to także źródło około jednej trzeciej uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych. Odpowiedzią na te wyzwania jest rolnictwo regeneracyjne, czyli zestaw praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do odbudowy ekosystemów, a jednocześnie zapewnić odporność systemu żywnościowego i stały rozwój społeczności rolniczych. – Nasze uprawy muszą być bardziej odporne na zmiany klimatu i prowadzone w taki sposób, aby mogły pozytywnie wpływać na naszą planetę. Cele te zrealizujemy poprzez współpracę, a także przyspieszenie transformacji praktyk rolniczych – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Innowacje
Vigo rośnie na innowacjach - kolejna inwestycja w startup
Innowacje
Przedsiębiorcy chcą innowacji. To pracownicy je blokują?
Innowacje
Przemysł 4.0 rośnie w szybkim tempie, ale nie w Polsce
Innowacje
Tesla ma wiele problemów z gigafabryką w Grünheide
Innowacje
Finał konkursu Polski Produkt Przyszłości już 16 czerwca!
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?