Czy polskie MŚP skorzystają na uczestnictwie Wielkiej Brytanii w programie Horyzont Europa?

Fundacja Polonium we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce i brytyjską rządową Siecią ds. Nauki i Innowacji opublikowała analizę obecnych i prognozę dla przyszłych polsko-brytyjskich relacji w zakresie badań i innowacji. Płynące z niej informacje mogą dać do myślenia przedstawicielom MŚP w Polsce chętnym działać na rynku brytyjskim.

Publikacja: 19.02.2024 20:51

Trafalgar Square w Londynie.

Trafalgar Square w Londynie.

Foto: Adobe Stock

We wrześniu 2023 r. rząd Wielkiej Brytanii i Komisja Europejska ogłosiły udział tego kraju w programie Horyzont Europa, co miało nastąpić od początku 2024 r. Tak też się stało. Coroczny brytyjski wkład w ten program do 2027 r. wyniesie ok. 2,4 mld euro (a do unijnego programu Copernicus dotyczącego obserwacji Ziemi z kosmosu, do którego Wielka Brytania dołączyła również w tym dniu dołoży ona w tym okresie po ok. 150 mln euro rocznie). Umożliwia to naukowcom mieszkającym we Wielkiej Brytanii pełne korzystanie z udziału w największych na świecie programach współpracy badawczej oraz ułatwia obywatelom UE, w tym w Polsce, dostęp do związanego z tym sektora brytyjskiego rynku.

5 kluczowych obszarów technologicznych dla Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania priorytetowo traktuje inwestycje w pięciu kluczowych sektorach technologii: sztuczna inteligencja, technologia kwantowa, biotechnologia, telekomunikacja przyszłości i półprzewodniki, przy czym planowane publiczne inwestycje w badania i rozwój w latach 2024-2025 wyniosą aż 20 miliardów funtów. Wartość brytyjskiego rynku technologii jest oceniana na ponad bilion dolarów. Jest on traktowany przez Brytyjczyków jako dobro narodowe, które, wraz z długą tradycją Wielkiej Brytanii bycia liderem w branży motoryzacyjnej, silników, lotniczej i farmaceutycznej, zapewnia jej przewagę gospodarczą i strategiczną.

Czytaj więcej

Czy 2024 rok może być najlepszy dla brytyjsko-polskiej współpracy od brexitu?

Polska natomiast stale wzmacnia swoją pozycję w wielu obszarach badawczych i jest coraz częściej postrzegana jako równorzędny partner przez zachodnie instytucje i podmioty z branży. Jako kraj uważany za kopalnię talentów technologicznych jesteśmy na dobrej drodze, by stać się wiodącym węzłem centrów danych i kluczowym europejskim centrum technologicznym. Technologie i IT odpowiadają za 8 proc. polskiego PKB. Najważniejszym atutem Polski są dobrze wykształceni i ciężko pracujący ludzie. Co ważne, Polska jest postrzegana nie tylko jako źródło wykwalifikowanych i niedrogich pracowników, ale także jako perspektywiczny ekosystem start-upów z innowacyjnymi pomysłami. Polska inwestuje w innowacje technologiczne i wspiera przedsiębiorczość, także tę w skali mikro, co czyni ją interesującym partnerem w biznesie opartym na badaniach i innowacjach. Planowana jest kontynuacja inwestycji w cyfryzację, nowe technologie, inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i wspomniane start-upy. Polskie społeczeństwo jest wysoce proprzedsiębiorcze: ok. 3/4 dorosłych Polaków jest zdania, że samozatrudnienie jest dobrą ścieżką kariery, a podobny odsetek uważa, że osoby, które z sukcesem założyły nowe firmy, zasługują na uznanie.

Brytyjska ścieżka dla Polaków

Polskie firmy z sektora IT i biotechnologii jako pierwszy krok w globalnej ekspansji na rynki pozaunijne często wybierają np. Londyn i okolice. Eleven Labs, brytyjski start-up z polskimi założycielami z siedzibą w Londynie, koncentruje się na mowie i sztucznej inteligencji, umożliwiając m.in. konwersję mowy na różne języki. Selvita, firma z branży biotechnologicznej, otworzyła swoje biuro w Cambridge, by ułatwić sobie funkcjonowanie na rynku brytyjskim. Wimba, polski start-up zajmujący się protetyką weterynaryjną, zebrał ponad 810 tys. euro, aby wejść m.in. na rynek brytyjski. Polski fundusz RKKVC zainwestował w Move.ai, które rozwija technologię motion capture, oraz w FIDO.tech, brytyjską firmę opracowującą technologię wykrywania wycieków w instalacjach wodnych.

Dwustronna współpraca polsko-brytyjska otrzymuje instytucjonalne wsparcie o charakterze rządowym w obydwu krajach. Biorą w nim udział ministerstwa, ambasady, instytucje promujące kontakty kulturowo-społeczne, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, a także wyspecjalizowane komórki lub grupy zadaniowe w jednostkach samorządu terytorialnego na różnych szczeblach.

Wsparcie Ekspansji
PAIH otworzyła kolejne biuro regionalne, tym razem w Lublinie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Wsparcie Ekspansji
KUKE i Credit Agricole Bank Polska wspólnie wesprą eksporterów
Wsparcie Ekspansji
Nowe zagraniczne biuro PAIH w Wilnie
Wsparcie Ekspansji
Polskie MŚP coraz lepiej radzą sobie na emirackim rynku żywności
Wsparcie Ekspansji
KUKE i ukraiński Oszczadbank będą współdziałać na rzecz odbudowy Ukrainy