Niezbędnik przedsiębiorcy. Składka zdrowotna: ZUS dał trochę więcej czasu * Niemiła niespodzianka dla liniowców * Pierwsza interpretacja ws. pracy zdalnej * KSeF później * Firmy rodzinne na fali wznoszącej

• Wniosek o zwrot nadpłaty składki: dodatkowy czas dla opieszałych
• Zwrotem z ZUS podzielą się z ZUS i skarbówką
• Praca zdalna: czy od ryczałtu za prąd, internet trzeba pobrać zaliczkę na PIT?
• Krajowy System e-Faktur - rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców
• Polskie firmy rodzinne: co ich nie złamało, to je wzmocniło
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki na czerwiec

Publikacja: 04.06.2023 10:32

Niezbędnik przedsiębiorcy. Składka zdrowotna: ZUS dał trochę więcej czasu * Niemiła niespodzianka dla liniowców * Pierwsza interpretacja ws. pracy zdalnej * KSeF później * Firmy rodzinne na fali wznoszącej

Foto: Adobe Stock

Do poniedziałku jeszcze można wystąpić o zwrot składki

Do poniedziałku 5 czerwca 2023 r. został wydłużony termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej (RZS-R). ZUS przekaże nadpłatę najpóźniej do 3 sierpnia na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek.

ZUS wyjaśnił w komunikacie, że jeśli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata, a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie i wysłać do ZUS elektronicznie.

W tym celu z listy dostępnych dokumentów w sekcji "Dokumenty robocze" trzeba wybrać wniosek RZS-R i wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA. Oprócz tego należy zweryfikować, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest prawidłowy. Jeśli nie, to trzeba wprowadzić go ręcznie - wskazał ZUS.

Czytaj więcej

ZUS daje więcej czasu na wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

ZUS zwróci i zabierze, czyli absurd z nadpłatą składki

Część przedsiębiorców, którzy wykazali zwrot składki zdrowotnej za 2022 r., będzie musiała zapłacić od tego zwrotu podatek, a także składkę zdrowotną. Taka niespodzianka czeka przedsiębiorców na liniowym PIT, którzy w zeszłym roku zaliczali składkę do podatkowych kosztów. Za jednym zamachem zmniejszali wówczas podatek i wpłatę do ZUS.

Teraz jednak będą musieli koszty pomniejszyć w bieżącym rozliczeniu, gdy dostaną zwrot. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

- Mniejsze koszty to większy dochód. A większy dochód to wyższy podatek i składka zdrowotna. Przedsiębiorca, który dostał zwrot, będzie więc musiał oddać z niego 19 proc. podatku plus 4,9 proc. składki zdrowotnej, czyli w sumie 23,9 proc. – szacuje doradca podatkowy Izabela Leśniewska.

Czytaj więcej

Od zwrotu składki zdrowotnej trzeba zapłacić podatek i... składkę zdrowotną

Ryczałty dla zdalnych pracowników nie interesują fiskusa

Jest pierwsza interpretacja podatkowa w sprawie nowych przepisów o pracy zdalnej. Do tego korzystna dla pracodawców, którzy zdecydowali się wypłacać pracownikom zryczałtowane dodatki rekompensujące koszty prądu czy internetu używanego w domu.

Ponieważ przepisy nie wskazują jak te rekompensaty ustalać, pracodawcy obawiali się, że skarbówka może uznać, że są wyższe niż faktyczne koszty zdalnej pracy i potraktować jak przychód do opodatkowania. A to oznaczałoby żmudne korekty rozliczeń w firmie i konieczność pobrania zaliczek na PIT od pracowników zdalnych.

Jeden z banków postanowił rozwiać swoje wątpliwości i zapytał fiskusa, czy uśredniona, jednakowa dla każdego pracownika kwota, uwzględniająca normy zużycia energii oraz usług telekomunikacyjnych, będzie przedmiotem rozliczenia PIT. Fiskus odpowiedział, że ryczałt nie jest przychodem, a na banku nie ciążą obowiązki płatnika.

Czytaj więcej

Jest pierwsza interpretacja podatkowa ws. nowych przepisów o pracy zdalnej

KSeF ma uprościć rozliczenie VAT

Krajowy System e-Faktur, czyli centralny rejestr, w którym przedsiębiorcy będą musieli raportować transakcje, stanie się obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Pół roku później, czyli od 1 stycznia 2025 r. e-fakturowanie czeka przedsiębiorców zwolnionych z podatku. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej KSeF.

Rząd reklamuje projekt jako upraszczający proces dokumentowania transakcji: przedsiębiorcy każdą fakturę wystawią w formie elektronicznej i wprowadzą do systemu, a fiskus od razu ją zobaczy. To usprawni przepływ informacji i obniży koszty prowadzenia biznesu. Nie będzie możliwości anulowania bądź wycofania e-faktury. Jedyny sposób na poprawki to wystawienie faktury korygującej.

Czytaj więcej

Skarbówka od razu zobaczy każdą fakturę

Firmy rodzinne walecznie pną się w górę

Szybki i agresywny wzrost - to plany polskich firm rodzinnych na najbliższe dwa lata. Badanie kancelarii PwC pokazuje, że pomimo inflacji, COVID, wybuchu wojny w Ukrainie i przerwanych łańcuchów dostaw, polski biznes radzi sobie lepiej niż ogół badanych firm z pozostałych 82 krajów. W skali światowej 71 proc. firm pochwaliło się wzrostem przychodu, a 8-proc. spadkami. W Polsce spadek zanotowało 5 proc. firm.

Co więcej, aż 88 proc. rodzinnych biznesów (w skali światowej to 77 proc.) zwiększyło swoje przychody ze sprzedaży w trudnym 2022 r. Z tego 68 proc. wskazało, że wzrost ten był na dwucyfrowy.

Czytaj więcej

Polskie firmy rodzinne wśród liderów wzrostu na całym świecie

WAŻNE TERMINY i WSKAŹNIKI

5 czerwca

PONIEDZIAŁEK

√ składki za maj 2023 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2023 r.

7 czerwca

ŚRODA

√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2023 r.

√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w maju 2023 r.

√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w maju 2023 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w maju 2023 r.

√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za maj 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do maja 2023 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w maju 2023 r.

√ złożenie CIT-NZ - deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za maj 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

Czerwiec

Wskaźniki kadrowe

168 godzin – wymiar czasu pracy w czerwcu 2023 r.

4,15 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w czerwcu 2023 r.

109,4 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r.

7124,26 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.

3490 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

22,80 zł – minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

52 350 zł (3490 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., ale może być 34 900 zł ze względu na stan epidemii

208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 6935 zł)

Do poniedziałku jeszcze można wystąpić o zwrot składki

Do poniedziałku 5 czerwca 2023 r. został wydłużony termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej (RZS-R). ZUS przekaże nadpłatę najpóźniej do 3 sierpnia na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności