Program Re_Open UK – dodatkowy czas na złożenie wniosków przez firmy

Marcowe rundy naboru wniosków w ramach programu Re_Open UK od przedsiębiorców dotkniętych skutkami brexitu zostały nieco przesunięte. Ostateczny termin ustalono na 7 kwietnia.

Publikacja: 27.03.2023 12:57

Program Re_Open UK wspiera m.in. działania związane z adaptacją przedsiębiorstw do nowych warunków w

Program Re_Open UK wspiera m.in. działania związane z adaptacją przedsiębiorstw do nowych warunków wymiany handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią.

Foto: Adobe Stock

Z tzw. pobrexitowej rezerwy dostosowawczej o łącznym budżecie 5 mld euro decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/1803 z 8 października 2021 roku Polsce przyznano nieco ponad 115 mln euro. Zadania związane z zarządzaniem środkami przeznaczonymi dla polskich przedsiębiorców tracących na brexicie i kierowaniem ich do dystrybucji wśród firm powierzono Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Natomiast pod względem przyporządkowania terytorialnego podmiotów aplikujących wyróżniono 7 makroregionów: południowy, wschodni, województwo mazowieckie, centralny, południowo-zachodni, północny i północno-zachodni. Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej ocenił, że do wsparcia w ramach Programu Re_Open UK kwalifikuje się ponad 20 tys. polskich firm.

Dotacje na 4 typy projektów

Dopuszczono składanie wniosków o dofinansowanie uwzględniających 4 typy projektów:

1) nowe kierunki eksportu – udział przedsiębiorcy w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz misjach gospodarczych (koszty: zakupu i zabudowy stoiska, rezerwacji miejsca wystawowego, występu na imprezie targowej, organizacji i obsługi technicznej stoiska, podróży służbowych 3 pracowników uczestniczących w imprezie, transportu, ubezpieczenia oraz przygotowania projektu i produkcji materiałów promocyjnych);

2) re_start inwestycyjny – działania inwestycyjne dotyczące wprowadzenia zmian w działalności gospodarczej wymuszonych negatywnymi skutkami brexitu (koszty nabycia lub wytworzenia: nowych środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji know-how oraz innych praw własności intelektualnej);

3) akcja adaptacja do zmian – skierowana do dwóch grup odbiorców: przedsiębiorców zamierzających kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem i potrzebujących podjąć działania związane z adaptacją przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej (koszty: zakupu środków trwałych usprawniających procesy produkcyjne i organizacyjne, szkoleń dla pracowników i usług doradczych w zakresie przystosowania procesów w firmie do zmian pobrexitowych, np. nowych reguł celnych, nowych uwarunkowań w transporcie i logistyce) oraz przedsiębiorców zmuszonych do poszukiwania nowych rynków produktów i usług ze względu na ograniczenia w wolnym handlu (koszty: usług doradczych w celu opracowania nowego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju, wyszukania potencjalnych partnerów zagranicznych, doradztwa w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności na docelowym rynku, projektowania wzornictwa opakowań, katalogów i opisów technicznych produktów, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy produkcyjne i organizacyjne w przedsiębiorstwie, szkolenia pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy);

4) brexit bez straty – skierowane do podmiotów, które ucierpiały w wyniku brexitu i wykażą jego zdiagnozowane negatywne skutki oraz koszty z tym związane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie (koszty mogą dotyczyć wydatków wymienionych w ramach wszystkich poprzednich kategorii).

Czytaj więcej

Skutki brexitu dokuczają polskim eksporterom i usługobiorcom, ale część zyskuje

Wartości maksymalne rozpatrywanych kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do konkretnego podmiotu aplikującego to:

• 15 tys. euro na stworzenie modelu biznesowego/strategii,

• 50 tys. euro na udział w imprezach targowych i wystawienniczych oraz misjach gospodarczych,

• 5 mln euro na inwestycje (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne).

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wynosi aż 100 proc. Szczegółowe informacje i generator wniosków można znaleźć tu.

Wsparcie Ekspansji
PAIH otworzyła kolejne biuro regionalne, tym razem w Lublinie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Wsparcie Ekspansji
KUKE i Credit Agricole Bank Polska wspólnie wesprą eksporterów
Wsparcie Ekspansji
Nowe zagraniczne biuro PAIH w Wilnie
Wsparcie Ekspansji
Polskie MŚP coraz lepiej radzą sobie na emirackim rynku żywności
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Wsparcie Ekspansji
Czy polskie MŚP skorzystają na uczestnictwie Wielkiej Brytanii w programie Horyzont Europa?