Czy pracownik może skrócić L4 i wrócić szybciej do pracy?

Zwolnienie lekarskie z powodu choroby pracownika wydawane jest na konkretną liczbę dni. W trakcie zwolnienia lekarskiego zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Publikacja: 21.02.2022 07:00

Pracownik, który poczuje się lepiej i chce wrócić do pracy - skrócić swoje zwolnienie lekarskie - mo

Pracownik, który poczuje się lepiej i chce wrócić do pracy - skrócić swoje zwolnienie lekarskie - może to zrobić, ale tylko i wyłącznie za zgodą lekarza. Lekarz musi zbadać pracownika i wydać zaświadczenie, że pracownik odzyskał zdolność do pracy.

Foto: plprod

Pracownik nie może też wykorzystywać zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem. Podczas jego trwania pracownik powinien odpoczywać i regenerować siły w celu szybkiego powrotu do zdrowia i pracy. Pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej nieobecności w pracy i jej przyczynie. Określają to przepisy ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Przepisy określają, że pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę niezwłocznie o nieobecności w pracy, jej przyczynie i przewidywanym okresie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Niektórzy pracownicy, którzy otrzymują zwolnienie lekarskie i jeszcze przed jego zakończeniem zaczynają czuć się lepiej, chcą wrócić wcześniej do pracy. Może to być motywowane wysokością wynagrodzenia chorobowego, który w większości przypadków, wynosi 80 procent. Jednak zarówno pracodawca jak i pracownik, muszą być świadomi, że pracownik nie ma prawa samowolnie przerwać zwolnienia lekarskiego i po poprawie samopoczucia, wrócić do wykonywania obowiązków służbowych.

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe – czy może być podstawą do wystawienia L4 od 1 stycznia 2022 r.?

Konsekwencje samowolnego powrotu do pracy, w trakcie zwolnienia chorobowego, mogą być bardzo dotkliwe dla pracownika. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.”

Również pracodawca w dobie elektronicznych zwolnień nie może tłumaczyć się, że nie wiedział o zwolnieniu lekarskim pracownika. Dlatego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który przebywa na zwolnieniu chorobowym, nawet gdy ten się upiera i twierdzi, że jest w pełni zdrowy.  

Zgoda lekarza

Pracownik, który poczuje się lepiej i chce wrócić do pracy - skrócić swoje zwolnienie lekarskie - może to zrobić, ale tylko i wyłącznie  za zgodą lekarza. Lekarz musi zbadać pracownika i wydać zaświadczenie, że pracownik odzyskał zdolność do pracy.  

Nieobecność w pracy z powodu choroby przekraczająca 30 dni powoduje, że pracownik, który chce wrócić do pracy musi przed powrotem do pracy odwiedzić lekarza medycyny pracy. Reguluje to art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w którym czytamy, że:  ,,pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.” Po długotrwałej chorobie pracownik ma obowiązek wykonać badania w pierwszym dniu po zakończeniu okresu zwolnienia, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków.

Pracownik nie może też wykorzystywać zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem. Podczas jego trwania pracownik powinien odpoczywać i regenerować siły w celu szybkiego powrotu do zdrowia i pracy. Pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej nieobecności w pracy i jej przyczynie. Określają to przepisy ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Przepisy określają, że pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę niezwłocznie o nieobecności w pracy, jej przyczynie i przewidywanym okresie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kadry & Płace
Zasiłek chorobowy i macierzyński – co się zmieniło od 1 stycznia 2022 roku?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Kadry & Płace
Badanie lekarskie pracownika – kto płaci, jeśli pracownik nie podejmie pracy?
Kadry & Płace
Urlop wypoczynkowy a ekwiwalent za urlop
Kadry & Płace
Przerywany czas pracy - kiedy można go stosować?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Kadry & Płace
Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy z powodu pandemii?