Niezbędnik przedsiębiorcy: Dochód składkowy pod lupą * NSA o uldze IP Box * Pracownik na L4 i kłopot z RODO * Wolne dla krwiodawców, pytania od szefów * Praca młodocianych ze zmianami

• ZUS chce wyjaśnień, dlaczego dochód składkowy różni się od podatkowego. Co zrobić?
• Czy na rozwijanie programów przysługuje ulga IP Box?
• Czy szef może dzwonić na prywatny numer telefonu podwładnego?
• Pracodawcy nie są pewni jak udzielać wolnego za oddawanie krwi
• Nowości w wykazie prac dla młodocianych pracowników
• Będzie wzrost przychodów? Prognoza przedsiębiorców
• Co przeszkadza start-upom w Polsce
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 08.10.2023 18:03

Niezbędnik przedsiębiorcy: Dochód składkowy pod lupą * NSA o uldze IP Box * Pracownik na L4 i kłopot z RODO * Wolne dla krwiodawców, pytania od szefów * Praca młodocianych ze zmianami

Foto: Adobe Stock

Co odpowiedzieć, gdy ZUS zapyta o dochód

Przedsiębiorcy są wzywani przez ZUS do wytłumaczenia, dlaczego kwota dochodu w zeznaniu PIT jest inna niż w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej, które po raz pierwszy trzeba było złożyć w maju tego roku.

Rozbieżności mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Występują głównie u przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów i sporządzających remanent towarów na początek oraz na koniec roku. Zdarzają się także osobom, które sprzedały środki trwałe lub miały przez kilka miesięcy zawieszoną działalność.

Eksperci radzą nie ignorować pisma z ZUS. W odpowiedzi należy po prostu wskazać przyczyny rozbieżności. Czasami to nie wystarczy, wtedy ZUS nalega, aby przekazać mu księgi.

Czytaj więcej

ZUS bierze pod lupę rozliczenia składki zdrowotnej. Jak zareagować?

NSA: ulga IP Box także na ulepszanie programów

W spór z fiskusem weszła firma udostępniająca klientom oprogramowanie komputerowe oraz rozwiązania IT. Fiskus odmówił jej prawa do ulgi IP Box, gdyż uznał, że pracownicy firmy zajmują się koordynowaniem, administrowaniem i nadzorowaniem projektów, natomiast działalność badawczo-rozwojową realizują podmioty zewnętrzne.

Sądy administracyjne nie podzieliły tego stanowisko. NSA zauważył, że spółka nabywa od specjalistów fragmenty kodów i tworzy z nich kompletne programy komputerowe, dokonując ich systematycznego ulepszania i rozwijania. Zatem poprawia ich użyteczność oraz funkcjonalność, a nie tylko administruje pracami. Dlatego ma prawo do ulgi.

Czytaj więcej

NSA: rozwijanie produktów przy pomocy zewnętrznych podmiotów daje ulgę IP Box

Upomniany za przetwarzanie danych chorej pracownicy

Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję w sprawie przedsiębiorcy, który zadzwonił na prywatny numer telefonu chorej pracownicy. Poinformował też swego kontrahenta, że kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim. UODO uznał, że było to nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych: numeru telefonu oraz danych o zdrowiu. Nie przyjął tłumaczeń pracodawcy, że musiał przeorganizować obowiązki pozostałych pracowników oraz wyjaśnić kontrahentom powody utrudnionego kontaktu z firmą.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji, pracodawca nie może dzwonić do chorego pracownika na prywatny numer telefonu, jeśli pracownik go nie udostępnił do celów służbowych. I absolutnie nie może ujawnić kontrahentowi danych o stanie zdrowia zatrudnionej osoby, a tym jest informacja o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim.

Czytaj więcej

Dla UODO prywatność pracownika ważniejsza od dobrych relacji z kontrahentem

Brak wolnego za honorowe oddanie krwi na zleceniu 

Od kwietnia honorowi dawcy krwi mają prawo nie do jednego, lecz już dwóch dni wolnych od pracy, tj. w dniu donacji oraz dzień po. Mają jednak wątpliwości, czy takie dodatkowe wolne przysługuje tylko etatowcom, czy może także zleceniobiorcom.

Radca prawny Łukasz Kuczkowski wyjaśnia, że ponieważ wolne dla honorowych dawców krwi przysługuje na podstawie rozporządzenia wydanego na podstawie kodeksu pracy, to zleceniobiorcy nie mogą skorzystać z tego uprawnienia. Ale można je przewidzieć w umowie zlecenia, nawet jako płatne.

Czytaj więcej

Dwa dni wolne za oddanie krwi - pojawiły się wątpliwości

Nowe prace zakazane i dozwolone młodocianym

Od 30 września obowiązuje zmodyfikowany wykaz prac wzbronionych i dozwolonych pracownikom młodocianym, czyli osobom powyżej 16. roku życia. W pierwszych dodano prace związane z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych oraz wyrobów nikotynowych (wcześniej tytoniowych). W kategorii prac realizowanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych wskazano działania w temperaturze powietrza niższej niż 10°C (do tej pory była mowa o 14°C). Z kolei w kategorii prac stwarzających zagrożenia wypadkowe wprowadzono szczegółowe odniesienie do przepisów dotyczących obsługi maszyn.

Wykreślono natomiast regulacje wzbraniające młodocianym wszelkich działań w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych oraz na stanowisku sprzątacza wagonów, konduktora w autobusie i trolejbusie oraz konwojenta.

Młodociani zostali też  dopuszczeni do zdobywania umiejętności gazowego spawania, cięcia i napawania metali. Jednocześnie zakazano im elektrycznych metod realizacji tych technologii.

Czytaj więcej

Zmiany w zatrudnianiu młodocianych pracowników

Biznes nie liczy, że wrośnie sprzedaż

Prawie 80 proc. mikro-, małych i średnich przedsiębiorców spodziewa się stagnacji lub spadku przychodów - wynika z badania Indicatora. To bardzo zła prognoza, bo oznacza, że przedsiębiorcy przewidują spadek sprzedaży wyrażonej w liczbie produktów.

Nawet jeśli przychód będzie taki sam jak w latach poprzednich, to przy wyższym poziomie inflacji realnie on spada. To zaś skutkuje tym, że firmy nie będą miały środków na inwestycje, zmiany, czy chociażby podwyżki dla pracowników.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy nie wróżą sobie wzrostu przychodów

Start-upy uciekną za granicę?

Niestabilność oraz skomplikowanie polskiego prawa to główna bariera dla wchodzących na rynek przedsiębiorstw tzw. start-upów - wynika z badań Startup Poland.

42 proc. przedstawicieli młodych innowacyjnych firm w Polsce nie wie, jak interpretować przepisy, a zmieniane regulacje bezpośrednio dotykają ich biznesu. Co trzecia spółka narzeka, że nowego prawa jest za dużo, by być z nim na bieżąco. Część przedsiębiorców uważa, że wprowadzane przepisy są ze sobą sprzeczne. Negatywnie oceniają też brak konsultacji społecznych w procesie legislacji.

Eksperci obawiają się długotrwałych skutków takiego stanu rzeczy w postaci przenoszenia się start-upów za granicę.

Czytaj więcej

Prawo uderza w biznes. Polska przestaje być atrakcyjna dla start-upów

WAŻNE TERMINY

9 października

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za wrzesień 2023 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2023 r.
√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego we wrześniu 2023 r.
√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego we wrześniu 2023 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego we wrześniu 2023 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za wrzesień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do września 2023 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło we wrześniu 2023 r.
√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za wrzesień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji 

10 października

WTOREK

√ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2023 r. 

16 października

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za wrzesień 2023 r. wpłacają płatnicy składek posiadający osobowość prawną
√ podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik 2023 r. płacą osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej 

Co odpowiedzieć, gdy ZUS zapyta o dochód

Przedsiębiorcy są wzywani przez ZUS do wytłumaczenia, dlaczego kwota dochodu w zeznaniu PIT jest inna niż w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej, które po raz pierwszy trzeba było złożyć w maju tego roku.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy