O błędnej wpłacie trzeba będzie zawiadomić skarbówkę w ciągu 7 dni

Po ustaniu epidemii na zawiadomienie skarbówki o błędnej wpłacie podatnik będzie miał 7 dni. Trzeba je będzie składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Źródło: Adobe Stock

W sytuacji, gdy przedsiębiorca opłaci fakturę na rachunek, który nie widnieje na białej liście podatników VAT może on uchronić się od przykrych skutków takiego błędu zawiadamiając o tym naczelnika urzędu skarbowego. Jest nowy termin na dopełnienie tego obowiązku.

Na początek wyjaśnijmy o jakich przykrych konsekwencjach może być mowa przy uregulowaniu płatności za fakturę na niewłaściwy numer konta. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że przedsiębiorca poniesie odpowiedzialność solidarną za zapłatę VAT z niewłaściwie uregulowanej faktury ze swoim kontrahentem. Ponadto, przedsiębiorca wydatku z takiej faktury nie będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów.

CZYTAJ TAKŻE: Niższy VAT tylko przy trwałej zabudowie meblowej

Zasady te dotyczą faktur, których wartość przekracza 15 tys. zł. W celu uniknięcia tych dotkliwych skutków trzeba zawiadomić skarbówkę o wpłacie na niewłaściwe konto.

Gdzie i kiedy złożyć zawiadomienie ZAW-NR?

Informacje o takim błędzie przekazuje się fiskusowi na druku ZAW-NR. Pierwotny termin na jego przekazanie wynosił 3 dni i przedsiębiorca musiał je składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego kontrahenta. Z początkiem lipca 2020 r. przepisami ustawy z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) te zasady zmodyfikowano.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy termin łącznego raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT

Po zmianie na zawiadomienie skarbówki o błędnej wpłacie podatnik będzie miał 7 dni. Ponadto, trzeba je będzie składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Minister finansów opracował nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR, który te zmiany już uwzględnia.

Czy siedmiodniowy termin obowiązuje podczas epidemii?

Warto jednak podkreślić, że mimo że przepisy wspomnianej ustawy z 5 czerwca 2020 r. weszły w życie 1 lipca 2020 r. nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy już siedmiodniowy termin na złożenie ZAW-NR stosują. W Polsce obowiązuje bowiem nadal stan epidemii ogłoszony przez ministra zdrowia 20 marca 2020 r. Będzie on trwał do momentu jego odwołania.

CZYTAJ TAKŻE: Arabia Saudyjska trzykrotnie podnosi stawkę VAT

Sytuacja wywołana koronawirusem spowodowała, że regulacjami tarczy antykryzysowej termin na składanie ZAW-NR wydłużono do 14 dni. Obecnie zatem przedsiębiorcy mają nadal 2 tygodnie na zawiadomienie skarbówki o błędnej wpłacie za fakturę.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Eksport żywności do krainy 7641 wysp

Jeśli ktoś w Azji szuka rynku eksportowego w zakresie żywności z ogromnym potencjałem, a ...

AI Challenge dla wszystkich, także MŚP

Ruszyła inicjatywa AI Challenge. Ma ona przybliżać Polakom temat sztucznej inteligencji. Pomysłodawca, Fundacja Digital ...

Minister rozwiewa wątpliwości co do dofinansowania z tarczy dla MŚP

Resort pracy wydał objaśnienia prawne warunków skorzystania z dofinansowania na podstawie tarczy antykryzysowej przez ...

Krótsze terminy na składanie PIT za 2019 r.

Dopiero od 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania PIT za 2019 rok. Ostatni dzień ...

Kujawsko-pomorskie wspiera eksporterów

Rusza regionalne wsparcie na rozpoczęcie i rozwój eksportu w woj. kujawsko-pomorskim. Pomoc mogą otrzymać ...

Koronawirus. Kto dostanie postojowe od państwa

Specustawa wprowadzi wsparcie finansowe za tzw. postojowe. Postojowe będzie przysługiwać raz lub dwa razy. ...