Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO

• Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Do zmiany 35 ustaw
• Zmiany w KSeF.Są założenia nowych przepisów
• Nowy pomysł rządu na deficyt pracowników i aktywizację emerytów
• Branża beauty w nienajlepszej formie
• Dotacje z KPO dla firm, które mocno ucierpiały w pandemii
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe na kwiecień

Publikacja: 07.04.2024 23:32

Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO

Foto: Adobe Stock

Rząd znów chce zmniejszać biurokrację i likwidować bariery

Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej i uczynienie prawa gospodarczego bardziej przyjaznego przedsiębiorcom - takie są główne cele ustawy, która ma zmienić 35 różnych ustaw i doprowadzić do redukcji biurokracji oraz ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju opublikowało właśnie jej projekt.

Oto najważniejsze zmiany:

- wykreślenie z ordynacji podatkowej osławionego przepisu art. 70 par. 6 pkt 1, który umożliwia urzędom skarbowym sztuczne wydłużanie pięcioletniego okresu przedawnienia podatków;

- przed wszczęciem kontroli przedsiębiorca będzie musiał otrzymać wstępną listę informacji i dokumentów, których będą od niego oczekiwali kontrolerzy;

- wzmocniona zostanie zachęta do polubownego rozwiązywania sporu. Sąd będzie kierował strony na spotkanie informacyjne nt. polubownych metod rozwiązywania sporów albo do mediacji;

- urzędnicy będą mieli zakaz stawiania zarzutu, że pismo bez pieczątki stanowi brak formalny, który przeszkadza rozpatrzeniu sprawy;

- odległość usytuowania wolno stojącej elektrowni wiatrowej od granic działki będzie nie mniejsza niż jej całkowita wysokość, co zwiększy się ogólny obszar terenów, na których można będzie budować elektrownie wiatrowe. Od ponad roku dopuszczalna najmniejsza odległość wynosi 700 metrów.

Czytaj więcej

Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie

E-faktury będzie można zaliczać w koszty

Przedsiębiorcy i doradcy podatkowi mogą już przesyłać do Ministerstwa Finasów swoje opinie o projektowanych zmianach w ustawie o Krajowym Systemie e-Faktur. Dokument opublikowany na stronie ministerstwa przewiduje, że w ustawie znajdzie się opcja wystawiania faktur w trybie offline, gdy dostęp do systemu byłby utrudniony. Wspomniano też o szeroko dyskutowanym problemie tzw. faktur konsumenckich, tj. wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Konsument ma mieć zapewniony dostęp do e-faktury poprzez podanie kodu QR oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w KSeF albo oznaczenie faktury tym kodem.

Ma też nastąpić ważna zmiana w ustawach o podatkach dochodowych: faktury wystawione wbrew obowiązkowi e-fakturowania nie będą mogły dokumentować kosztów dla CIT i PIT. W okresie przejściowym podatnicy „wykluczeni cyfrowo” będą mogli wystawiać faktury w dotychczasowej formie.

Dokument nie określa jeszcze daty wejścia w życie obowiązkowego KSeF, ale MF potwierdza, że nastąpi to po 2024 roku, a dokładny termin zostanie podany na przełomie kwietnia i maja br. Proponuje się, aby obowiązek wdrożenia KSeF miał zastosowanie do wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) w jednym terminie.

Czytaj więcej

Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty

Państwo pomoże przedsiębiorcy zatrudniać seniora

Zachętą dla przedsiębiorców do zatrudniania osób w wieku emerytalnym mają być pieniądze. Przedsiębiorca, który zobowiąże się do zatrudniania seniora przez 36 miesięcy, otrzymywać będzie przez 24 miesiące do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie byłoby to 2121 zł).

Jednak eksperci zwracają uwagę, że firmy i bez takich zachęt zatrudniają emerytów, żeby wypełnić braki kadrowe. Jedynie w mniejszych miejscowościach z wysokim bezrobociem może być z tym problem.

Lepszą inwestycją miałoby być wsparcie zatrudnienia pracowników 50+, bo to oni zostaną dłużej na rynku pracy

Czytaj więcej

Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie

Rośnie zadłużenie fryzjerów i kosmetyczek

153,7 mln zł wyniosło na koniec stycznia 2024 r. zadłużenie branży usług kosmetycznych i fryzjerskich. To wzrost o ponad 45 mln zł w stosunku do stycznia 2023 - pokazują dane zgromadzone przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i bazę BIK.

- Sukces branży obraca się przeciwko niej, mocno rośnie konkurencja, a do tego także koszty działania, czynsze za lokale, rachunki za media i niezbędne materiały, składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia pracowników - uważa dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Z drugiej strony są klienci i ich problemy, choć coraz bardziej otwarci na korzystanie z usług fryzjerów i kosmetyczek, jednocześnie zestresowani wzrostem cen i kosztów życia. Często starają się oszczędzać i odmawiają sobie wielu rzeczy. Efekt? Widać to w naszych danych. W rejestrze dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK zaległości salonów kosmetycznych i fryzjerskich wzrosły w rok o ponad 45 mln zł, czyli 42 proc. Co gorsza przyrost tych zaległości zaczął przyspieszać. Na koniec stycznia br. zaległy dług przekroczył 153,7 mln zł” -mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Czytaj więcej

BIG InfoMonitor: branża beauty w nienajlepszej formie

W maju rusza nabór wniosków o dotacje z KPO

Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy mają wesprzeć modernizację mikro i małych firm z branż, które podczas pandemii Covid-19 zostały dotknięte różnego rodzaju zakazami i ograniczeniami, przez co poniosły duże straty finansowe. Pieniądze mogą być przeznaczone np. na rozszerzenie oferty hotelu, wyposażenie czy rozbudowę kawiarni lub restauracji, a także na ewentualną dywersyfikację ich działalności. Realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.

Do rozdysponowania jest 1,2 mld zł. Wysokość dotacji wyniesie od 50 tys. złotych do 540 tys. złotych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych. Wymagany jest wkład własny - minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Czytaj więcej

Firmy z tych branż dostaną dotacje z KPO. Do wzięcia 1,2 mld zł

WAŻNE TERMINY

PONIEDZIAŁEK

8 kwietnia

 √ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2024 r.
√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3–6, a także m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w marcu 2024 r.
√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w marcu 2024 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w marcu 2024 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za marzec 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do marca 2024 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w marcu 2024 r.
√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za marzec 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji 

ŚRODA

10 kwietnia

√ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2024 r.

 WSKAŹNIKI KADROWE

Czas pracy, wynagrodzenia, składki

168 godzin – wymiar czasu pracy w kwietniu 2024 r.
5,05 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w kwietniu 2024 r.
107,6 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 r.
7540,36 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 marca do 31 maja
2024 r.
2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.
4242 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
27,70 zł – minimalna stawka godzinowa brutto dla zleceniobiorców od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
63 630 zł (4242 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
234 720 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 7824 zł)  

Rząd znów chce zmniejszać biurokrację i likwidować bariery

Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej i uczynienie prawa gospodarczego bardziej przyjaznego przedsiębiorcom - takie są główne cele ustawy, która ma zmienić 35 różnych ustaw i doprowadzić do redukcji biurokracji oraz ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju opublikowało właśnie jej projekt.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta